Průvodce - API

Stránky dotazníku

Seznam operací pro zdroj

Název URL Popis
Seznam stránek /pages/:id_survey Vrací seznam stránek pro dotazník daného ID.
Stránky jsou seřazeny v pořadí, ve kterém je objeví v dotazníku.

Popis parametrů odpovědi

Název/cesta Popis Možné hodnoty
id ID stránky
number Číslo další stránky
questions_count Počet elementů na stránce (otázky + popisové bloky)

Seznam stránek

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/pages

Parametry (GET)

Název Popis
id_survey ID dotazníku obsahující stránky. Povinný parametr.

Ukázka odpovědi

[
 {
  "id":258355,
  "number":1,
  "questions_count":7
 },
 {
  "id":262554,
  "number":2,
  "questions_count":5
 },
 {
  "id":262555,
  "number":3,
  "questions_count":0
 }
]

Chybové hlášky

 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na dotazník, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Dotazník daného :id_survey neobsahuje stránky.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď