Průvodce - API

Jak začít používat Netquest API?

Abyste mohli vytvořit externí aplikaci využívající Netquest API, je nutné se nejprve zaregistrovat použitím registračního formuláře

Formulář by měl obsahovat všechny informace o aplikaci používající Netquest API.

Po schválení registrace vývojář obdrží unikátní klíč aplikace consumer_key a heslo consumer_secret.
Tyto se používají k autorizaci požadavků odesílaných přes aplikace. Měly by být umístěny v kódu aplikace, neboť budou nutné pokaždé, když je odeslán požadavek na API.

Knihovna (PHP) klienta
Abychom vám pomohli začít pracovat s Netquest API, poskytneme Vám hotové knihovny do komunikace v jazyku PHP.
Knihovna využívá elementů Zend Framework knihovny, zejména Zend_Http_Client

Pokud Vaše aplikace nepoužívá Zend Framework knihovnu, doporučujeme stažení chybějících komponent knihovny.

Chcete-li přesto vytvořit vlastní knihovnu, nebo Vaše knihovna není vytvořena v PHP, navrhujeme stažení připravené knihovny, pro seznámení se s komunikačním protokolem používaným v Netquest API.
V balíčku uvádíme rovněž příklady použití Netquest API.

PHP7
Používáte-li na svém serveru PHP7, je nutné provést několik změn před použitím našeho API.

V souboru /netquestApi/library/Zend/Validate/Hostname.php nahraďte funkci iconv_set_encoding () na řádcích 549 a 645 s ini_set („default_charset“, „UTF-8“)

V případě problémů nás prosím kontaktujte 🙂

Stáhnout Netquest_Api knihovnu

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď