Průvodce - Analýza výsledků

Dodatečné štítky respondentů

Pro odeslání pozvánky z platformy Netquest stačí zadat e-mailové adresy respondentů do systému. Jsou ale situace, při kterých chcete mít o respondentech více informací, např. název firmy, obor podnikání, region. V tomto článku uvádíme všechny informace týkající se respondentů Vašeho dotazníku a vložíme je do souvislosti.

Kontakt a respondent

Co je to kontakt? Je možné přidat respondenta před získáním kontaktu? O tom jak spravovat kontakty, specifickou skupinu kontaktů, nebo dodatečné informace k nim, píšeme v tomto článku. Ke každému kontaktu můžete v Netquest platformě vložit až 14 dodatečných informací.

Seznam kontaktů

Na příkladu výše je uveden seznam kontaktů s doplňujícími štítky.

K čemu se hodí dodatečné štítky

Využití je mnoho, o několika z nich píšeme v tomto článku.

Štítky respondentů mohou sloužit k filtrování výsledků průzkumu podle informací v nich obsažených. Jak je již výše zmíněné, u respondenta mohou být vedeny informace o příslušnosti k určité skupině. Například to může být oddělení ve kterém pracuje. Po nasbírání výsledků budete moci analyzovat data dle firemních oddělení. Je to velmi zajímavá funkce a umožňuje porovnání deklarací zaměstnanců pokud jde o oddělení. O filtrování výsledků píšeme zde.

Dotazník a pozvánka k vyplnění

Informace z dodatečných štítků můžete rovněž využít v části s otázkami, nebo dokonce u odpovědí ve Vašem dotazníku. Díky tomu máte možnost se obrátit na každého respondenta jménem a dotazník personalizovat. To samé se je možné v případě e-mailové pozvánky na dotazník. O tom, jak toho dosáhnout píšeme zde.

Především tokeny

Pamatujte, že vše výše uvedené lze uvést v platnost pouze v případě, má-li Váš dotazník nastavenou nejvyšší úroveň bezpečnosti a aktivovanou možnost identifikace respondenta. To znamená, že každý z Vašich respondentů obdrží individuální token, který umožní identifikaci respondenta a zpřístupní mu dotazník. Tokeny mohou mít jedno i více použití. Píšeme o tom zde.

Na co pamatovat?

Musíme se také zmínit možnost vlastní distribuce. Níže uvádíme několik odkazů na články s tématikou respondentů.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď