Průvodce - Slovník pojmů

Kvalitativní výzkum

Někdy odpověď na základní otázky: kolik? co? Kdy? není dostačující – je nutné použití rozsáhlejších výzkumných metod, které pronikají strukturou odpovědí respondentů a analyzují je nejen kvantitativně, ale i kvalitativně.

Kdy zvolit kvalitativní výzkum?

Pokud nás trápí odpověď na otázku: proč náš klient jednal určitým způsobem, a nikoliv jinak, a není jiný způsob dosáhnutí určitého efektu, bude užitečný kvalitativní výzkum.

Metoda se používá především v případech, kdy:

  • Chceme rozšířit znalosti o dané problematice, problému,
  • Snažíme se o bližší pohled na tento problém,
  • Snažíme se porozumět mechanismům působení vyšetřovaných otázek,
  • Chceme zkusit nová řešení a hledat nápady,
  • Chceme-li získat přesné a důkladné poznatky a informace z respondentů.

Jaké metody můžeme použít pro kvalitativní výzkum? V závislosti na individuálních potřebách se můžeme rozhodnout mimo jiné pro rozhovory – individuální i skupinové, případové studie nebo pozorování.

Je třeba si uvědomit, že kvalitativní výzkum nám na jedné straně umožňuje analyzovat hlouběji než kvantitativní výzkum, ale zároveň je méně systematický. Statistické metody, které jsou typické pro kvantitativní výzkum, se zde nepoužívají.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď