Průvodce - API

Použití webhook pro zkrácení odkazu na průzkum

Zkrácení odkazu na průzkum můžete provést voláním tzv. webhook metody. Webhook není nic jiného než URL, která se zavolá pomocí jiného informačního systému nebo je otevřena v běžném prohlížeči.

Příklad URL je následující:

https://www.netquest.cz/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/[webhook_name]?id_survey=123456&dodatecne_parametry

Kde:

 • id_account – ID Vašeho účtu na platformě Netquest. Pro získání této informace nás prosím kontaktujte.
 • webhook_key a webhook_auth – klíč a autorizace Webhooku. Parametry jsou dostupné po přihlášení v účtu uživatele v záložce Nastavení účtu -> Nastavení -> Integrace. Po vygenerování klíčů získáte tyto hodnoty.
 • webhook_name – v tomto případě, shorten-link
 • dodatecne_parametry – dodatečné nepovinné parametry pro zavolání dotazníku. Tyto jsou:
  • external_key – external_key předaný do průzkumu (zhlédněte dokumentaci external_key)
  • user_token – externí identifikátor uživatele (zhlédněte dokumentaci user_token)
  • token – systémový identifikátor uživatele (zhlédněte dokumentaci tokenu Netquest)
  • l1, l2, …., l10 – dodatečné štítky kontaktu. Štítky musí být předdefinované pro dotazník na který je pozvánka odeslána. Všechny parametry jsou nepovinné.

Příklad adresy URL s dodatečnými parametry odeslanými jako GET:

https://www.netquest.cz/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/shorten-link?id_survey=399793&user_token=MNOVAK&l1=Martin&l2=Novak&l3=CEO&l4=VIP&l5=601602603

Výše uvedený webhook zkrátí odkaz do následující podoby:

https://www.netquest.cz/l/4e3/f55400

Prosíme pamatujte!
Chcete-li získat hodnotu parametru id_survey kontaktujte nás na help@netquest.cz

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď