Průvodce - Distribuce dotazníku

Vytištění individuálních odkazů (tokenů) k dotazníku

Díky této funkci můžete pozvat respondenty k vyplnění dotazníku jinak, než pomocí rozeslání pozvánek na e-maily a budete díky tomu mít větší kontrolu na tím kdo vyplní Váš dotazník. Můžete vytisknout odkazy společně s přístupovými kódy (tokeny) a osobně je doručit respondentům, nebo je umístit do osudí a losovat, tím respondentům zaručíte pocit anonymity.

Jak vytisknout odkazy k dotazníku s tokeny bez identifikace respondenta?

 1. Klikněte na „Sběr“ (1) a následně na „Offline (tisk tokenů)“ (2).
 2. V další části přejděte do „Nastavení ochrany“, abyste nastavili stupeň zabezpečení (1).
 3. Abyste distribuci offline tokenů mohli provést, musíte nastavit stupeň zabezpečení na nejvyšší stupeň.
 4. Jestliže chcete respondentům tokeny rozdat losem (losování kartiček s kódem), vypněte identifikaci respondenta (3), to respondentům dá pocit anonymity.
 5. Pokud je to nutné, můžete vybrat funkci na jedno, nebo více použití tokenu – tato volba je zvláště užitečná v případě, že respondent chce ještě upravit již vyplněný dotazník (4).
 6. Když vyberete požadované nastavení, klikněte na „Uložit“.
 7. Pak klikněte na „Generovat prázdné tokeny“ (5) a zadejte počet respondentů (6). Např. školení se zúčastnilo 20 účastníků, proto tedy potřebujeme 20 tokenů.
 8. Hotový seznam můžete exportovat a uložit na disk počítače ve formátu XLSX, nebo CSV (7).

Jak vytisknout odkazy k dotazníku s tokeny, se zapnutou identifikací respondenta?

 1. Klikněte na „Sběr“ (1) a následně na „Offline (tisk tokenů)“ (2).
 2. V další části přejděte do „Nastavení ochrany“, abyste nastavili stupeň zabezpečení (3).
 3. Abyste distribuci offline tokenů mohli provést, musíte nastavit stupeň zabezpečení na nejvyšší stupeň.
 4. Pokud máte svou skupinu respondentů a chcete doručit respondentům tokeny jinak než pomocí e-mailu, vyberte možnost „Zapnuto – Vyplnění můžete propojit s respondentem“ (5).
 5. Pokud je to nutné, můžete vybrat funkci na jedno, nebo více použití tokenu – tato volba je zvláště užitečná v případě, že respondent chce ještě upravit již vyplněný dotazník (6).
 6. Když vyberete požadované nastavení, klikněte na „Uložit“.
 7. V další části máte na výběr dvě možnosti jak přidat svoje kontakty:
 • a) Importovat ze souboru (7)
 • b) Zadat manuálně (8)

Import ze souboru

 1. Klikněte na „Importovat ze souboru“ (9), věnujte pozornost tomu jak má vypadat Váš připravený soubor, aby jeho import proběhl bez problému, následně klikněte na „Procházet“ (10) a vyberte cestu k souboru na Vašem disku.

Zadat manuálně

 1. Klikněte na „Zadat manuálně“ (11) a pak zadejte identifikátor respondenta (11) – obvykle je to jméno a příjmení. Respondenty můžete přidávat pomocí tlačítka „Přidat“(12), případně přerušit kliknutím na „Ukončit“ (13).

POZOR!

 1. Po přidání všech kontaktů, zkontrolujte jestli nebyl nějaký přidaný špatně a případně ho smažte kliknutím na ikonu koše (14).
 2. Abyste smazali celý seznam, klikněte „Smazat vše“ (16).
 3. Hotový seznam můžete exportovat a uložit na disk počítače ve formátu XLSX, nebo CSV (15).
 4. Uložený soubor je připravený k tisku.

Na co pamatovat?

 • Místo toho, abyste respondentovi poslali odkaz k dotazníku spolu s tokenem, můžete odkaz a token poslat odděleně. Po zadání adresy dotazníku, bude respondent požádán o zadání tokenu, aby mohl začít vyplňovat.
 • Hotový seznam uložený na disku počítače obsahuje identifikátor respondenta, jeho token a odkaz k dotazníku. Dále tam je informace o aktuálním stavu vyplnění dotazníku.
 • Díky tokenu na více použití, má respondent možnost změnit svoje odpovědi v dotazníku, když bude potřebovat. Nové vyplnění způsobí to, že původní data budou přepsána.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď