Průvodce - Analýza výsledků

Křížové tabulky

Křížové tabulky jsou neobyčejně užitečným nástrojem pro analyzování výsledků. Umožňují nám porovnat závislosti mezi dvěma otázkami v dotazníku. Prezentované výsledky jsou v podstatě tabulkou, kde sloupce a řádky tvoří dvě vybrané otázky spolu s možnými odpovědmi. Každá buňka v tabulce udává počet respondentů, kteří poskytli danou kombinaci odpovědí.

Příklad využití:
Chcete-li zjistit, jak na tuto otázku odpovídaly ženy a jak muži, jsou pro Vás křížové tabulky to pravé. Křížení otázek je možné pouze u zamčených otázek (s jednou a více možnostmi výběru).

Jak používat křížové tabulky

 1. Klikněte na hlavní záložku Analýza (1), dále na odkaz Křížové tabulky (2) (tím se rozvine menu týkající se té funkce, kde budeme mít možnost vybrat otázky ke křížení).
 2. 1

 3. Vyberte ze seznamu otázek dvě, které Vás zajímají (3).
 4. Klikněte na modrou šipku roletky a vyberte požadované otázky.
 5. Klikněte na modré tlačítko Vytvořit křížovou tabulku (4).
 6. V takto vytvořené tabulce, pokud označíme checkbox „Zobrazit % z řádku“, nebo sloupce, můžeme vidět procentuální hodnoty dané odpovědi vzhledem k celému řádku, nebo sloupci (5).
 7. 2

 8. Vytvořenou křížovou tabulku můžeme exportovat do tří formátů, které máme na výběr (XLSX, CSV a PDF). V takovém případě klikněte na Export (6) a stáhněte požadovaný formát.

Na co pamatovat?

 • Křížíme-li mezi sebou otázky, které nebyly vyplněny stejným počtem respondentů (např. nepovinné otázky, otázky přidané po sebrání odpovědí), mohou se objevit rozdíly v souhrnných pozicích sloupců a řádků.
 • Možné je křížení pouze povinných otázek s jednou, nebo více možnostmi výběru.
 • Vyplatí se exportovat křížové tabulky a archivovat na disku svého počítače. Po uplynutí předplatného účtu nebudete mít možnost přístupu ke svým datům. Když budete mít soubory u sebe, můžete ušetřit za obnovení předplatného za účet.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď