Průvodce - Analýza výsledků

Filtrování výsledků

Filtrování výsledků v dotazníků Vám dává možnost analyzovat, jakým způsobem na dané otázky odpověděli různé skupiny respondentů. Obzvláště je užitečný při prezentaci významné skupiny respondentů (tj. cílová skupina zákazníků) v porovnání s jinými zkoumanými respondenty, stejně jako v případě vzájemného srovnávání různých skupin (např. páry žijící společně, odděleně).

O filtrování jsme také psali na našem blogu:

Příklad využití:
Kategorie dotazovaných mohou být vybrány na základě:

 • Udělení konkrétní odpovědi na libovolnou otázku (např. chceme-li znát výsledky výzkumu pouze od žen, nastavíme tedy filtr pro odpovědi „Ženy“ u otázky na pohlaví)
 • Rozsah dat, v jakém respondenti vyplnili dotazník (např. chceme-li vědět, které osoby odpověděli v průběhu prvního dne, kdy byl dotazník spuštěn, vybíráme, nebo označíme odpovídající datum)
 • Zda-li respondent patří do stejné zkoumané skupiny, pokud jsou např. skupiny rozděleny podle firemních poboček
 • Použitím několika filtrů (např. muži s vyšším vzděláním, bydlící na vesnici)

Filtrování výsledků podle udělených odpovědí

 1. Vyberte hlavní záložku „Analýza“ (1) a následně klikněte na tlačítko „Filtrovat výsledky“ (2).
 2. 1

 3. Jestliže jste měřili vyplňování dotazníku v závislosti na zdroji návštěv (parametr external key), nebo identifikujete respondenta po výše uvedených krocích, objeví se na tomto místě dodatečná funkce „Přidat podmínku“.
  2
 4. U odpovědí se objeví checkboxy (3) sloužící k vybrání filtrovaných odpovědí.
  3
 5. Vyberte checkboxy, které Vás zajímají u libovolného počtu otázek a klikněte na tlačítko „Filtrovat výsledky“ (4). Následně uvidíte odpovědi, které odpovídají zvoleným kritériím.
 6. Můžete také příslušný filtr uložit pro příště, kliknutím na tlačítko „Uložit filtr“.
 7. Filtrování výsledků podle data vyplnění

  1. Vyberte hlavní záložku „Analýza“ (1), následně klikněte na tlačítko „Filtrovat výsledky“ (2).
   4
  2. Jestliže jste měřili vyplňování dotazníku v závislosti na zdroji návštěv (parametr external key), nebo identifikujete respondenta po výše uvedených krocích, objeví se na tomto místě dodatečný odkaz „Přidat podmínku“.
   5
  3. Vyberte celé období trvání dotazníku (3), abyste vybrali všechna sebraná vyplnění k filtrování. Máte také možnost vybrat pouze období, které Vás zajímá (4) (např. data sebraná pouze v prvních dvou dnech trvání dotazníku), nebo můžete vybrat relativní časové období (5) – včera, poslední týden, nebo poslední měsíc.
   6
  4. Klikněte na tlačítko „Filtrovat výsledky“ (6) pro zobrazené výsledků za vybrané časové období.
  5. Můžete také příslušný filtr uložit pro příště, kliknutím na tlačítko “Uložit filtr“.

  Filtrování výsledků podle kontaktních štítků a dodatečných informací

  1. Vyberte hlavní záložku „Analýza“ (1), následně klikněte na tlačítko „Filtrovat výsledky“ (2).
   7
  2. Jestliže jste měřili vyplňování dotazníku v závislosti na zdroji návštěv (parametr external key), nebo identifikujete respondenta po výše uvedených krocích, objeví se na tomto místě dodatečná funkce „Přidat podmínku“.
   8
  3. V dalším kroku rozviňte roletku vedle „Ukaž vyplnění kde“ (4) – na tom místě se nachází všechny importované, nebo Vámi ručně vytvořené štítky kontaktů.
   9
  4. Následně rozviňte roletku (5) vedle štítků kontaktů, abyste vybrali časové období svého budoucího filtru, dále zadejte správný název podle kterého budou odpovědi filtrovány (6).
   10
  5. Můžete také příslušný filtr uložit pro příště, kliknutím na tlačítko “Uložit filtr“.

  Ukládání filtrů do budoucna
  Představte si, že generujete speciální filtr, který je nezbytný k provedení analýzy Vašich výzkumů. Filtr bude často používán. Místo toho, abyste ho museli pokaždé vytvářet, uložte si ho.

  1. Za tímto účelem stačí stisknout tlačítko „Uložit filtr“ (1). Tato možnost se nachází vedle tlačítka „Filtrovat výsledky“ (2).
  2. Chcete-li filtr uložit, objeví se Vám dialogové okno, ve kterém můžete zadat název, abyste v budoucnu věděli čeho se týká a mohli ho snadno nalézt (3).

  Využití uložení filtrů u periodických reportů

  1. Uložený filtr se hodí při vytváření periodického reportu. Zvláště, když vybíráme kritéria filtrování podle relativního časového období, např. „Poslední týden“.
  2. Nadále zůstáváme v záložce „Analýza“ (1), ale vybíráme „Periodické reporty“ (2) a klikáme na „Vytvořit report“ (3).
  3. 11

  4. Vybíráme formát, ve kterém ho budeme chtít posílat – pdf, docx (1) (s vyloučením surových dat ve formátu xlsx, csv, spss, protože výsledky v těchto formátech můžete filtrovat manuálně), nebo formou agregovaných výsledků v rozšíření xlsx, csv (2). Můžeme rovněž nastavit harmonogram zasílání reportu, jako dny a hodiny (3) (např. každý týden v pondělí mezi 8:00 a 9:00), případně můžete nastavit konec zasílání reportu.
   12

  Využití filtru v jednotlivých vyplněních a křížových tabulkách

  1. Po zapnutí filtru máte možnost prohlížení jednotlivých vyplnění, která splňují podmínku nastavenou ve filtru.
  2. Zapnete-li filtrování výsledků, v křížových tabulkách se objeví výhradně odpovědi splňující nastavení filtru.

  O křížových tabulkách jsme rovněž psali na našem blogu v článku Křížové tabulky.

  Na co pamatovat?

  • Vyberete-li dvě odpovědi v jedné otázce (např. osoby bydlící v malých městech a osoby bydlící na vesnici), tak se ve výsledku filtrování objeví respondenti bydlící v malých městech, NEBO na vesnici.
  • Jestliže vyberete dvě odpovědi v různých otázkách (např. muži se středoškolským vzděláním), tak se ve výsledku filtrování objeví jen muži, kteří mají středoškolské vzdělání.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď