Průzkum spokojenosti a potřeb zákazníků

Naslouchejte hlasu svých zákazníků

Pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků jsou důležitým prvkem, který nám pomůže definovat oblasti ke zlepšení a získat tak konkurenční výhodu. Spotřebitelé očekávají, že vztah mezi Vámi a jimi bude oboustranný a oni budou mít vliv na formu nabídky, která bude přizpůsobena jejich individuálním potřebám.

Jakým způsobem můžeme čerpat informace o zákaznících? Naslouchejte jim.. Průzkumy spokojenosti Vám dají potřebné informace, co od Vás Vaši zákazníci očekávají a jak mají být jejich potřeby uspokojeny. Průzkumy potvrzují, že i nespokojení zákazníci, kteří jsou vyslyšeni a jejich stížnosti jsou řešeny pozitivně, jsou loajální a zůstávají fanoušky značky.

Průzkum mezi zákazníky – proč je to nutnost?

Jedním z nejčastějších způsobů získání názoru zákazníků je internetový dotazník. Online dotazníky jsou charakteristické svou efektivitou v získávání názoru zákazníků, protože respondent se jich účastní sám a dobrovolně. Díky internetovým dotazníkům jednoduše získáte:

 • Názory Vašich zákazníků
 • Zjistíte loajalitu zákazníků
 • Zvýšíte úroveň služeb
 • Získáte směr rozvoje firmy, produktu, nebo služby
 • Budete moci najít a využít mezery na trhu

Možnosti online dotazníku

 • Intuitivní editor otázek a odpovědí
 • Více jak 100 připravených šablon průzkumů
 • Personalizace dotazníků, mj. vlastní logotyp, hlavička, firemní doména
 • Automatizace průzkumů propojených s CRM
 • Export dat do Excelu, SPSS, Reporty PPT, PDF, DOCX
Na každého zákazníka, který nahlásí nespokojenost s produktem, nebo službou, připadá průměrně 26 dalších nespokojených zákazníků, kteří mlčí!

Kromě názorů zákazníků, je důležitá i jejich loajalita dle indikátoru Net Promoter Score, nebo-li NPS. Jinými slovy, použijete-li NPS, dozvíte se jak moc je pravděpodobné, že Vás zákazníci doporučí známým, nebo rodině. Více informací o NPS můžete najít na blogu zde.

Transakční a relační NPS

Netquest Vám dává do ruky nástroj, díky kterému můžete provádět průzkum spokojenosti s produktem, nebo služnou (relační průzkum), které můžete provádět na celé skupině klientů s např. kvartálním odstupem. Můžete rovněž provést transakční průzkumy, čili poprosíte o hodnocení posledního kontaktu s firmou, nebo značkou. Mezi nejpopulárnější využití patří mj. hodnocení posledního kontaktu s konzultantem, nebo hodnocení nákupu. Celý proces průzkumů můžete zautomatizovat tím, že se pozvánky budou posílat automaticky a na Váš email budou chodit jen periodické reporty se souhrnnými daty.

Analýza názoru zákazníků je nezbytná při vytváření a ověřování standardů zákaznických služeb, jako při jakékoli činnosti, která zvyšuje jakost produktů, nebo služeb. A co víc, online dotazníky Vám umožní lépe poznat profil průměrného zákazníka firmy a díky tomu můžete lépe upravit marketing a reklamu.

Pro osoby zajímající se o:

 • Marketing
 • Řízení jakosti
 • Customer Experience
 • E-commerce
 • Péče o zákazníky
 • Prodej

Důvěřují nám

Připojte se k více než 2500 šťastným uživatelům:
menším i velkým společnostem, institucím, studentům

Bezplatně otestovat

Zeptejte se našeho poradce na nejlepší řešení pro Vaši firmu:

+420 774 726 659