Průvodce - Distribuce dotazníku

Identifikace respondentů pomocí tokenů

Tento typ nastavení dotazníku Vám dává jistotu, že jej vyplní pouze ti respondenti, které pozveme Vy sami. Nehrozí tedy, že by dotazník otevřeli nepovolané osoby. Máte prozatím plnou kontrolu nad zkoumanou skupinou.

Pro každého respondenta je vygenerován přístupový kód – tzv. token, který umožňuje přístup do dotazníku. Kód může být na jedno, nebo vícero použití.

Čím se liší kód na jedno použití od kódu na více použití?
Token na více použití se liší od tokenu na jedno použití tím, že umožní respondentovi upravit dříve udělené odpovědi v dotazníku. Hodí se například v situaci, kdy otázka vyžaduje od respondenta navození nějaké situace. Mějte na paměti, že token neumožňuje nové vyplnění vícekrát. To znamená, že respondent bude moci provést pouze jedno kompletní vyplnění.

Jak zkonfigurovat dotazník s tokenem?

 1. Přejděte na hlavní záložku „Vytvoření“ (1) a následně na odkaz „Nastavení dotazníku“ (2).
 2. 1

 3. Najděte v nabídce sekci „Bezpečnost“ (3) a následně vyberte možnost „Nejvyšší – Dotazník je chráněn heslem (tokenem) na jedno použití“. Tokenů bude tolik co respondentů (4).
 4. Vyberte „Identifikace respondenta“ (tato funkce umožňuje propojit respondenta s dotazníkem, který ho vyplnil) kliknutím na „Zapnuta“, nebo „Vypnuta“ (5), aby dotazník zůstal anonymní.
 5. Dále vyberte, má-li být token na jedno, nebo více použití (6).
 6. 2

 7. Po nastavení změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit“ (7).
 8. 3

 9. Následně přejděte do hlavní záložky „Sběr“ (8) a odkazu „E-mailová distribuce“ (9).
 10. 4

 11. Zde vyberte způsob přidání kontaktů:
  a) Import ze souboru
  b) Zadat manuálně
  c) Přidat z kontaktů
 12. 5

Import ze souboru

 1. Při výběru tlačítka „Import ze souboru“ se objeví okno, co má soubor splňovat, aby byl import možný (10).
 2. Je-li Váš soubor připraven, jak je uvedeno v okně, vyberte tlačítko „Procházet“ a zadejte cestu k souboru (11).
 3. Poté klikněte na tlačítko „Přidat“ (12).
 4. 6

 5. Importovaný soubor s kontakty vypadá jako na níže uvedeném příkladu.
 6. Na levé straně se nachází e-mailové adresy respondentů (13) a na pravé straně jsou vidět individuální tokeny, které budou zaslány respondentům v url adrese (14).
 7. Jednotlivé respondenty spolu s tokeny můžete smazat pomocí ikony koše, která je u každého vygenerovaného kódu (15).
 8. Také můžete smazat všechny respondenty společně s tokeny kliknutím na ikonu koše nacházející se pod seznamem kontaktů (16).
 9. 7

Zadat manuálně

 1. Klikněte na tlačítko „Zadat manuálně“, objeví se okno, do kterého zadáte e-mailovou adresu (18).
 2. Po zadání e-mailové adresy respondenta můžete přidat další adresu pomocí tlačítka „Přidat“, nebo přidávání můžete zavřít kliknutím na tlačítko „Zrušit“.
 3. 8

 4. Kontakty zadané manuálně vypadají jako na příkladu níže.
 5. Na levé straně se nacházejí e-amilové adresy respondentů (19), na pravé straně vidíte individuální tokeny, které budou zaslány respondentovi v url adrese (20).
 6. Jednotlivé respondenty spolu s tokeny můžete smazat pomocí ikony koše, která je u každého vygenerovaného kódu (21).
 7. Také můžeme smazat všechny respondenty společně s tokeny kliknutím na ikonu koše nacházející se pod seznamem kontaktů (22).
 8. Vytvořený seznam kontaktů můžete exportovat ve vybraném formátu (23).
 9. 9

Přidat z kontaktů

 1. Po vybrání tlačítka „Přidat z kontaktů“ budete moci z vybrané skupiny kontaktů vybrat jednotlivé respondenty (24).
 2. 10

 3. Existuje také možnost přidání jednoho kontaktu z vybrané skupiny jeho zadáním do vyhledávacího pole (25).
 4. Vyberete-li požadované kontakty pomocí checkboxů, klikněte na tlačítko „Ukončit“ (28), nebo pokračujte v jejich přidávání kliknutím na tlačítko „Přidat“ (27).
 5. 11

 6. Rovněž máte možnost přidat všechny kontakty (29).
 7. V případě vybrání všech kontaktů, postupujte stejně jako v případě vybrané skupiny.
 8. 12

Jak odeslat dotazník s tokenem respondentovi, se dozvíte v článku Posílání pozvánek k dotazníku s tokeny.

Na co pamatovat?

 • Dotazník s tokenem na jedno použití umožňuje přístup pouze kompetentním osobám.
 • Token umožňuje pouze jedno otevření dotazníku respondentem (Podívejte se jak povolit respondentovi odložení dotazníku na později).
 • Nejvyšší stupeň zabezpečení můžete nastavit pouze tehdy, pokud v dotazníku nebyla nasbírána žádná data.
 • Tokeny můžou být vygenerovány pouze pro vlastní skupinu respondentů.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď