Průvodce - API

Výsledky dotazníku

Seznam operací pro zdroj

Název URL Popis
Agregované výsledky /results/aggregated/:id_survey Tato operace vrací výsledky dotazníku v CSV formátu. Podoba odpovědi je stejná, jako je podoba CSV souboru obsahujícího agregované výsledky, exportovaného z rozhraní Netquest.cz
Ukázkový soubor agregovaných výsledků můžete stáhnout zde.
Raw výsledky /results/raw/:id_survey Tato operace vrací výsledky dotazníku v CSV formátu. Podoba odpovědi je stejná, jako je podoba CSV souboru obsahujícího raw výsledky, exportovaného z rozhraní Netquest.cz
Ukázkový soubor agregovaných výsledků můžete stáhnout zde
Meta data (JSON) /results/meta/:id_survey Tato operace vrací meta informace o výsledkcích dotazníku ve formátu JSON. Podoba odpovědi je popsána níže.
Raw výsledky (JSON) /results/json/:id_survey Tato operace vrací výsledky dotazníku ve formátu JSON. Podoba odpovědi je popsána níže. Operace bude vypnuta 31. prosince 2018. Doporučujeme použít operaci „Raw výsledky (JSON) – stránkování“.
Raw výsledky (JSON) – stránkování /results/paginated-json/:id_survey Tato operace vrací výsledky dotazníku ve formátu JSON. Podoba odpovědi je popsána níže. Výsledky jsou vráceny po 10 záznamech, nejnovější je na první pozici.

Agregované výsledky

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/results/aggregated/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

Název Popis
id_response ID vyplnění použité během vyplňování dotazníku.
Parametr nemůže být předán, pokud je ve stejný čas předáván token
token Token respondenta použitý během vyplňování dotazníku.
Parametr nemůže být předán, pokud je ve stejný čas předáván id_response
external_key Měření externího parametru respondenta, dodaného systémem klienta
lower_response_date Nejvzdálenější možné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použit, budou vrácena pouze ta vyplnění, která proběhla během předávaného data.
Datum musí být předáno v podobě YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).
upper_response_date Nejbližší možné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použit, budou vrácena pouze ta vyplnění, která proběhla během předávaného data.
Datum musí být předáno v podobě YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).

Ukázka odpovědi

Zde je CSV

Chybové hlášky

 • 400 Špatný požadavek – Nesprávný formát datumu.
 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.
 • 409 Konflikt – Parametry :id_response a :token byly předány současně.

Raw výsledky

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/respondents/search/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

Název Popis
id_response ID vyplnění použité během vyplňování dotazníku.
Parametr nemůže být předán, pokud je ve stejný čas předáván token
token Token respondenta použitý během vyplňování dotazníku.
Parametr nemůže být předán, pokud je ve stejný čas předáván id_response
external_key Měření externího parametru respondenta, dodaného systémem klienta
lower_response_date Nejvzdálenější možné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použit, budou vrácena pouze ta vyplnění, která proběhla během předávaného data.
Datum musí být předáno v podobě YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).
upper_response_date Nejbližší možné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použit, budou vrácena pouze ta vyplnění, která proběhla během předávaného data.
Datum musí být předáno v podobě YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).
unfinished Parametr, který určuje, zda jsou zahrnuty i neúplná (částečná) vyplnění.

Ukázka odpovědi

Zde je CSV

Chybové hlášky

 • 400 Špatný požadavek – Nesprávný formát datumu.
 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.
 • 409 Konflikt – Parametry :id_response a :token byly předány současně.

Meta data (JSON)

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/results/meta/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

Název Popis
id_response ID vyplnění použité během vyplnění.
Parametr nemůže být předán, pokud byl ve stejný čas předán token
token Token respondenta použitý během vyplnění dotazníku.
Parametr nemůže být předán, pokud byl ve stejný čas předán id_response
external_key Externí parametr měřící respondenta a předaný systémem klienta
lower_response_date Nejzazší dostupné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použitý, budou vrácena pouze ta vyplnění, která byla provedena po předaném datu.
Datum musí být předáno ve tvaru RRRR-MM-DD (např. 2011-11-20).
upper_response_date Nejbližší dostupné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použitý, budou vrácena pouze ta vyplnění, která byla provedena před předaném datu.
Datum musí být předáno ve tvaru RRRR-MM-DD (např. 2011-11-20).
unfinished Parametr, který určuje, zda jsou zahrnuty i neúplná (částečná) vyplnění.

Ukázka odpovědi

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_start": "2014-02-01 12:00:00",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "finished": "1",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "petr.novak@netquest.cz",
    "label1": "Petr",
    "label2": "Novák",
    //....
    "label10": "Pán"
  },
  "time": {
    "real": "9:05",
    "total": "10:10"
  }
 },{
  //další záznam
 }
]

Chybové hlášky

 • 400 Špatný požadavek – Nesprávný formát datumu.
 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.
 • 409 Konflikt – Parametry :id_response a :token byly předány současně.

Raw výsledky (JSON)

Operace bude vypnuta 31. prosince 2018. Doporučujeme použít operaci „Raw výsledky (JSON) – stránkování“

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/results/json/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

Název Popis
id_response ID vyplnění použité během vyplnění.
Parametr nemůže být předán, pokud byl ve stejný čas předán token
token Token respondenta použitý během vyplnění dotazníku.
Parametr nemůže být předán, pokud byl ve stejný čas předán id_response
external_key Externí parametr měřící respondenta a předaný systémem klienta
lower_response_date Nejzazší dostupné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použitý, budou vrácena pouze ta vyplnění, která byla provedena po předaném datu.
Datum musí být předáno ve tvaru RRRR-MM-DD (např. 2011-11-20).
upper_response_date Nejbližší dostupné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použitý, budou vrácena pouze ta vyplnění, která byla provedena před předaném datu.
Datum musí být předáno ve tvaru RRRR-MM-DD (např. 2011-11-20).
unfinished Parametr, který určuje, zda jsou zahrnuty i neúplná (částečná) vyplnění.

Ukázka odpovědi

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "petr.novak@netquest.cz",
    "label1": "Petr",
    "label2": "Novák",
    //....
    "label10": "Pán"
  },
  "time": {
    "total": "184",
    "page1": "20",
    "page2": "30",
    "page3": "40",
    //....
    "pageN": "10"
  },
  "questions":{
   //Otázka s jednou možností výběru
   "1457974":{ //ID otázky
    "number":1, //Číslo otázky
    "content":"Otázka s jednou možností výberu", //Obsah otázky
    "answers":{ //Poskytnuté odpovědi
     "3":"Ostatní", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "other3":"Má odpověď" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Otázka s více možnostmi výběru
   "1457975":{
    "number":2,
    "content":"Otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "2":"Kafe", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "3":"Ostatní",
     "other3":"Čaj" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s jednou možností výběru
   "1457976":{
    "number":3,
    "content":"Maticová otázka s jednou možností výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "2":"Ne" //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
     },
     "2":{
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "2":"Ne"
     },
     "justif2":"Protože jsem tak řekl", //Zdůvodnění pro odpověď na 2. řádku
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s více možnostmi výběru
   "1457977":{
    "number":4,
    "content":"Maticová otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "1":"Ano", //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
      "2":"Ne"
     },
     "2":{
      "2":"Ne",
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "1":"Ano",
      "2":"Ne"
     },
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Otevřená otázka
   "1457978":{
    "number":5,
    "content":"Otevřená otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "Otevřená odpověď"
    ]
   },
   //Rankingová otázka
   "1457979":{
    "number":6,
    "content":"Rankingová otázka",
    "answers":{
     "1":3, //Číslo odpovědi, pozice
     "2":2,
     "3":1
    }
   },
   //Roletka
   "1457980":{
    "number":7,
    "content":"Roletka",
    "answers":{
     "2":"2. prvek" //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
    }
   },
   //Formulář
   "1457981":{
    "number":8,
    "content":"Formulář",
    "answers":{
     "1":"Petr", //Číslo odpovědi, odpověď respondenta
     "2":"Novák"
    }
   },
   //Posuvníková otázka
   "1457982":{
    "number":9,
    "content":"Posuvníková otázka",
    "answers":{
     "1":10 //Odpověď/číslo řádku, pozice posuvníku
    }
   },
   //Numerická otázka
   "1457983":{
    "number":10,
    "content":"Numerická otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "124"
    ]
   },
   //E-mailová otázka
   "1457984":{
    "number":11,
    "content":"Prosím zadejte svoji e-mailovou adresu",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "petr.novak@netquest.cz"
    ]
   },
   //Datumová otázka
   "1457985":{
    "number":12,
    "content":"Prosím zadejte datum svého narození",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "23/05/2014"
    ]
   },
   //Otázka s pevným počtem odpovědí
   "1457986":{
    "number":13,
    "content":"Pevný počet odpovědí",
    "answers":{
     "1":80, //Číslo odpovědi, odpověď poskytnutá respondentem
     "2":20
    }
   }
  },
  "points": { //Nepovinná sekce, dostupná pouze pro Testy / Hodnocení
    "max": 100, //Maximální počet bodů k nasbírání
    "total": 80, //Počet nasbíraných bodů
    "percentage_result": "80%", //Procentuální výsledek
    "feature1": { //Výsledek pro vlastnost číslo 1
      "sum": 40,
      "avg": "4.5"
    },
    "feature2": {
      "sum": 30,
      "avg": "3.5"
    }
  },
  "feedback": "toto je zpětná vazba na respondenta v testu" // Zpětná vazba
 },{
  //Další záznam
 }
]

Chybové hlášky

 • 400 Špatný požadavek – Nesprávný formát datumu.
 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.
 • 409 Konflikt – Parametry :id_response a :token byly předány současně.

Raw výsledky (JSON) – stránkování

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/results/paginated-json/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

Název Popis
id_response ID vyplnění použité během vyplnění.
Parametr nemůže být předán, pokud byl ve stejný čas předán token
token Token respondenta použitý během vyplnění dotazníku.
Parametr nemůže být předán, pokud byl ve stejný čas předán id_response
external_key Externí parametr měřící respondenta a předaný systémem klienta
lower_response_date Nejzazší dostupné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použitý, budou vrácena pouze ta vyplnění, která byla provedena po předaném datu.
Datum musí být předáno ve tvaru RRRR-MM-DD (např. 2011-11-20).
upper_response_date Nejbližší dostupné datum vyplnění dotazníku. Je-li tento parametr použitý, budou vrácena pouze ta vyplnění, která byla provedena před předaném datu.
Datum musí být předáno ve tvaru RRRR-MM-DD (např. 2011-11-20).
unfinished Parametr, který určuje, zda jsou zahrnuty i neúplná (částečná) vyplnění.
page Parametr, který určuje, která stránka se zobrazí.

Ukázka odpovědi

[
 {
  "meta": {
    "id": 123456,
    "ip": "127.0.0.1",
    "referer": "http:\/\/facebook.com",
    "date_response": "2014-02-02 12:00:00",
    "external_key": "mailing",
    "token": "12fh47",
    "e-mail": "petr.novak@netquest.cz",
    "label1": "Petr",
    "label2": "Novák",
    //....
    "label10": "Pán"
  },
  "time": {
    "total": "184",
    "page1": "20",
    "page2": "30",
    "page3": "40",
    //....
    "pageN": "10"
  },
  "questions":{
   //Otázka s jednou možností výběru
   "1457974":{ //ID otázky
    "number":1, //Číslo otázky
    "content":"Otázka s jednou možností výberu", //Obsah otázky
    "answers":{ //Poskytnuté odpovědi
     "3":"Ostatní", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "other3":"Má odpověď" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Otázka s více možnostmi výběru
   "1457975":{
    "number":2,
    "content":"Otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "2":"Kafe", //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
     "3":"Ostatní",
     "other3":"Čaj" //Uživatelská odpověď zadaná na třetím řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s jednou možností výběru
   "1457976":{
    "number":3,
    "content":"Maticová otázka s jednou možností výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "2":"Ne" //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
     },
     "2":{
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "2":"Ne"
     },
     "justif2":"Protože jsem tak řekl", //Zdůvodnění pro odpověď na 2. řádku
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Maticová otázka s více možnostmi výběru
   "1457977":{
    "number":4,
    "content":"Maticová otázka s více možnostmi výběru",
    "answers":{
     "1":{ //Odpověď/číslo řádku
      "1":"Ano", //Číslo rozsahu (sloupec), obsah rozsahu
      "2":"Ne"
     },
     "2":{
      "2":"Ne",
      "3":"Nevím"
     },
     "3":{
      "1":"Ano",
      "2":"Ne"
     },
     "other3":"Má odpověď" //Odpověď respondenta na 3. řádku
    }
   },
   //Otevřená otázka
   "1457978":{
    "number":5,
    "content":"Otevřená otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "Otevřená odpověď"
    ]
   },
   //Rankingová otázka
   "1457979":{
    "number":6,
    "content":"Rankingová otázka",
    "answers":{
     "1":3, //Číslo odpovědi, pozice
     "2":2,
     "3":1
    }
   },
   //Roletka
   "1457980":{
    "number":7,
    "content":"Roletka",
    "answers":{
     "2":"2. prvek" //Číslo odpovědi, obsah odpovědi
    }
   },
   //Formulář
   "1457981":{
    "number":8,
    "content":"Formulář",
    "answers":{
     "1":"Petr", //Číslo odpovědi, odpověď respondenta
     "2":"Novák"
    }
   },
   //Posuvníková otázka
   "1457982":{
    "number":9,
    "content":"Posuvníková otázka",
    "answers":{
     "1":10 //Odpověď/číslo řádku, pozice posuvníku
    }
   },
   //Numerická otázka
   "1457983":{
    "number":10,
    "content":"Numerická otázka",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "124"
    ]
   },
   //E-mailová otázka
   "1457984":{
    "number":11,
    "content":"Prosím zadejte svoji e-mailovou adresu",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "petr.novak@netquest.cz"
    ]
   },
   //Datumová otázka
   "1457985":{
    "number":12,
    "content":"Prosím zadejte datum svého narození",
    "answers":[ //Následující odpovědi
     "23/05/2014"
    ]
   },
   //Otázka s pevným počtem odpovědí
   "1457986":{
    "number":13,
    "content":"Pevný počet odpovědí",
    "answers":{
     "1":80, //Číslo odpovědi, odpověď poskytnutá respondentem
     "2":20
    }
   }
  },
  "points": { //Nepovinná sekce, dostupná pouze pro Testy / Hodnocení
    "max": 100, //Maximální počet bodů k nasbírání
    "total": 80, //Počet nasbíraných bodů
    "percentage_result": "80%", //Procentuální výsledek
    "feature1": { //Výsledek pro vlastnost číslo 1
      "sum": 40,
      "avg": "4.5"
    },
    "feature2": {
      "sum": 30,
      "avg": "3.5"
    }
  },
  "feedback": "toto je zpětná vazba na respondenta v testu" // Zpětná vazba
 },{
  //Další záznam
 }
]

Chybové hlášky

 • 400 Špatný požadavek – Nesprávný formát datumu.
 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.
 • 409 Konflikt – Parametry :id_response a :token byly předány současně.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď