Průvodce - Distribuce dotazníku

Posílání pozvánek k dotazníku s tokeny

Tato funkce umožňuje posílání pozvánek na dotazník vlastní databázi respondentů (např. pracujících ve Vaší společnosti). Posílání pozvánek ze služby Netquest.cz umožňuje pozdější monitoring, kdy si jednotliví respondenti pozvánku otevřeli, kliknuli na odkaz, nebo jestli dotazník vyplnili.

V případě nízkého, středního a vysokého stupně zabezpečení má tato informace pouze náhledový charakter. Je to díky tomu, že Vaši respondenti můžou pozvánku přeposlat dál, takže ne jen oni se můžou zúčastnit výzkumu.

Chcete-li mít plnou kontrolu na účastníky Vašeho výzkumu, vyberte nejvyšší stupeň zabezpečení Vašeho dotazníku (Podívejte jak).

Jak rozeslat pozvánky mým respondentům?

 • Klikněte na hlavní záložku „Sběr“ (1) a následně na odkaz „E-mailová distribuce“ (2).

1

Respondenty můžete přidat třemi různými způsoby:

 1. Ze seznamu kontaktů (Podívejte se jak přidat respondenty do svého seznamu kontaktů).
 2. Importem z vlastního souboru uloženém na disku.
 3. Manuálním zadáváním.

Rozesílání ze seznamu uložených kontaktů

 • Klikněte na odkaz „Přidat z kontaktů“ (1) a následně vyberte skupinu dříve uložených adres (2).
 • Klikněte na odkaz „Přidat všechny z této skupiny“ (3), nebo v okně zaškrtněte (4) ty osoby, kterým bude pozvánka zaslána.
 • Existuje možnost vyhledání konkrétního kontaktu pomocí vyhledávacího pole (5), do kterého zadáme požadované informace a pomocí ikonky (6) vyhledáme.
 • Pro potvrzení vybraných kontaktů klikněte na tlačítko „Přidat“ (7).
 • Po přidání všech požadovaných respondentů klikněte na „Ukončit“ (8) a pokračujte s rozesláním (krok 2).

2
3

Rozesílání dle importovaného seznamu

 • Klikněte na odkaz „Importovat ze souboru“ (1) a následně na tlačítko „Procházet“ (2), kde vyberte cestu k souboru na Vašem disku.

POZOR!
Pro správné naimportování seznamu musí být soubor vytvořen přesně dle návodu – měl by být ve formátu .csv, nebo .xlsx, v prvním řádku by měl být štítek „E-mail“, jednotlivé adresy respondentů by měly být zvlášť v každé buňce, viz vzor.

 • Klikněte na tlačítko „Přidat“ (3) pro potvrzení.
 • Chcete-li tento krok zrušit, klikněte na odkaz „Zrušit“ (4).

4
5

 • Pokračujte v rozesílání (krok 2).

Rozesílání pomocí manuálního zadávání kontaktů

 • Klikněte na odkaz „Zadat manuálně“ (1), následně do pole formuláře (2) napište konkrétní e-mailovou adresu a potvrďte kliknutím na tlačítko „Přidat“ (3).
 • Abyste ukončili manuální zadávání kontaktů, klikněte na „Ukončit“ (4).

6
7

Pokračujte v rozesílání – Krok 2:

  1. Chcete-li smazat některého respondenta, klikněte na ikonu koše (3) u jeho adresy .
  2. Pro smazání celého seznamu klikněte na odkaz „Smazat vše“ (4).
  3. Hotový seznam můžete uložit na disk počítače ve formátu XLSX (Exportovat do XLSX – (5)), nebo do CSV (Exportovat do CSV (6)).
  4. Pro odeslání pozvánky na dotazník respondentům klikněte na tlačítko „Nová pozvánka“ (7).

8

  1. Vyberte typ odeslání (8) a klikněte na tlačítko „Následující“ (9), nebo se vraťte kliknutím na tlačítko „Zpět“ (10).

9

  1. Vyberte všechny kontakty (11), nebo z dříve vytvořeného seznamu vyberte jen ty kontakty, které Vás zajímají (12), poté klikněte na tlačítko „Následující“ (13), případně se vraťte kliknutím na tlačítko „Zpět“ (14).

10

  1. Vyberte možnost „Zobrazit moji e-mailovou adresu jako adresu odesílatele“ (15), nebo základní adresu odesílatele (pozvanka@netquest.cz).
  2. Do textového pole (16) napište předmět e-mailu, do pole (17) napište znění pozvánky.
  3. Využijte šablonu zpráv Netquest.cz, nebo ji nepoužijte odškrtnutím checkboxu (18).
  4. Klikněte na tlačítko „Odeslat“ (19), pro odeslání zprávy adresátům, nebo se vraťte zpět kliknutím na tlačítko „Zpět“ (20).

11

Na co pamatovat?

 • Hotový seznam, uložený na disku obsahuje e-mail respondenta, jeho token, odkaz k dotazníku. Umístěny jsou v něm i aktuální informace o stavu vyplnění dotazníků.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď