Průvodce - API

Otázky

Seznam operací pro zdroj

Název URL Popis
Seznam otázek /questions/:id_survey/:id_page Vrací seznam otázek pro dotazník daného ID.

Popis parametrů odpovědi

Název/cesta Popis Možné hodnoty
id ID otázky
id_page ID stránky s otázkou
number Číslo otázky
type Typ otázky 0 – Otázka s jednou možností výběru
1 – Maticová otázka s jednou možností výběru
2 – Popis
4 – Formulář
5 – Rankingová otázka
6 – Otázka s více možnostmi výběru
7 – Maticová otázka s více možnostmi výběru
8 – Otázka s posuvníkem (stupnice)
9 – Otevřená otázka
10 – Numerická otázka
11 – Otázka na e-mailovou adresu
12 – Datumová otázka
13 – Roletka
14 – Úřad pro ochranu osobních údajů (Klauzule
15 – Nahrát soubor
16 – NPS
17 – Otevřená maticová otázka
19 – Otázka uchopit a přesunout
date_created Datum vytvoření otázky
date_modified Datum poslední editace otázky
text Obsah otázky
desc Popis otázky
required Příznak označující jestli je otázka povinná nebo ne true – Povinná otázka
false – Nepovinná otázka
answers_count Počet odpovědí v otázce
options.long_answer Příznak, označující jestli by popisová otázka měla mít místo pro delší text odpovědi, nebo ne.
Parametr je viditelný pouze pro popisové otázky
true – Dlouhý text odpovědi
false – Krátký text odpovědi
options.min V otázkách s více možnostmi výběru: minimální počet vybraných odpovědí
V otázkách na datum: nejvzdálenější možné datum k výběru při vyplňování
V otázkách na číslo: minimální možná hodnota při vyplňování

Není-li hodnota definována, bude vráceno null

0 – Číslo v daném formátu
dd-mm-yyyy – Datum v daném formátu
null – Není-li hodnota definována
options.max V otázkách s více možnostmi výběru: maximální počet vybraných odpovědí
V otázkách na datum: nejbližší možné datum k výběru při vyplňování
V otázkách na číslo: maximální možná hodnota při vyplňování

Není-li hodnota definována, bude vráceno null

0 – Číslo v daném formátu
dd-mm-yyyy – Datum v daném formátu
null – Není-li hodnota definována
options.shuffle_answers Příznak, označující jestli má být pořadí odpovědí náhodné

Tato náhodná prezentace by měla být vykonána na straně aplikace klienta
Nehledě na tento příznak, API bude vždy vracet odpovědí ve stejném pořadí.

Informace dostupné pro následující otázky: Information available for the following questions: Otázka s jednou možností výběru, Otázka s více možnostmi výběru,
Maticová otázka s jednou možností výběru, Maticová otázka s více možnostmi výběru, Rankingová otázka, Formulář, Otázka s posuvníkem (stupnice), Roletka.

true – Náhodné pořadí odpovědí
false – Nastavení pořadí odpovědí
options.horizontal_display Příznak, označující jestli mají být odpovědi zobrazené vedle sebe (horizontální orientace odpovědí)

Informace dostupné pro následující otázky: Otázka s jednou možností výběru a Otázka s více možnostmi výběru.

true – Horizontální orientace odpovědí
false – Vertikální orientace odpovědí
options.range_positions_number Počet pozic posuvníku. Tato možnost je dostupná pouze pro otázky s posuvníkem.
answers.* Odpovědi v otázce (cafeteria). Pole je dostupné pro následující otázky:
Otázka s jednou možností výběru, Otázka s více možnostmi výběru,
Maticová otázka s jednou možností výběru, Maticová otázka s více možnostmi výběru, Rankingová otázka, Formulář, Roletka.
Array
answers.text Obsah odpovědi
answers.custom_response_available Příznak, označující jestli může být odpověď i „uživatelská“ true – Uživatelská odpověď dostupná
false – Uživatelská odpověď nedostupná
answers.required Příznak, označující jestli je nebo není vyplnění odpovědi povinné.
Parametr je dostupný pro formulář.
true – Vyplnění pole formuláře je povinné
false – Vyplnění pole formuláře je nepovinné
scales.* Následující polohy měřítka (nastavení rozsahu) jsou k dispozici v následujících otázkách:
Maticová otázka s jednou možností výběru, Maticová otázka s více možnostmi výběru.
Array
scales.text Obsah štítku měřítka
ranges.* Krajní štítky z měřítka jsou povoleny pouze pro otázku se stupnici (posuvníkem) Array
ranges.left Text na levé straně od stupnice
ranges.right Text na pravé straně od stupnice

Seznam otázek

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/questions/:id_survey/:id_page

Parametry (GET)

Název Popis
id_survey ID dotazníku obsahující otázky. Povinný parametr
id_page ID stránky obsahující otázky. Stránka musí spadat pod dotazník (id_survey). Nepovinný parametr

Ukázka odpovědi

[
 {
  "id":782299,
  "id_page":258355,
  "number":1,
  "type":0,
  "date_created":"2011-07-14 22:24:46",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:24",
  "text":"Otázka s jednou možností výběru",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":3,
  "options":{
  "shuffle_answers":false,
  "horizontal_display":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Ano",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Ne",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Jiné",
    "custom_response_available":true
   }
  ]
 },
 {
  "id":782300,
  "id_page":258355,
  "number":2,
  "type":6,
  "date_created":"2011-07-14 22:24:58",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:13",
  "text":"Otázka s více možnostmi výběru",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "min":2,
  "max":2,
  "shuffle_answers":false,
  "horizontal_display":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Ano",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Ne",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Možná",
    "custom_response_available":false
   },
   {
    "text":"Jiné",
    "custom_response_available":true
   }
  ]
 },
 {
  "id":782301,
  "id_page":258355,
  "number":3,
  "type":1,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:10",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:04",
  "text":"Maticová otázka s jednou možností výběru",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":2,
  "options":{
  "shuffle_answers":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Ola"
   },
   {
    "text":"Jola"
   }
  ],
  "scales":[
   {
    "text":"Ano"
   },
   {
    "text":"Ne"
   }
  ]
 },
 {
  "id":782302,
  "id_page":258355,
  "number":4,
  "type":7,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:27",
  "date_modified":"2011-12-29 18:03:54",
  "text":"Maticová otázka s více možnostmi výběru",
  "desc":"Zadejte barvu očí",
  "required":1,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "shuffle_answers":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Ola"
   },
   {
    "text":"Jola"
   },
   {
    "text":"Ala"
   },
   {
    "text":"Zuza"
   }
  ],
  "scales":[
   {
    "text":"Modré"
   },
   {
    "text":"Zelené"
   },
   {
    "text":"Hnědé"
   }
  ]
 },
 {
  "id":782303,
  "id_page":258355,
  "number":5,
  "type":2,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:36",
  "date_modified":null,
  "text":"Otevřená otázka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":1,
  "options":{
  "long_answer":false
  }
 },
 {
  "id":782304,
  "id_page":258355,
  "number":6,
  "type":5,
  "date_created":"2011-07-14 22:25:52",
  "date_modified":null,
  "text":"Rankingová otázka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":3,
  "options":{
  "shuffle_answers":true
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Jedna"
   },
   {
    "text":"Dva"
   },
   {
    "text":"Tři"
   }
  ]
 },
 {
  "id":782305,
  "id_page":258355,
  "number":7,
  "type":4,
  "date_created":"2011-07-14 22:26:04",
  "date_modified":"2011-12-29 18:04:59",
  "text":"Formulář",
  "desc":"",
  "required":0,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "shuffle_answers":false
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Jméno",
    "required":false
   },
   {
    "text":"Příjmení",
    "required":false
   },
   {
    "text":"Číslo",
    "required":true
   },
   {
    "text":"Telefon",
    "required":true
   }
  ]
 },
 {
  "id":782306,
  "id_page":258355,
  "number":8,
  "type":8,
  "date_created":"2011-07-14 22:26:27",
  "date_modified":null,
  "text":"Rozlišovací",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":2,
  "options":{
  "shuffle_answers":false,
  "range_positions_number":6
  },
  "ranges":[
   {
    "left":"Špatné",
    "right":"Dobré"
   },
   {
    "left":"Smutné",
    "right":"Štastné"
   }
  ]
 },
 {
  "id":819543,
  "id_page":258355,
  "number":9,
  "type":13,
  "date_created":"2011-12-29 16:56:00",
  "date_modified":null,
  "text":"Roletka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":4,
  "options":{
  "shuffle_answers":true
  },
  "answers":[
   {
    "text":"Jedna"
   },
   {
    "text":"Dva"
   },
   {
    "text":"Tři"
   },
   {
    "text":"Čtyři"
   }
  ]
 },
 {
  "id":819544,
  "id_page":258355,
  "number":10,
  "type":10,
  "date_created":"2011-12-29 16:57:27",
  "date_modified":"2011-12-29 18:03:18",
  "text":"Numerická otázka",
  "desc":"Dodatečný popis",
  "required":1,
  "answers_count":1,
  "options":{
  "min":null,
  "max":10
  }
 },
 {
  "id":819545,
  "id_page":258355,
  "number":11,
  "type":11,
  "date_created":"2011-12-29 16:57:48",
  "date_modified":null,
  "text":"Otázka na e-mailovou adresu",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":1
 },
 {
  "id":819546,
  "id_page":258355,
  "number":12,
  "type":12,
  "date_created":"2011-12-29 16:58:07",
  "date_modified":null,
  "text":"Datumová otázka",
  "desc":"",
  "required":1,
  "answers_count":1,
  "options":{
  "min":"01-12-2011",
  "max":"29-02-2012"
  }
 }
]

Chybové hlášky

 • 400 Špatný požadavek – Nekompatibilní parametry, není zde žádná stránka s ID:id_page v dotazníku s ID :id_survey.
 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkázán na zdroj – dotazník – kterou nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď