Průvodce - Analýza výsledků

Filtrování výsledků dotazníku

Filtrování výsledků v dotazníků umožňuje analyzovat, jakým způsobem na dané otázky odpověděli různé skupiny respondentů. Obzvláště je užitečný při prezentaci významné skupiny respondentů (např. cílová skupina zákazníků) v porovnání s jinými zkoumanými respondenty, stejně jako v případě vzájemného srovnávání různých skupin (např. páry žijící společně, odděleně).

O filtrování jsme také psali na našem blogu:

Příklady použití

Kategorie respondentů lze vybrat na základě:

  • Udělení konkrétní odpovědi na libovolnou otázku (např. chceme-li znát výsledky výzkumu pouze od žen, nastavíme filtr pro odpověď „Žena“ u otázky na pohlaví)
  • Rozsah dat, v jakém respondenti vyplnili dotazník (např. chceme-li vědět, které osoby odpověděli v průběhu prvního dne, kdy byl dotazník spuštěn, vybíráme, nebo označíme odpovídající datum)
  • Zda-li respondent patří do stejné zkoumané skupiny, pokud jsou např. skupiny rozděleny podle firemních poboček
  • Použití kombinace několika filtrů (např. muži s vyšším vzděláním, bydlící ve městě, nespokojení s produktem, kteří provedli vyplnění min. týden

Filtrování výsledků dle udělených odpovědí (založený na odpovědi)

1.) Přejděte do hlavního menu Analýza a vyberte záložku Agregované výsledky.

2.) V horní části stránky z rozevíracího menu vyberte možnost „Vytvořit nový filtr“.

3.) V novém okně nastavte podmínky filtru výběrem konkrétních otázek a jejich odpovědí. Chcete-li v rámci jednoho filtrovat podmínkovat více otázek najednou, klikněte na zelený symbol „+“ po pravé straně okna.

Filtrování výsledků dle data vyplnění (založený na čase)

Zvolte stejný postup jako u výše uvedeného příkladu a v otevřeném okně vyberte část „Založený na čase“, kde vyberte konkrétní podmínky pro filtrování výsledků – na výběr máte absolutní nebo relativní dobu trvání.

Filtrování výsledků dle štítků a dodatečných informací (založený na datech respondentů)

Opět zvolte postup jako u prvního příkladu a v otevřeném okně vyberte část „Založený na datech respondentů“, kde zadejte konkrétní podmínky pro filtrování výsledků. Chcete-li v rámci jednoho filtrovat podmínkovat dle více kritérií najednou, klikněte na zelený symbol „+“ po pravé straně okna.

Tvorba rychlého filtru

Rychlý filtr umožňuje ještě rychlejší a snadnější filtrování informací.

1.) Po pravé straně od odpovědi na otázku, kterou chcete použít, klikněte na ikonu rychlého filtrování. 

2.) Chcete-li upravit filtr, přejděte do záložky Filtry nebo Agregované výsledky a vyberte jej z rozbalovacího seznamu vytvořených filtrů.    

Ukládání filtrů

Všechny vytvořené filtry se automaticky ukládají v záložce Filtry, kdykoliv se k nim tedy můžete vrátit, editovat, nebo je odebrat.

Využití uložených filtrů u periodických reportů

Uložený filtr je užitečný při definování periodického reportu. Zvláště když definujeme kritéria filtrování podle relativního data vyplnění dotazníku, např. „Předchozí týden“.

Pro použití vybraného filtru v reportu přejděte do hlavního menu Reporty a poté do záložky Periodické reporty. Během definování reportu se v části „Rozsah výsledku“ zobrazí možnost „Výsledky filtru“, ze které vyberte požadovaný filtr.

Více o tvorbě periodických reportů si můžete přečíst zde.

Využití uložených filtrů v alertech

Uložený filtr může být velmi užitečný pro okamžité alertování relevantních osob, např. filtr podmínkovaný na libovolné negativní odpovědi (např. NPS – kritici), může okamžitě informovat zákaznické oddělení o daném vyplnění.

Postup je analogický jako v případě výše uvedených reportů. Během definování alertu se v části „Podmínka pro odeslání alertu“ zobrazí možnost „Výsledky filtru“, ze které vyberte požadovaný filtr.

Využití filtru v jednotlivých vyplněních, křížových tabulkách, a dalších záložkách

Po aktivování vybraného filtru máte automaticky možnost prohlížení individuálních vyplnění, která splňují podmínku nastavenou ve filtru. Tento postup je totožný pro všechny relevantní záložky v menu Analýza.

Zapnete-li filtrování výsledků např. v křížových tabulkách, budou zobrazeny pouze odpovědi splňující nastavení vybraného filtru.

Více o tvorbě křížových tabulek si můžete přečíst zde.

Na co pamatovat?

  • Pokud ve filtru vyberete 2 odpovědi v jedné otázce (např. osoby bydlící v malých městech a osoby bydlící na vesnici), ve výsledkufiltru se zobrazí respondenti bydlící v malých městech, nebo na vesnici.
  • Filtry můžete upravovat nejen v záložce Filtry, ale také přímo v záložkách Agregované výsledky, Křížové tabulky, Rankingy a Trendy. Stačí kliknout na ikonu tužky umístěné po pravé straně filtru.
  • Filtrované výsledky můžete okamžitě reportovat a exportovat ve všech dostupných formátech.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď