Průvodce - Analýza výsledků

Export výsledků

Umožňuje bezprostřední ukládání získaných výsledků dotazníku na disk Vašeho počítače a následnou analýzu pomocí Vašich vlastních sofistikovaných nástrojů.

Je to také způsob jak přistupovat k výsledkům výzkumu po skončení platnosti účtu.

Příklady výsledků studií můžete získat na stránce https://www.netquest.cz/dotazniky-pro-spolecnosti, kliknutím na šedou bublinu.

1

SPSS:
SPSS je statistický software, který umožňuje vytvořit podrobnou analýzu regrese, analýzu rozptylu, nebo korelaci v souboru sebraných dat. Je to sofistikovaný program, používaný pro podrobnou analýzu výsledků výzkumu.

Raw („surová“) data:
Nasbíraná data, která jsou vložena do statistického softwaru, nebo jiného počítačového programu, ve kterém jsou následně čištěna, doplněna a analyzována. Jsou to všechny získané odpovědi od každého z dotazovaných na otázky z celého dotazníku.
Raw data je nejlepší prohlížet a analyzovat v tabulkovém procesoru jako např. MS Excel, Number, enbo Open Office Calc.

Agregované výsledky:
Jsou to data získaná od všech respondentů, shromážděná v jednom souboru. Zobrazují procentuální rozložení odpovědí ve zkoumaném vzorku.

Jak exportovat agregované výsledky?

  1. Hned jak první respondenti vyplní Váš dotazník, klikněte na hlavní záložku „Analýza“ (1) a následně klikněte na „Agregované výsledky“ (2), abyste mohli stáhnout agregované výsledky.
  2. 2

  3. Jakmile se načtou agregované výsledky, klikněte na odkaz „Export“ (3) a následně vyberte formát pro uložení, který Vás zajímá, nebo typ potřebných dat – agregované výsledky, raw data, nebo raw data pro SPSS (4). Potvrzením odpovídajícího pole formuláře soubor stáhnete.
  4. 3

Jak vyexportovat vyplnění konkrétního respondenta?

  1. Přejděte do hlavní záložky „Analýza“ (1) a následně na odkaz „Individuální vyplnění“ (2).
  2. Vyberte Vámi požadované vyplnění kliknutím na odkazy „Předchozí/Následující“ (3), nebo na roletku (4) a vyberte odpovídající číslo vyplnění (čísla odpovídají posloupnosti vyplnění).
  3. 4

  4. V následujícím kroku klikněte na odkaz „Export“ (5) a vyberte Vámi zvolený formát zápisu – XLSX, CSV, nebo PDF (6). Potvrďte volbu a stáhněte soubor.

5

Na co pamatovat?

  • Výsledky studií můžete stáhnout ve formátu XLSX, CSV, SPSS (týká se souhrnných výsledků), nebo XLSX, CSV a PDF (v případě exportu výsledku individuálního vyplnění.
  • Export výsledků dotazníku umožňuje mimo jiné, jejich pozdější analýzu pomocí statistického softwaru.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď