Průvodce - Analýza výsledků

Periodické reporty výsledků studie

U velkých studií může být zasílání e-mailu o každém vyplnění únavné. V takovém případě je lepší využít možnosti zasílání periodických reportů, které Vás budou průběžně informovat o postupu Vaší studie. Na e-mailovou adresu budou zaslány všechny nasbírané výsledky, nebo pouze ty, které byly sebrány od posledního reportu.

Výhodou periodických reportů je to, že report můžete posílat osobám, které nemají přístup do účtu a chtěly by monitorovat postup realizace výzkumu.

O dalších příkladech využití periodických reportů jsme psali na našem blogu v článku Periodické reporty na Váš e-mail.

Jak definovat periodický report?

 1. Přejděte do hlavní záložky „Analýza“ (1) a následně klikněte na odkaz „Periodické reporty“ (2).
 2. Na nové stránce klikněte na odkaz „Vytvořit report“ (3).
 3. Po vybrání této možnosti se objeví menu týkající se nastavení periodického reportu.
 4. 1

 5. Na začátku napište název reportu (4).
 6. 2

 7. Dále vyberte v jakém formátu (5) má být report poslán (xlsx, csv, docx, pdf, spss).
 8. Dále máte možnost výběru časového období, za které chcete report dostávat (6). Výběr časového období můžete provést ze čtyř dostupných možností:
  – „Všechna vyplnění“ – týká se všech vyplnění dotazníku, která byla provedena v průběhu trvání.
  – „Nastavit období“ – po vybrání této možnosti se objeví ikony k výběru časového rozsahu.
  3
  – „Relativní období“ – po výběru této funkce se objeví roletka s možností výběru jednoho z třech dostupných relativních období: včera, minulý týden, minulý měsíc. V tom případě je časový rozsah vázán na den generování reportu.
  4
  – „Filtrovat výsledky“ – tuto funkci popisujeme v další části článku.
  5

 9. V další části nastavujeme časový harmonogram zasílání reportu (7). Nastavte, v jaké části dne chcete report zasílat, na začátku vyberte frekvenci zasílání (a), následně pomocí roletky vyberte hodinu (b).
 10. 6

 11. Následně vyberte ukončení odesílání z dostupných možností (c).
 12. 7

 13. V následné části obdržíte informaci, z jaké e-mailové adresy budou reporty zasílány (8). Můžete to změnit, pokud integrujete Váš účet s vlastním poštovním serverem (Rozesílání pozvánek z vlastního e-mailu).
 14. Následně do prázdného pole zadejte všechny adresáty (10), kteří obdrží periodický report. Chcete-li zadat více než jednoho adresáta, pište je pod sebe.
 15. Standardní zprávu můžete editovat pomocí pokročilého editoru textu.
 16. Po celou dobu budete vidět na pravé straně jak text zaslané zprávy vypadá (12).
 17. Nakonec klikněte na tlačítko „Uložit“ (13).
 18. Chcete-li zaslat testovací zprávu, klikněte na tlačítko „Uložit a poslat nyní“.
 19. 8

Jak definovat report na základě filtru?
Tato funkce je výhodná v případě, kdy chceme obdržet e-mailem pouze ta vyplnění, která splňují námi vybraná kritéria. Např. chcete vědět o všech, kteří ve Vašem dotazníků o spokojenosti, vybrali možnost – nespokojen.

O tom jak definovat a ukládat filtry se dozvíte zde v článku Filtrování výsledků.

 1. Při vytváření reportu postupujete stejně jako bylo uvedeno výše, akorát v momentě výběru v „Rozsah výběru“ (1) dáte „Filtrovat výsledky“ (2).
 2. Následně pomocí roletky najděte odpovídající definovaný filtr (3).

9

Na co pamatovat?

 • Svůj Netquest účet můžete integrovat s vlastním poštovním serverem (Rozesílání pozvánek z vlastního e-mailu), aby byly reporty posílány z Vaší domény.
 • Periodické reporty jsou přístupné pouze v účtu Enterprise.
 • Chcete-li obdržet informaci o vyplněních, která splňují nějaké kritérium, musíte nejdříve vytvořit filtr.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď