Průvodce - Tvorba dotazníku

Makra a dynamický obsah v dotazníku, pozvánkách a poděkováních

Při vytváření obsahu dotazníku, pozvánky k vyplnění, nebo zprávy po vyplnění pro respondenta, se často do textu vkládá osobní údaj respondenta, nebo informace týkající se jeho odpovědí. Abychom umožnili zavedení těchto informací do obsahu, náleží využít dostupná makra/dynamické štítky. Princip fungování je hodně podobný jako např. ve Wordu – Hromadná korespondence. Kde mimo stejného textu pro všechny, můžeme každému odběrateli nastavit jinou hodnotu stahovanou z vnitřního zdroje.
V článku najdete seznam dostupných maker spolu s informací, ve kterém prvku jsou dostupné. Část maker je dostupná pouze při vytváření pozvánky k vyplnění, část je dostupná jedině v dotazníku, část v e-mailu po vyplnění a část je přístupná u všech. Seznam maker je následující:

Odpovědi udělené v otázce
Procentuální výsledek testu
Bodový výsledek testu
Zpětná vazba
Štítky
Název dotazníku
Adresa URL
Odkaz ve formátu HTML
Token
Parametr external key
Identifikační kód
E-mail

Odpovědi udělené v dotazníku (funguje pouze v e-mailu po vyplnění)

[ODP_1], [ODP_2], [ODP_3], atd.
Díky tomuto makru můžete vložit do obsahu zprávy odpovědi, které respondent udělil v před chvíli vyplněném dotazníku. Je to obzvláště výhodné v případě registrace osob na událost, nebo seminář. V obsahu se objeví pouze vybraná odpověď, nebo text napsaný respondentem – obsah otázky bude do zprávy uveden automaticky, ale pamatujte, že ji musíte samostatně vložit do šablony. Makro momentálně funguje pro tyto typy otázek: s jednou možností výběru, s více možnostmi výběru, formulář, roletka, otevřená odpověď, otázka na e-mail, datum a počet.

Příklad:
Děkujeme za přihlášení se na seminář „Online dotazníkové platformy“.

Vaše údaje:
[ODP_1] //Otázka 1 je typ Formulář//
Speciální požadavky:
[ODP_2] //Otázka 3 je otázkou otevřenou//
Efekt:
Děkujeme za přihlášení na seminář „Online dotazníkové platformy“.

Vaše údaje:
Jméno: Petr
Příjmení: Novák
E-mail: petr.novak@netquest.cz

Speciální požadavky:
Prosím o vegetariánský oběd.

Odpovědi udělené u předchozích otázek (funguje pouze v dotazníku)
[Q1], [Q2], [Q15], atd.
Makro umístí do části dotazníku odpověď udělenou u určité otázky. Makro funguje pouze v rámci jednoho daného dotazníku, takže otázka, na kterou se váže, se musí nacházet na jedné z dřívějších stránek dotazníku.

Příklad:
V otázce č. 3 jste odpověděli, že nejraději trávíte volný čas [Q3]. Jaké aktivity tam vykonáváte?

Efekt:
V otázce č. 3 jste vybrali, že nejraději trávíte volný čas u moře. Jaké aktivity tam vykonáváte?

Procentuální a číselný výsledek testu
[CISELNY_VYSLEDEK_TESTU], [PROCENTUELNI_VYSLEDEK_TESTU]
Pokud je Váš dotazník ve formě testu, můžete respondentovi zaslat výsledek ve formě bodů, nebo procent.

Příklad:
Vámi získaný výsledek: [CISELNY_VYSLEDEK_TESTU] bodů. Procentuálně to je [PROCENTUELNI_VYSLEDEK_TESTU]. Gratulujeme.

Efekt:
Vámi získaný výsledek: 50 bodů. Procentuálně to je 41,67%. Gratulujeme.

Zpětná vazba a interpretace získaného výsledku
[ZPETNA_VAZBA]
Je-li Váš dotazník ve formě testu, nebo hodnocení a nastavili jste zpětnou vazbu na základě získaného počtu bodů, můžete respondentovi zaslat jeho výsledek. Pokud je v testu několik charakteristik a zpětných vazeb, budou se zobrazovat jedna pod druhou.

Příklad:
Vámi získaný výsledek: [CISELNY_VYSLEDEK_TESTU] bodů.

[ZPETNA_VAZBA]
Efekt:
Vámi získaný výsledek: 50 bodů.

Musíte zapracovat na vztazích se spolupracovníky.
Plnění zadaných úkolů Vám jde velmi dobře.
Doporučujeme rozvoj znalostí z Vašeho oboru na našich školeních.

Štítky kontaktů a respondentů
[NAZEV_ETIKETY], např. [JMENO], [PRIJMENI], [FIRMA]
Díky těmto makrům můžete v obsahu dotazníku, v pozvánce a v e-mailu po vyplnění, uplatnit etikety kontaktů a díky tomu personalizovat obsah pro každého respondenta.

Aby vše fungovalo tak jak má, musí být splněny následující podmínky:

  • etikety kontaktů musí být vytvořeny v odpovídající záložce
  • kontakty musí být importovány spolu s výše uvedenými informacemi
  • importované kontakty musí být dodány jako respondenti dotazníku v záložce „E-mailová distribuce“

Příklad:
Dobrý den, [JMENO],
ve firmě [FIRMA] pracujete [OBDOBI]. Prosíme o hodnocení času stráveného v naší firmě.

Efekt:
Dobrý den, Petře,
ve firmě Netquest.cz pracujete 2 roky. Prosíme o hodnocení času stráveného v naší firmě.

Název dotazníku
[NAZEV_DOTAZNIKU]
Makro Vám umožňuje do obsahu zprávy umístit název dotazníku, který respondent vyplnil.

Příklad:
Děkujeme za vyplnění dotazníku [NAZEV_DOTAZNIKU]. Výsledky Vám budou zaslány v průběhu 14 dnů po skončení výzkumu.

Efekt:
Děkujeme za vyplnění dotazníku „Rizikové faktory při výrobě skla„. Výsledky Vám budou zaslány v průběhu 14 dnů po skončení výzkumu.

Identifikační kód po vyplnění dotazníku
[IDENTIFIKACNI_KOD]
Díky tomuto makru můžete do obsahu zprávy po vyplnění vložit kód identifikující vyplnění dotazníku, který byl vygenerován pro daného respondenta.

Příklad:
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Váš identifikační kód k předložení prodejci je: [IDENTIFIKACNI_KOD]

Efekt:
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Váš identifikační kód k předložení prodejci je: DX4J21

„Sledovací“ parametr
[EXTERNAL_KEY]
Toto makro Vám umožní vložení externího klíče, díky pomocí kterého se odvoláte k danému dotazníku. Tato možnost se hodí např. v případech přesměrování respondenta do jiného dotazníku se zachováním zadaného klíče (např. přesměrování do dotazníku v jiné jazykové verzi).

Příklad:
In order to complete this survey in English, please go to: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/holiday-survey.html?external_key=[EXTERNAL_KEY].

Efekt:
In order to complete this survey in English, please go to: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/holiday-survey.html?external_key=fckgwrhqq.

E-mailová adresa respondenta
[EMAIL]
Makro zobrazuje e-mailovou adresu respondenta vyplňujícího dotazník. Může být použita pouze v případě nejvyššího zabezpečení, nebo při rozesílání pozvánek ze systému Netquest.cz.

Příklad:
Vyplňujete dotazníku jako [EMAIL]

Pokud toto není Váš e-mail, dotazník nevyplňujte.
Efekt:
Vyplňujete dotazníku jako petr.novak@netquest.cz

Pokud toto není Váš e-mail, dotazník nevyplňujte.
URL adresa dotazníku

[HREF]
Makro zobrazuje URL adresu dotazníku, ke kterému vytváříte pozvánku. Pokud vytváříte dotazník s nejvyšší úrovní zabezpečení, tak adresa bude obsahovat také token.

Příklad:
Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Naleznete ho <a href=[HREF]>tym</a>.

Efekt:
Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Naleznete ho zde.

Odkaz k dotazníku

[LINK]
Toto makro má podobné chování jako výše uvedené, prezentuje adresu dotazníku v HTML podobě. Hodí se, když pozvánku vytváříte rovněž v HTML jazyku (např. mailing). Formát takového linku je <a href=”[HREF]”>[HREF]</a>.

Příklad:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Zaproszenie do ankiety</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Dobrý den, zveme Vás k vyplnění dotazníku. Nalezneto ho [LINK].
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>Efekt:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Pozvánka k vyplnění</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Dobrý den, zveme Vás k vyplnění dotazníku. Nalezneto ho pod adresou <a href=" https://www.netquest.cz/dotaznik/159877/t/d2c2e3/hodnoceni-motivacniho-systemu.html "> https://www.netquest.cz/dotaznik/159877/t/d2c2e3/hodnoceni-motivacniho-systemu.html </a>.
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Přístupový token do dotazníku

[TOKEN]
Díky tomu makru můžete v obsahu pozvánky zobrazovat token, díky kterému se respondent přihlásí do dotazníku s nejvyšším stupněm zabezpečení.

Příklad:

Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Najdete ho zde. Abyste ho mohli vyplnit, je nutné zadat token: [TOKEN].

Efekt:
Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Najdete ho zde. Abyste ho mohli vyplnit, je nutné zadat token: d2c2e3.

Pamatujte, že při použití nejvyššího zabezpečení dotazníku můžete použít makra [LINK], nebo [HREF] + [TOKEN]. V prvním případě adresa obsahuje token a systém ho rozpozná automaticky. Ve druhém případě se objeví formulář, do kterého je token nutné zadat manuálně.

Token společně s ID dotazníku
[TOKEN@ID_DOTAZNIKU]
Díky tomuto makru můžete zobrazit token, díky kterému respondent získá přístup k dotazníku s daným ID. Podmínkou je, aby se ve zdrojovém a cílovém dotazníku vyskytoval respondent se stejnou e-mailovou adresou. Funkce je užitečná v situaci kdy potřebujeme identifikovat respondenta, ale chceme mu dát možnost např. změnit jazykovou verzi.

Příklad:
In order to complete this survey in English, please go to: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/t/[TOKEN@169456]/holiday-survey.html

Efekt:
In order to complete this survey in English, please go to: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/t/4g6s8k/holiday-survey.html

Na co pamatovat?

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď