Průvodce - Distribuce dotazníku

Posílání pozvánek k dotazníku s tokeny

Tato funkce umožňuje posílání pozvánek na dotazník na vlastní databázi respondentů (např. pracujících ve Vaší společnosti). Posílání pozvánek z platformy Netquest.cz umožňuje kontrolu respondentů, kteří pozvánku otevřeli, kliknuli na odkaz, nebo dotazník vyplnili.

V případě střední a vysoké úrovně zabezpečení má tento článek pouze informační charakter. V těchto případech se mohou zúčastnit průzkumu i respondenti, kteří obdrží přístup do průzkumu, např. přeposláním URL adresy dotazníku (střední) a zasláním přístupového hesla (vysoká).

Chcete-li mít plnou kontrolu na účastníky průzkumu, vyberte nejvyšší úroveň zabezpečení dotazníku (Podívejte jak).

Jak rozeslat pozvánky mým respondentům?

Přejděte do hlavního menu Sběr a vyberte záložku Mailing.

Respondenty můžete přidat třemi různými způsoby:

Rozesílání ze seznamu uložených kontaktů

Klikněte na odkaz „Přidat z kontaktů“ a následně vyberte skupinu dříve uložených adres.

 • Klikněte na odkaz „Přidat všechny z této skupiny“, nebo v okně zaškrtněte ty osoby, kterým bude pozvánka zaslána.
 • Existuje možnost vyhledání konkrétního kontaktu pomocí vyhledávacího pole.
 • Pro potvrzení vybraných kontaktů klikněte na tlačítko „Přidat“.
 • Po přidání všech požadovaných respondentů klikněte na „Ukončit“ a pokračujte s rozesláním.

Rozesílání dle importovaného seznamu

Klikněte na odkaz „Importovat ze souboru“ a následně na tlačítko „Procházet“, kde vyberte cestu k souboru na Vašem disku.

POZOR!

Pro správné importování seznamu musí být soubor vytvořen přesně dle návodu – měl by být ve formátu .csv, nebo .xlsx, v prvním řádku by měl být štítek „E-mail“, jednotlivé adresy respondentů musí být každá na novém řádku.

 • Klikněte na tlačítko „Přidat“ pro potvrzení.
 • Chcete-li tento krok zrušit, klikněte na odkaz „Zrušit“.
 • Pokračujte v rozesílání (krok 2).

Rozesílání pomocí manuálního zadávání kontaktů

Klikněte na odkaz „Zadat manuálně“, následně do pole formuláře napište konkrétní e-mailovou adresu a potvrďte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

 • Pro ukončení manuálního zadávání kontaktů klikněte na „Ukončit“.

Pokračujte v rozesílání – Krok 2:

 • Chcete-li smazat respondenta, klikněte na ikonu koše u jeho adresy .
 • Pro smazání celého seznamu klikněte na odkaz „Smazat vše“.
 • Hotový seznam můžete uložit na disk počítače ve formátu XLSX (Exportovat do XLSX), nebo do CSV (Exportovat do CSV).
 • Pro přípravu tvorby nové e-mailové pozvánky klikněte na tlačítko „Vytvořit novou pozvánku“.
 • Vyberte typ odeslání a klikněte na tlačítko „Následující“, nebo se vraťte kliknutím na tlačítko „Zpět“.
 • Vyberte všechny kontakty, nebo z dříve vytvořeného seznamu vyberte jen ty kontakty, které Vás zajímají, poté klikněte na tlačítko „Následující“, případně se vraťte kliknutím na tlačítko „Zpět“.
 • Jako první zadejte jméno odesílatele.
 • Do textového pole „Subjekt“ napište předmět e-mailové pozvánky a do „Obsahu zprávy“ zadejte znění pozvánky.

Klikněte na tlačítko „Odeslat“, pro odeslání zprávy adresátům, nebo zvolte konkrétní podmínky rozeslání pozvánky, jako jsou naplánování pozvánky v konkrétní den a hodinu, odeslání každý den 1% příjemců, nebo uložení pozvánky pro budoucí odeslání.

Na co pamatovat?

 • Hotový seznam, uložený na disku obsahuje e-mail respondenta, jeho token, odkaz k dotazníku. Umístěny jsou v něm i aktuální informace o stavu vyplnění dotazníků.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď