Průvodce - Distribuce dotazníku

Odeslání pozvánky k vyplnění dotazníku na e-mail

Tato funkce vám umožňuje poslat pozvánku k účasti na průzkumu na vlastní databázi respondentů. Odeslání pozvánek ze služby Netquest umožňuje pozdější monitorování, jestli jednotliví respondenti zprávu četli a kliknuli na odkaz, nebo jestli dotazník již vyplnili.

Jak odeslat pozvánku k vyplnění dotazníku vlastnímu seznamu respondentů?

Přejděte do hlavního menu Sběr a následně vyberte záložku Mailing.

Na zobrazené stránce vyberte způsob přidání respondentů k průzkumu.

1.) Import ze souboru

Pokud jste zvolili tuto možnost, klikněte na odkaz „Importovat ze souboru“ a dále postupujte dle instrukcí v zobrazeném okně. Pokud máte soubor již připraven, vyberte tlačítko „Vybrat soubor“ a vyhledejte soubor s kontakty na Vašem disku. Pro import respondentů do systému klikněte na tlačítko „Přidat“.

2.) Manuální zadání

Pokud jste zvolili tuto možnost, klikněte na odkaz „Zadat manuálně“ a do nově otevřeného okna zadejte e-mailovou adresu respondenta. Adresu respondenta potvrdíte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

3.) Přidání z kontaktů

Pokud jste zvolili tuto možnost, klikněte na odkaz „Přidat z kontaktů“. V nově zobrazeném okně vyberte požadované e-mailové adresy respondentů. E-mailové adresy můžete vyhledávat, nebo vybírat z vytvořených skupin. Po provedeném výběru potvrďte vložení adres kliknutím na tlačítko „Přidat“.

Seznam respondentů

Za předpokladu, že jste použili některou z výše uvedených možností, se zobrazí stránka s výpisem vložených respondentů, podobná této:

Pokud jste některou z e-mailových adres přidali omylem, nebo chcete respondenta odebrat, klikněte na ikonu symbolizující koš po pravé straně seznamu. Hotový seznam můžete kdykoliv uložit na disk ve formátu XLSX nebo CSV kliknutím na odkazy pod seznamem respondentů.

Pokud si přejete zahájit přípravu odeslání pozvánky, klikněte na spodní tlačítko „Vytvořit novou pozvánku“.

Výběr možností pro odeslání

Na nové stránce vyberte odpovídající pravidlo pro použitou skupinu respondentů.

A pakliže budete shodně dle pravidla dotázáni, zvolte i konkrétní skupinu respondentů.

Odeslání pozvánky – definice obsahu

Na nové stránce můžete použít již uložený typ pozvánky, nebo nadefinovat pozvánku novou. V případě tvorby nové pozvánky zadejte jméno odesílatele.

Zadejte subjekt e-mailu pozvánky a její obsah zprávy (těla e-mailu). Kromě všech standardních možností pokročilého editoru můžete využít také možnosti „Dynamický obsah“, jenž umožňuje personalizaci pozvánky.


Důležité

Obsahuje-li Váš průzkum otázku o jedné možnosti výběru, nebo otázku typu NPS, systém automaticky předdefinuje vzhled pozvánky vložením otázky a všech odpovědí do těla e-mailu (jako na obrázku výše). Respondent tak bude mít možnost otázku zodpovědět kliknutím na vybranou odpověď. Ve všech ostatních případech systém vygeneruje standardní odkaz na průzkum.

A nakonec – pokud jste nastavili vše potřebné, přejděte ve spodu stránky na možnosti odeslání. Vybrat můžete z možností okamžitého odeslání, naplánování na konkrétní datum a hodinu, případně odeslání každý den 1% příjemců z databáze. Obsah své pozvánky zde můžete také uložit pro pozdější použití. Všechny změny potvrdíte kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Na co pamatovat?

  • Monitorování obdržení pozvánek a vyplnění dotazníku má pouze informativní charakter. Může se stát, že respondent dotazník vyplní po zkopírování odkazu do prohlížeče. Nicméně, aby to bylo efektivní, musí kliknout na odkaz. Kromě toho, osoba, která obdržela pozvánku, ji může přeposlat dál – v takovém případě bude započteno pouze odeslání našemu respondentovi.
  • Připravený seznam, stažený na disk počítače, obsahuje e-mail respondenta, jeho token a odkaz na průzkum. Jsou zde také informace o aktuálním stavu vyplňování dotazníku jednotlivými respondenty.
  • Pokud máte nastavenou nejvyšší úroveň zabezpečení, jsou odkazy na tokeny platné po dobu 90 dnů od odeslání. Toto nastavení však můžete zkrátit v Nastavení průzkumu v možnosti „Omezit platnost tokenů“.
  • V případě plánování budoucí upomínky pro respondenty, kteří ještě průzkum nedokončili, bude zasílání zasláno těm, kteří nedokončili průzkum v době odeslání.
  • Ke každé pozvánce bude přidána informace o odesílateli. Každý respondent bude mít možnost se z příjmu pozvánek odhlásit. O tom píšeme na našem blogu v článku Možnost odhlášení z e-mailové databáze.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď