Průvodce - Distribuce dotazníku

Monitorování postupu vyplňování dotazníku

Funkce umožňuje sledovat postup vyplňování konkrétní osobou, kterou jsme pozvali prostřednictvím e-mailu, nebo osobně (tiskem tokenů). Díky této funkci můžeme zjistit, jestli byl dotazník již odeslán konkrétní osobě, jestli respondent dotazník otevřel, jestli ho začal vyplňovat a nedokončil, nebo jestli ho již vyplnil. V závislosti na těchto informacích víme, komu máme pozvánku poslat případně znovu (Podívejte se jak).

Důležité je, že takovéto důkladné monitorování je možné při výběru nejvyššího stupně zabezpečení.

Jak zjistím, že daná osoba vyplnila můj dotazník?
Existují dvě možnosti jak zjistit, že konkrétní respondent vyplnil Váš dotazník. Záleží na tom, jakou cestou byl doručen respondentovi odkaz na dotazník:

 • E-mailem
 • Pomocí tisku tokenů

Kontrola postupu při sbírání výsledků pomocí záložky „E-mailová distribuce“

 1. Klikněte na hlavní záložku „Sběr“ (1) a následně na odkaz „E-mailová distribuce (2).
 2. 1

 3. U každého adresáta, kterému byla poslána pozvánka, se zobrazuje informace týkající se odeslání (3), otevření (4) a vyplnění (5). Pokud byl dotazník respondentem již vyplněn, ve sloupci „Vyplněné“ (5), v řádku týkající se konkrétního respondenta, je vidět zelená ikonka (6). Pokud se zde ikonka nenachází, znamená to, že dotazník nebyl ještě vyplněn (podobné ikonky jsou vidět ve sloupcích týkající se odeslání a otevření dotazníku).
 4. Danou osobu můžeme vyhledat zadáním e-mailu do pole formuláře (7) a kliknutím na lupu (8).
 5. Export do XLSX, nebo CSV (10), taktéž umožňuje zjištění stavu vyplnění dotazníku, nebo konkrétních respondentů.
 6. 2

Sledování postupu při sběru výsledků pomocí záložky Offline (tisk tokenů)
Jestliže jsme respondentům předali náš dotazník bezprostředně, pomocí seznamu vytištěných tokenů (Tisk odkazů na dotazník s tokeny), můžeme průběžně kontrolovat stav vyplnění, postupujíc podle následujících kroků:

 1. Klikněte na hlavní záložku „Sběr“ (1) a následně na odkaz „Offline (tisk tokenů)“ (2).
 2. 3

 3. Obdobně k prezentovanému způsobu, v menu Offline (tisk tokenů) je viditelná tabulka s údaji osob, kterým byly tokeny doručeny. Tím pádem můžeme pomocí identifikátoru (např. ID zákazníka) a ne e-mailem, zjistit informace o otevření dotazníku (3), vyplnění (4), konkrétním respondentem, o čemž svědčí zelená ikonka (5) v řádku, nebo sloupci. Její nepřítomnost znamená, že dotazník nebyl otevřen, nebo vyplněn.
 4. Daného respondenta můžeme vyhledat tím, že zadáme jeho identifikátor do pole formuláře (6) a klikneme na lupu (7).
 5. Můžeme rovněž exportovat údaje do XLSX (8), nebo CSV (9) a tímto způsobem zjistit status vyplnění dotazníku.
 6. 4

Na co pamatovat?

 • Identifikace osob, které ještě nevyplnili dotazník, umožňuje jejich přímé motivování.
 • Dodatečné monitorování dotazníku je možné po zapnutí zasílání upozornění o vyplnění, případně pomocí zasílání periodických reportů.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď