Průvodce - Analýza výsledků

Dodatečné štítky respondentů

Pro odeslání pozvánky stačí, abyste zadali e-mailové adresy respondentů do systému. Jsou ale situace, při kterých chcete mít o respondentech více informací, např. obor společnosti, nebo jméno a přijmení. V tomto článku shromáždíme všechny informace týkající se respondentů Vašeho dotazníku a vložíme je do souvislosti.

Kontakt a respondent
Dobře, co je to kontakt? Mohu přidat respondenta před získáním kontaktu? O tom jak spravovat kontakty, nebo specifickou skupinu kontaktů, píšeme v tomto článku. Ke kontaktu můžeme vložit více informací. Chcete-li mít u kontaktů dodatečné štítky, musíte přidat respondenty z databáze kontaktů. Jak to udělat, píšeme např. zde.

Níže je uveden příklad seznamu respondentů (1) spolu s doplňujícími štítky (2).
1

K čemu se hodí dodatečné štítky
Využití je mnoho, o několika z nich píšeme v tomto článku.

Štítky respondentů mohou sloužit k filtrování výsledků výzkumů podle informací v nich obsažených. Jak je již výše zmíněné, u respondenta mohou být vedeny informace o příslušnosti k určité skupině. Například to může být oddělení ve kterém pracuje. Po nasbírání výsledků budete moci generovat data podle firemních oddělení. Je to velmi zajímavá funkce a umožňuje porovnání deklarací zaměstnanců pokud jde o oddělení. O tom jak to provést, píšeme zde.

Dotazník a pozvánka k vyplnění
Informace z dodatečných štítků můžete rovněž využít v části s otázkami, nebo dokonce u odpovědí ve Vašem dotazníku. Díky tomu máte možnost se obrátit na každého respondenta jménem. To samé se dá provést v případě e-mailové pozvánky k vyplnění dotazníku. O tom, jak toho dosáhnout píšeme zde.

Především tokeny
Pamatujte, že všechny popsané body se dají využít pouze v případě, má-li Váš dotazník nastavenou nejvyšší úroveň bezpečnosti (1). To znamená, že každý z Vašich respondentů obdrží individuální token, který umožní identifikaci respondenta a zpřístupní mu dotazník (2). Tokeny mohou být na jedno použití, nebo na více (3). Píšeme o tom zde.

2

Co dál?

Musíme se také zmínit o distribuci offline pozvánek. Níže uvádíme několik odkazů na články s tématikou respondentů.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď