Seznam funkcionalit Netquest.cz

Všeobecné informace

Krátký popis funkcionality

Dotazník na vlastní doméně

Pro zvýšení věrohodnosti dotazníku v očích respondentů, je možné jej vložit na externí subdoménu, např. doménu Vaší společnosti. Adresa dotazníku může být poté následující: dotaznik.mojefirma.cz

Schování Netquest.cz patičky v dotaznících, testech a e-mailech

Odstraní odkazy na Netquest.cz z dotazníků, testů a pozvánek zaslaných systémem e-mailem. White label není aplikován na widget, kde je tato služba dodatečně zpoplatněna. Více informací o widgetu naleznete v tabulce "Widget pro webovou stránku".

Počet účtů uživatele

Definuje počet uživatelů, kteří mohou mít svůj vlastní účet v systému.

Sdílení dotazníků uvnitř balíčku

Umožňuje pracovat na dotazníku společně s dalšími uživateli účtu. Dotazníky mohou být dostupné ve "čtecím režimu", nebo v režimu plného přístupu.

Limit respondentů na dotazník

Určuje počet odpovědí, které můžete nasbírat ve svém dotazníku.

Limit otázek na dotazník

Určuje počet otázek, které můžete vytvořit v dotazníku.

Počet dotazníků na účet

Určuje počet dotazníků, které můžete ve svém účtu vytvořit.

Limit počtu vyplnění dotazníku na měsíc

Maximální počet vyplnění všech dotazníků za měsíc. Potřebujete-li vyšší limit, prosím kontaktujte nás.

Limit počtu odeslaných pozvánek

Počet pozvánek, které můžete odeslat prostřednictvím Netquest.cz během jednoho měsíce.

Profesionální šablony dotazníků

Vytvořte dotazník, test, kvíz, hodnocení nebo 360° zpětnou vazbu na základě některé z více než 80 šablon a začněte svůj on-line výzkum během méně než jedné minuty! Šablony zahrnují následující kategorie: Marketing, Průzkum trhu, Business, HR a školení, Vzdělávání a škola, Meetingy a plánování událostí, Zpětná vazba produktu, Spokojenost zaměstnanců, Spokojenost zákazníků, Zdraví a krása, Cestování, Sport, IT dotazníky, Kvízy, Bezpečnost a komunita, Město a společnost a Neziskové organizace.

Nádherné mobilní dotazníky a podpora mobilních zařízení

Všechny výzkumy vytvořené na Netquest.cz poskytují komfortní vyplnění a jsou automaticky optimalizovány i na mobilní zařízení s operačními systémy iOS, Android a Windows Mobile.

Žádné reklamy

Dotazníky vytvořené v Standard účtu mohou zobrazovat reklamy v horní a spodní části stránky, stejně tak jako na děkovací stránkce.

Integrace s CRM

Je zde možnost napojení výsledků průzkumů na externí systémy.

Integrace s webovou analytikou

Umožňuje odesílání odpovědí respondentů z dotazníků do systému Google Analytics v podobě událostí. Pomocí této funkce můžete spojit data návštěvnosti s deklarativními daty uživatelů Vaší webové stránky.

Integrace s automatizovaným marketingem

Umožňuje odpovědi uživatelů z průzkumů z Vašich webových stránek zasílat jako tagy do nástroje SALESmanago. Díky tomu můžete propojit údaje o chování těchto uživatelů s deklarativními daty, což Vám umožní lépe komunikovat s příjemcem.

NDA + SLA

Možnost podpisu vlastních smluv NDA a SLA.

Funkcionality z VIP balíčku

Samostatné funkcionality dostupné pouze ve VIP balíčku, které je možné dodatečně instalovat do Business nebo Enterprise účtu

Netquest API

Použitím našeho API můžete vytvořit vlastní řešení využitím a rozšířením možností webové stránky Netquest.cz

Podpora

Krátký popis funkcionality

Dostupnost

Osobní školení ve Vaší firmě

Na e-mailu

Technickou podporu tvoří zkušení a talentovaní profesionálové. Podpora se týká řešení problémů a obecné pomoci při využívání služeb. Našim uživatelům se snažíme pomáhat i ve večerních hodinách a o víkendech.

Na telefonu

Podpora na telefonu zdarma. Číslo na telefon naleznete v sekci Kontakt

Na chatu (skype, google hangouts, aj.)

Přístup do průvodce službou, sekce pomoc a blogu

Dodatečné výzkumné služby

Krátký popis funkcionality

Průzkum na klíč

Nemáte čas nebo prostředky na vypracování vlastního průzkumu? Nabízíme Vám průzkumy na klíč v profesionální kvalitě! Nabízíme Vám: - Návrh celého dotazníku na základě zadání h - Vytvoření emailových pozvánek a jejich rozeslání h - Předání výsledných dat ve formátu EXCEL s doporučením h - Předání výsledné zprávy ve formátu WORD nebo PPT (grafy a tabulky) s doporučením

Obrandování produktu

Nabízíme možnost kompletního obrandování produktu (widgetu, dotazníku, pozvánky) dle barev a grafiky Vaší společnosti, instituce, nebo projektu.

Představení dotazníku v systému Netquest.cz

Nemáte čas, nebo si nejste jisti, jak vložit dotazník do systému - uděláme to za Vás!

Rozeslání pozvánek dotazníku

Pokud nemáte čas, naše technické oddělení může připravit a rozeslat personalizované pozvánky na průzkum na Vaší databázi kontaktů (zákazníků) za Vás.

Možnost odeslání průzkumu do panelu respondentů

Chcete se dotazovat žen z velkých měst, které běžně nakupují ve slevových obchodech? Nebo možná mužů, kteří používají jednorázové holící strojky? Najdeme je pro Vás. Jsme integrováni s největším panely a rádi Vám budeme asistovat v nalezení vhodných respondentů.

Tvorba dotazníku

Krátký popis funkcionality

20 typů otázek

Povinné otázky

Umožňuje stanovit povinné otázky. Tyto otázky budou muset být zodpovězeny pro vyplnění dotazníku.

Dotazník v e-mailu (NPS, hodnotící)

Systém umožňuje zaslání obsahu dotazníku e-mailem. Respondent otázku zodpoví kliknutím na odkaz v e-mailu. Doporučujeme zejména pro hodnocení po provedeném nákupu, nebo po on-line kontaktu s podporou.

Otázky s jednou možností výběru

Respondenti mohou vybrat pouze jednu odpověď.

Otázky s více možnostmi výběru

Respondenti mohou vybrat více než jednu odpověď.

Otevřené otázky

Respondenti mohou vložit své vlastní odpovědi do textového pole.

Maticové otázky (jedna odpověď na řádek)

Odpovědi jsou nastavené v řádcích, zatímco stupnice jsou nastavené ve sloupcích. Každý respondent může vybrat pouze jednu odpověď v každém řádku.

Maticové otázky (několik odpovědí na řádku)

Odpovědi jsou nastavené v řádcích, zatímco stupnice jsou nastavené ve sloupcích. Každý respondent může vybrat několik odpovědí na každém řádku.

Otevřené maticové otázky

Řádky obsahují odpovědi, zatímco sloupce stupnice. Respondenti mohou zadat libovolnou hodnotu do každé buňky.

NPS otázky

Otázka testující ochotu doporučení, v měřítku 0-10, a automaticky výpočítající index NPS.

Novinka Uchopit a přesunout otázky

Otázka umožňující interaktivně přiřadit odpovědi správným skupinám.

Roletky

Respondenti mohou vybrat jednu odpověd z roletky. Doporučujeme použít v případě velkého množství odpovědí, které jsou respondentům známé (např. kraj nebo průmysl)..

Otázky s přidělováním bodů

Každý z respondentů má k dispozici daný počet bodů, který může rozdělit mezi odpovědi.

Datumové otázky

Respondenti mohou jako odpověď zadat pouze datum.

Numerické otázky

Respondenti mohou jako odpověď zadat pouze číslo.

E-mailové otázky

Respondenti mohou zadat pouze platnou e-mailovou adresu jako odpověď.

Audio otázky

Tento typ otázky umožňuje vytvořit sadu audio v otázce, ze kterých respondent vybere jedno, nebo více audií, jako svoji odpověď.

Video otázky


Tento typ otázky umožňuje vytvořit sadu videí v otázce, ze kterých respondent vybere jedno, nebo více videí, jako svoji odpověď.

Obrázkové otázky

Tento typ otázky umožňuje vytvořit sadu obrázků v otázce, ze kterých respondent vybere jeden, nebo více obrázků, jako svoji odpověď.

Rankingové otázky

Odpovědi na otázku jsou uspořádány autorem a respondenti je třídí podle pokynů otázky.

Posuvníkové otázky

Respondenti mají možnost použít posuvník k určení jejich postoje ke dvoum krajním podmínkám, umístěným na opačných koncích stupnice.

Formuláře

Pole pro krátký text umožňují respondentům vložení jejich vlastní odpovědi. To je užitečné v případě sbírání dat měnšího textového objemu (např. registrační formuláře).

Vložení souboru

Umožňuje Vám nahrát následující typy formátů k formuláři/dotazníku: png, gif, jpg, pdf, doc, xls, csv, ppt, zip, nebo rar.

Šablony otázek

Použijte šablony našich předdefinovaných nejoblíbenějších otázek a vytvořte svůj dotazník během minuty!

Hlavičky a patičky dotazníku + textové bloky

Umožňuje přidání textových bloků k dotazníkům - ty mohou sloužit např. jako úvod dotazníku (hlavička), oddělovat otázky na různá témata, k přidání instrukcí a vysvětlení, nebo jako patička.

Horizontální nebo vertikální zaměření odpovědi

Umožňuje odpovědím vybrat otázky, které budou prezentovány horizontálně, nebo vertikálně. U horizontálních odpovědí je možné dodatečně vybrat počet sloupců, do kterých se mají odpovědi rozdělit. Doporučujeme, pokud máte mnoho odpovědí na jednu otázku, pokud chcete mít dotazník opticky kratší, nebo pokud jsou odpovědi krátké.

Vlastní odpověď k uzavřeným otázkám

Je zde možnost přidání dodatečného pole pro uživatelskou odpověď, nebo přidání informace k odpovědi v otázkách s jednou, nebo více možnostmi výběru, stejně tak jako v maticových otázkách.

Zdůvodnění odpovědí v maticových otázkách

Je zde možnost vybrat stupnice (sloupce), které, jsou-li vybrány, umožní respondentům zdůvodnit jejich odpověď.

Vícestránkové dotazníky

Umožňuje rozložit otázky na více stránek dotazníku. Doporučujeme v případě dotazníků s větším množstvím otázek.

Filtry otázek

Umožňuje představení větvených otázek s jednou a více možnostmi výběru. V závislosti na zvolené odpovědi bude respondent přesměrován na příslušnou stránku v dotazníku. Doporučujeme, pokud chcete rozvinout odpověď, nebo se zeptat pouze skupiny respondentů na určitou otázku.

Přechody stránky

Umožňuje vytvoření studie o více částech, a studii, která se ukončí po dosažení stránky, která není poslední stránkou dotazníku.

Odkazy v otázkách/odpovědích

Umožňuje přidat odkaz externí webové stránky k otázce, nebo odpovědi

Obrázky/videa/zvuky v otázkách/odpovědích

Umožňuje přidat obrázek, zvuk, mapu nebo video k Vašemu obsahu. To je užitečné zejména v případě, kdy chcete získat názor na obrázek, nebo video.

Pokročilý textový editor (WYSIWYG)

Pokročilý nástroj, se kterým můžete jednoduše změnit velikost fontu, jeho zarovnání, nastavit jej jako kurzívu, tučný nebo podtržený. Můžete také snadno vložit a upravovat odkazy, externí videa, hudbu a ostatní zajímavé interaktivní prvky. Pokročilí uživatelé mohou využít základní HTML tagy.

Minimální/maximální počet odpovědí v otázkách s více možnostmi výběru

Určuje maximální nebo minimální počet odpovědí, na které musí respondent správně odpovědět. Doporučuje se, aby respondent vybral daný počet odpovědí.

Editování textu "Děkujeme za vyplnění dotazníku"

Umožňuje prezentovat uživatelský text na děkovací stránce namísto výchozího textu "Děkujeme za vyplnění dotazníku."

Vyplnění dotazníku kliknutím na otázku

Je zde možnost nastavení odpovědi, aby po jejím výběru/prokliknutí byl respondent automaticky přesměrován na konec dotazníku, nebo na jeho další stránku, bez nutnosti kliknutí na výchozí tlačítko "Další" nebo "Odeslat".

Náhodné pořadí prezentace odpovědi

Každý respondent uvidí odpovědi uspořádány jinak. Doporučujeme, pokud nechcete navrhovat odpovědi prostřednictvím jejich pořadí. Z losování je také možné vyloučit některé odpovědi.

Náhodné pořadí stupnic (sloupců)

Každý z respondentů uvidí sloupce (stupnice) seřazeny v různém pořadí.

Náhodné pořadí prezentace otázek a stránek

Každý z respondentů uvidí stránky (všechny, nebo jejich určitý rozsah) nebo otázky na stránce v náhodném pořadí. Doporučujeme u vědomostních testů, nebo pokud nechcete navrhnout odpověď prostřednictvím sekvencí.

Losování stránek/otázek z výběru

Můžete nastavit, kolik otázek má být respondentům zobrazeno z předešle nastaveného rozsahu. Spravujete-li např. vědomostní test s 50-ti otázkami, je možné losovat 25 otázek z výběru 50-ti pro každého z respondentů.

Dynamické otázky závislé na předchozích odpovědích

Umožňuje sestavit obsah otázek nebo stránku dotazníku na základě odpovědí, které respondent uvedl v předchozích stránkách dotazníku. Jako výsledek, respondent může objasnit nebo ospravedlnit své dřívější volby v těchto otázkách.

Personalizované otázky a odpovědi

Umožňuje vložit data respondentů k otázkám a odpovědím. Tyto údaje jsou převzaty ze štítků definovaných v záložce Kontakty a jsou dynamicky vkládané jednotlivě pro každého respondenta. Tato funkce je dostupná pro dotazníky s nejvyšší úrovní ochrany (viz. Identifikace respondenta).

Neutrální odpověď

Umožňuje definovat odpověď, jejíž výběr nebude brán v úvahu pro celkové hodnocení. Např. "Nehodící se", nebo "Těžko říct".

Kvóty respondentů a screen-out stránka

Kvóty definují kolik lidí s danou charakteristikou může vyplnit dotazník. Chcete-li, aby byl dotazník dokončen 100 muži a 100 ženami, nastavte kvóty na otázku Pohlaví v podobě: muž 100 a žena 100. Odpoví-li 101. respondent, že je žena, bude přesměrována na screen-out stránku.

Automatické uzavření dotazníku po dosažení požadovaného počtu respondentů

Umožňuje automatické uzavření dotazníku po nasbírání požadovaného počtu odpovědí.

Automatické spuštění a ukončení studie v daném dni a hodině

Umožňuje automaticky aktitovat a započít sbírání výsledků ve vybraný den a hodinu.

Lokalizace dotazníku

Celé rozhraní (tlačítka, zprávy, instrukce, atd.) může být zobrazeno v několika jazycích. Doporučujeme při vytváření dotazníků pro různé jazykové skupiny respondentů.

Přesměrování na externí adresu po vyplnění dotazníku

Po vyplnění dotazníku budou respondenti automaticky přesměrování na danou webovou stránku.

Rychlý návrat na počáteční stránku dotazníku po jeho vyplnění

Po vyplnění dotazníku a odeslání odpovědí nebude zobrazena žádná děkovací stránka, ale dotazník bude přesměrována na svou první stránku. To je užitečné pro vkládání dat z papírových dotazníků.

Pokročilá logika zobrazení stránky

Umožňuje zobrazit podmínky dané stránky, které byly definovány na základě odpovědí z předcházejících otázek, parametrů popisujících respondenta, nebo parametrů vložených do odkazu k dotazníku. Můžete zobrazit konkrétní stránku, když respondent odpověděl např. Ano, na otázku 3 a Ne, na otázku 5, nebo např. můžete zobrazit části dotazníku určeného jen pro manažery, nebo specialisty.

Maximální počet odpovědí otázky

Určuje počet variant odpovědí, které můžete přidat k otázce.

Maximální počet stupnic v maticové otázce

Určuje počet stupnic (sloupců), které můžete přidat k maticové otázce.

Maximální počet odpovědí v otázce s posuvníkem

Určuje počet variant odpovědí (sad atributů), které můžete určovat pomocí posuvníků

Vlastní chybové hlášky

Vlastní text po ukončení dotazníku

Vzhled dotazníku

Krátký popis funkcionality

Předpřipravené nádherné vzhledy dotazníků

Vybrat si můžete z téměř 50-ti nádherných grafických šablon pro svůj dotazník.

Vlastní vzhled dotazníku

Umožňuje kompletně změnit vzhled Vašeho dotazníku - nastavit na odpovídající barevné schéma Vaší společnosti.

Vlastní text na tlačítkách

Je možné změnit výchozí text tlačítek Další a Odeslat každé stránky dotazníku.

Knihovna vlastních vzhledů

Umožňuje uložení vlastních vzhledů dotazníků, widgetů a pozvánek k průzkumům a jejich použití v budoucích studiích.

Vlastní logo

Umožňuje nahrazení Netquest.cz loga v hlavičce logem Vaší společnosti, nebo značky.

Vlastní CSS šablony

Neodpovídá-li vzhled Vašeho dotazníku Vašim potřebám, je zde možnost přidání vlastní CSS šablony k dotazníku. Toto Vám umožní uživatelsky změnit vzhled dotazníku.

Sběr výsledků

Krátký popis funkcionality

E-mailové upozornění o vyplnění dotazníku

Umožňuje neustálé informování o vyplnění dotazníku. Majiteli dotazníku bude odeslána zpráva vždy ihned po vyplnění dotazníku.

Alert o blížícím se limitu vyplnění dotazníku

Majiteli dotazníku bude odeslán e-mail, jakmile bude limit vyplnění vyčerpán.

Snadné propojení s Vaší databází zákazníků

Umožňuje automatické vložení příjemců do systému bez nutnosti manuálního zadávání. Kontakty je možné hromadně importovat ze souborů XLS nebo CSV.

Popup dotazník

Umožňuje nastavit pozvánku na dotazník v podobě popupu. Tento popup může být zobrazen se specifickou pravděpodobností libovolnému návštěvníkovi webové stránky.

Iframe dotazník

Umožňuje vložení dotazníku na libovolnou stránku použitím iframu.

Externí aplikace SalesForce, LiveChat, apod.

QR kód

Vytvoří odkaz na dotazník v podobě QR kódu, který může být vytisknut a použit například v externích marketingových materiálech. Přečtení kódu pomoci smartphone zařízení (chytrého telefonu) otevřete dotazník přímo v telefonu.

Blokování opětovných vyplnění na stejném počítači

Jakmile je dotazník vyplněn, respondentův prohlížeč vytvoří cookie soubor, který mu znemožní jeho opětovné vyplnění. Jedná se o základní ochranu, která nás nechrání před situací, kdy si uživatel smaže cookie soubory nebo použije jiný prohlížeč. Chcete-li si být 100% jisti, že dotazník nebude vyplněn dvakrát toutéž osobou, prosím použijte ochranu tokenů.

Měření času vyplnění celého dotazníku

Systém měří, jak dlouho každý z respondentů vyplňoval dotazník. Tato informace je uvedena v záložce Individuální vyplnění a v raw datech.

Měření času zodpovídání otázek

Systém měří, jak dlouho každý z respondentů odpovídal na otázky na jedné stránce. Chcete-li měřit čas jedné otázky, umístěte ji na samostatnou stránku.

Integrace dotazníku na sociálních sítích

Po dokončení dotazníku jej mohou respondenti zveřejnit na své oblíbené sociální síti (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn) jediným kliknutím. Pokud nemáte specifickou cílovou skupinu, vložte odkaz na sdílení ke svému poděkování. Čím více lidí získá přístup na Váš dotazník, tím rychleji nasbíráte potřebné výsledky.

Komentáře dotazníku a jejich správa

Respondenti mají možnost zanechat komentáře po vyplnění dotazníku. Tyto komentáře budou viditelné ostatním respondentům a autorovi dotazníku. Autor má rovněž možnost komentáře mazat.

Schování výsledků dotazníku před respondenty

Výsledky dotazníku budou viditelné pouze pro jejího autora

Ochrana dotazníku heslem

Pro vyplnění dotazníku bude vyžadováno heslo nastavené autorem dotazníku.

Generování potvrzujícího kódu po vyplnění dotazníku

Na děkovací stránce dotazníku bude zobrazen unikátní potvrzující kód. Autor dotazníku může je správnost potvrdit pomocí jednoduchého rozhraní. Tento kód může být použit např. jako nárok na slevu pro ty, kteří se podíleli na studii.

Stažení vyplněného dotazníku respondentem

Respondenti mohou stáhnout dotazník, který vyplnili, na "Děkovací" stránce. Toto může být užitečné zejména pro budoucí ověření.

Identifikace respondenta

Každému z respondentů je přiřazen unikátní kód (tzv. token) v odkazu dotazníku. Token má dvě funkce: chrání před opětovným dokončením dotazníku a umožňuje dané vyplnění propojit s konkrétním respondentem.

Tokeny na jedno nebo více použití

Umožňuje nastavit vlastnosti tokenů: jedno použití, tj. token vyprší po dokončení dotazníku; nebo vícenásobné použití, tj. token umožňuje úpravu dokončeného dotazníku.

Offline distribuce tokenů

Nechcete-li nebo nemůžete-li odeslat odkaz na dotazník e-mailem, můžete jej vytisknout a předat do rukou svých respondentů. Díky použití tokenů můžete přesně monitorovat postup vyplnění dotazníku i s tímto typem distribuce dotazníku.

Vytvoření a správa skupin kontaktů

Umožňuje uložit e-mailové adresy respondentů v systému a identifikovat dotazníky, které jim mají být přidělené (např. kraj, velikost společnosti, oddělení, atd.). Adresy lze importovat z CSV, nebo XLS souboru.

Odložení vyplnění dotazníku na později

Měření pomocí vlastních parametrů

Umožňuje přidat vlastní sledovací parametr do URL adresy dotazníku. Tento parametr může mít libovolnou hodnotu a je čitelný během analýzy výsledku. To Vám umožní získat odpovědi každého z uživatelů. Hodnoty parametru mohou být unikátní pro každého uživatele. Doporučuje se, posíláte-li pozvánky dotazníku prostřednictvím vlastního mailingového systému, nebo chcete-li sledovat účinnost různých distribučních metod.

Odeslání e-mailu respondentům po vyplnění

Je možné nastavit odesílání e-mailů, které budou zaslánny respondentům po dokončení průzkumu. Tato e-mailová zpráva může obsahovat např. slevový kód z testu, potvrzení o registraci na událost nebo konferenci, nebo odpovědi poskytnuté v dotazníku.

Distribuce pozvánek z Vašeho mail serveru

Umožňuje odeslat pozvánku na dotazník z libovolného mail serveru (např. serveru Vaší společnosti). Název a e-mail odesílatele může být definován autorem dotazníku.

Mailing a posílání pozvánek

Krátký popis funkcionality

Pokročilý systém pro zasílání pozvánek e-mailem

Umožňuje vložit e-mailové adresy respondentů a odeslat pozvánky na dotazník prostřednictvím mechanismu Netquest.cz. Systém Vám umožňuje editovat obsah pozvánky a odeslat libovolný počet e-mailů.

Personalizované pozvánky

Umožňuje vložit data respondentů do pozvánky. Tyto údaje jsou převzaty ze štítků definovaných v záložce Kontakty a jsou dynamicky vkládané jednotlivě pro každého respondenta. Tato funkce je dostupná pro dotazníky s nejvyšší úrovní ochrany (viz. Identifikace respondenta).

Vlastní vzhled pozvánky

Umožňuje kompletně změnit vzhled Vaší pozvánky k dotazníku - nastavit na odpovídající barevné schéma Vaší společnosti, instituce, nebo projektu.

Šablony vlastních pozvánek

Statistiky e-mailové distribuce

Měří odeslané, dodané a otevřené e-maily, stejně jako započatá a ukončená vyplnění.

Import kontaktů z CSV nebo XLSX

Adresy příjemců pro rozeslání mohou být snadno importovány z CSV nebo XLS souboru.

Postupná denní rozesílka 1 procentu adresátů

Každý den v určený čas můžete poslat pozvánku na 1% z publika adresátů ze svého seznamu. Tato funkce je užitečná např. pro studie spokojenosti, kde každý den se naučíte něco nového a jde Vám jen malou část údajů, které chcete analyzovat.

Hodnocení v e-mailu

Systém umožňuje zaslání obsahu dotazníku e-mailem. Respondent otázku zodpoví kliknutím na odkaz v e-mailu. Doporučujeme zejména pro hodnocení po provedeném nákupu, nebo po on-line kontaktu s podporou.

Rozložení upomínek o nedokončených dotaznících

Respondentům, kteří ještě nevyplnili dotazník, je možné zaslat automatickou upomínku ve stejný čas, kdy byly odeslány tokeny s pozvánkami na dotazník.

Integrace s newsletterovými a bulletinovými platformami

Používáte-li e-mailové a bulletinové systémy (jako jsou Freshmail, GetResponse, nebo Sare), práci Vám usnadníme. Jednoduše exportujte soubor s odkazy průzkumu a importujte je do rozesílací platformy, a každý obdrží vlastní pozvánku.

Pravidla doby odkladu respondentů

Máte-li vlastní databázi respondentů, je zde možnost definování doby odkladu, která natrvalo nebo dočasně zablokuje možnost zasílání pozvánek danému příjemci. Tyto pravidla mohou být postavena na počtu odeslaných zpráv nebo jejich frekvenci.

Automatické zasílání pozvánek, kontaktního e-mailu, např. Průzkum spokojenosti po kontaktu zákaznického servisu

Chcete-li zkoumat spokojenost zákazníků po kontaktu zákaznické podpory, tato funkce je určena pro Vás. Pošlete nám e-mail od svého zákazníka na speciálně připravený e-mail. Budeme z něj vybírat poštu a učit se od e-mailu klienta, kterého pozveme do studie 2-3 dny po posledním kontaktu. A to je jen začátek možností!

Analýza výsledků

Krátký popis funkcionality

Dashboard statistik

Aktualizace nasbíraných výsledků

Určuje čas, po kterém budou dostupné odpovědi respondentů v panelu správy dotazníku.

Prezentace výsledku v číselné podobě

Výsledek analýzy odpovědí poskytnutých respondenty bude prezentován jako procentuální, nebo kvantitativní rozložení.

Grafická prezentace výsledku

Výsledek analýzy odpovědí poskytnutých respondenty bude prezentován jako bary v grafu.

Prohlížení dokončených vyplnění

Autoři mají možnost kontroly každého vyplnění odděleně.

Editování a odstraňování vyplnění

Autoři mají možnost editace nesprávně vyplněných dotazníků, nebo odebrání nesprávných vyplnění.

Export výsledků do SPSS (syntaxe a databáze)

Umožňuje exportovat výsledky do .dat nebo .sps souborů pro další analýzu v SPSS softwaru. Ukázkový soubor stáhnete zde

Detailní filtrování výsledků

Umožňuje aplikovat libovolné filtry na agregované výsledky, individuální vyplnění, křížové tabulky, trendy, rankingy (aj.) a analyzovat výsledky pouze pro tuto skupinu. Pomocí filtrování můžete kontrolovat např. pouze odpovědi od žen, z města s více než 100 tisíci obyvateli, s vyšším vzděláním, které vyplnily dotazník minulý týden.

Křízové tabulky

Umožňuje křížit dvě otázky s jednou a více možnostmi výběru a analyzovat korelaci mezi nimi.

Trendy

Platforma Netquest je řešením nejen pro tvorbu on-line dotazníků, ale především také pro pokročilé analýzy výsledků průzkumů. Dalším vlastností, která umožňuje vytvářet ještě přesnější a Vašim potřebám přizpůsobitelné typy analýz, jsou trendy. Umožňují prezentaci výsledků studie ze tří typů otázek: NPS, hodnotících otázek a maticových s jednou možností výběru ve třech časových rozměrech: týdně, měsíčně a kvartálně.

Rankingy

Rankingy je funkcionalita, která umožňuje kombinovat všechny odpovědi z různých typů otázek (otázka s jednou možností výběru, otázka s více možnostmi výběru, NPS, otázka typu roletka, hodnotící otázka, otázka typu drag and drop (DnD) a otázka maticová s jednou možností výběru) společně s NPS otázkou. Tato funkce je zvláště užitečná, když je potřeba porovnat velké množství dat. Například, pomocí žebříčku můžete vytvořit seznam produktů v internetovém obchodě a třídit je od nejlépe hodnocených (podle NPS) až po ty nejvíce kritizované. Hodnocení může být také užitečné při průzkumech s velkým počtem poboček nebo zaměstnanců. Jedním slovem – všude, kde studujete metodou Net Promoter Score, a kde je výsledků mnoho a je nutné je odpovídajícím způsobem kombinovat.

Tagování vyplnění + analýza sentimentu

Reporty

Krátký popis funkcionality

Export agregovaných výsledků

Umožňuje exportovat nasbíraná data do CSV, nebo XLS souboru (např. pro další analýzy v tabulkovém softwaru). Exportovaná data jsou agregována.

Export raw dat

Umožňuje exportovat nasbíraná data do CSV, nebo XLS souboru (např. pro další analýzy v tabulkovém softwaru). Exportované otázky jsou uspořádány ve sloupcích, zatímco odpovědi respondentů v řádcích.

Report studie v PDF nebo DOCX formátu

Report studie je možné generovat jako PDF nebo DOCX soubor. To může být například použito pro archivaci nebo prezentaci výsledků třetím stranám. Výsledky jsou v reportu prezentovány v tabulkách, a sloupcových a koláčových grafech.

Alerty

Posílejte oznámení o provedeném vyplnění pouze v určitých případech. Pomocí alertů můžete definovat podmínku pro odeslání oznámení o vyplnění, obsah zprávy, a příjemce takového oznámení. Tímto způsobem bude Váš krizový management tým okamžitě vědět, kdy byla odezva na průzkum spokojenosti negativní. Díky alertům získáte informace o provedeném vyplnění pouze tehdy, kdy je opravdu chcete.

Modul periodických reportů

Umožňuje cyklické odesílání všech, nebo filtrovaných výsledků. Výsledky je možné zaslat libovolným příjemcům v požadované podobě (PDF/DOCX reporty, XLS/CSV/SPSS raw data, XLS/CSV agregované výsledky) a pro uživatelské časové období (nastavené nebo relativní).

Report studie jako PowerPointová prezentace

Je možné generovat report studie jako PowerPointový PPT soubor, např. za účelem prezentace výsledku na jednání. V tomto reportu jsou výsledky prezentovány v tabulkách, barech a koláčových grafech.

Konfigurátor reportů Netquest

Modul konfigurátor reportu umožňuje tvorbu vlastních reportů a souhrnů na základě všech nebo libovolně vybraných výsledků konkrétní studie.

Reporty LIVE

Schopnost tvoření reportů průzkumů je jednou z nejdůležitějších funkcionalit Netquest platformy. Díky tomu má uživatel přístup ke všem nasbíraným výsledkům nebo k vybraným odpovědím, pokud se například rozhodl vytvořit sestavu založenou na filtru. Tyto výsledky jsou navíc prezentovány graficky atraktivně (tabulky, grafy) a čitelné a lze je okamžitě předat nadřízeným, kolegům nebo zveřejnit na oficiálních stránkách společnosti nebo jednotlivce. Někdy však studie vyžaduje, aby její výsledky byly pravidelně přezkoumávány a informace obsažené ve zprávách byly co nejaktuálnější. Pro tyto účely slouží Netquest LIVE report, který nabízí výsledky průzkumů k dispozici „live“ – tj. bez nutnosti opakovaného manuálního generování (např. kliknutím na tlačítko „generovat“). Opakované generování sestavy se provádí pouze tehdy, když uživatel otevře report a od posledního generování do otevření uplynulo více než 5 minut.

Widget pro webovou stránku

Krátký popis funkcionality

Limit počtu vyplnění widgetu na měsíc

Maximální počet vyplnění všech widgetů za měsíc. Potřebujete-li vyšší limit, prosím kontaktujte nás.

7 typů otázek

Dostupné typy otázek jsou otázky o jedné nebo více možnostech výběru, NPS otázky, otevřené otázky, e-mailové otázky, a textové bloky.

Předpřipravené nádherné vzhledy widgetů

Vybrat si můžete z více než 10-ti nádherných grafických šablon widgetů.

Počet společných projektů

Není zde limit počtu studií nebo projektů, které můžete spravovat společně.

Vlastní text na tlačítkách

Je možné změnit výchozí text tlačítek Další a Odeslat každé stránky widgetu.

Vlastní vzhled

Je zde možnost přizpůsobení barevného schématu a velikosti widgetu.

Šablony vlastních vzhledů

Pravidla a logika zobrazení v otázkách

Je zde možnost zobrazení následující otázky v závilosti na poskytnuté odpovědi v předchozí otázce.

Přesné targetování

Je zde možnost nastavit pravidla zobrazení widgetu, postavených na parametrech jako jsou URL adresa, čas strávený na stránce, čas strávený na celé stránce, počet zhlédnutých stránek, nebo %/pix seskrolováné stránky.

Remarketing respondentů

S widgetem je možné oslovit i pouze vybrané skupiny uživatelů (cookies), kteří provedli danou akci na Vaší webové stránce.

Capping a pravděpodobnost zobrazení

Zobrazení widgetu je možné omezit na cookies, zrovna tak jako nastavit pravděpodobnost zobrazení každé X-té cookies.

Zobrazení uživatelům, kteří chtějí opustit stránku

To znamená, že se widget zobrazí uživatelům, u kterých je podezření, že se chystají opustit Vaši webovou stránku.

Chování widgetu

Je zde možnost nastavení chování widgetu: - Widget následuje uživatele, dokud není vyplněn nebo uzavřen - Widget bude zobrazen pouze na stránce, kde byl vyvolán

Integrace widgetu s klasickým dotazníkem

Je zde možnost použití widgetu jako efektivnější formy pozvánky na pokročilý dotazník, otevřený na vrstvě (popup) nebo v novém záložce prohlížeče.

Přesměrování na libovolnou stránku

Je zde možnost použití widgetu jako rozcestník a přenesení respondentů na libovolnou webovou stránku, v závilosti na dané odpovědi.

Integrace s automatizovaným marketingem

Umožňuje odpovědi uživatelů z průzkumů z Vašich webových stránek zasílat jako tagy do nástroje SALESmanago. Díky tomu můžete propojit údaje o chování těchto uživatelů s deklarativními daty, což Vám umožní lépe komunikovat s příjemcem.

Integrace s webovou analytikou

Je zde možnost odesílání odpovědí z widgetu do Vašeho profilu Google Analytics.

Integrace s CRM

Je zde možnost napojení výsledků průzkumů na externí systémy.

Instalace vložením jednoho kódu a jeho online kontrola

Instalace widgetu je velice jednoduchá a vyžaduje pouze vložení krátkého kódu do Vaší webové stránky. Jakmile je kód do stránky vložen, je kompletní správa prováděna prostřednictvím rozhraní Netquest.cz.

Schování Netquest.cz patičky

Schová odkaz na Netquest.cz ve widgetu

Testy a hodnocení

Krátký popis funkcionality

Hodnocení v e-mailu

Systém umožňuje zaslání obsahu dotazníku e-mailem. Respondent otázku zodpoví kliknutím na odkaz v e-mailu. Doporučujeme zejména pro hodnocení po provedeném nákupu, nebo po on-line kontaktu s podporou.

Přiřazení hodnocení k výběrovým nebo maticovým otázkám

Po definování dotazníku jako testu můžete přiřadit dostupné body, které mohou být shromažďovány za poskytnutí odpovědí v dotazníku.

Prezentace hodnocení po ukončení testu

Na stránce s poděkováním bude po vyplnění dotazníku zobrazeno hodnocení (jako číslo a procento), včetně maximálního možného dostupného počtu bodů.

Prezentace různých výsledků, v závislosti na dokončení testu

Na "děkovací" stránce se po vyplnění dotazníku respondentovi zobrazí zpětná vazba. Tato vazba je úzce spjata s výsledkem dotazníku.

Neutrální odpověď

Umožňuje definovat odpověď, jejíž výběr nebude brán v úvahu pro celkové hodnocení. Např. "Nevztahuje se" nebo "Těžko říct", které jsou užitečné pro hodnocení zaměstnanců.

Nastavení časového limitu pro vyplnění

Můžete nastavit čas, během kterého by měl být dotazník vyplněný. Časový limit lze nastavit jak pro celý dotazník, tak pro určitý rozsah stránek. Během vyplňování uvidí respondenti zbývající čas na hodinách.

Náhodnost

Můžete nastavit náhodné pořadí stránek/otázek nebo odpovědí, nebo vybrat z různé otázky z definovaného výběru pro každého respondenta.

Odeslání výsledků testu na e-mail po vyplnění

Je možné poslat na e-maily respondentů jejich číselné a procentuelní výsledky, stejně jako interpretaci těchto výsledků a hodnocení.

Bezpečnost dat

Krátký popis funkcionality

Přihlášení na webovou stránku prostřednictvím SSL prokotolu

Data vložená během přihlašování jsou chráněna proti odposlechu zabezpečeným šifrovacím protokolem SSL.

Stahování dat pouze z rozhraní

Data vygenerovaná systémem je možné zablokovat vůči zasíláním na e-mailové adresy a zpřístupnit pouze prostřednictvím přímého odkazu po přihlášení se do platformy.

Omezení dat pouze na seznam bezpečných domén

Je zde možnost aktivování zasílání vygenerovaných dat pouze na seznam tzv. bezpečných domén, např. @firma.cz

Vyplnění dotazníku prostřednictvím SSL protokolu

Data vložená během vyplňování dotazníku jsou chráněna proti odposlechu zabezpečeným šifrovacím protokolem SSL.

Přístup do rozhraní pouze z určité IP adresy

Je zde možnost nastavení přístupu do rozhraní pouze určité IP adrese, nebo zadanému rozsahu IP adres.