Průvodce - Tvorba dotazníku

Podmíněné zobrazení stránek

Velmi často se uživatel provede přes různé otázky v závislosti na jeho odpovědích. Například se respondenta zeptáme jestli jezdí na kole. Pokud na něm nejezdí, nemá smysl se ho dále ptát na jízdu na kole. V takovéto situaci respondenta přesměrujeme na stránky, které se na jízdu na kole již neptají.

V Netquest.cz máme dva způsoby jak to provést:

 1. Přesměrování respondenta na základě odpovědi jak je to popsáno zde.

1

2. Vytvoření pravidel o tom, jestli bude daná stránka zobrazena, nebo ne.

V tomto článku se budeme zabývat druhým příkladem. Než Vám ukážeme jak to udělat, napíšeme si čím se od sebe tyto dva způsoby liší a kdy jakou variantu použít.

První způsob se hodí v jednodušších výzkumech. Pokud má být přesměrování ovlivněno odpovědí na otázku s jednou možností výběru, je lepší zapnout pravidla na úrovni odpovědi v otázce.

Druhá varianta se hodí při otázkách s více možnostmi výběru. Představme si otázku, kde se ptáme na způsoby aktivního odpočinku, kdy uživatel může vybrat několik možností. Následně budeme chtít respondentovi zobrazovat otázky na základě jeho aktivit, které vybral. Zde se skvěle hodí Pravidla zobrazení.

Jak definovat pravidla zobrazení stránek?

 1. Na začátku tvoříme náš dotazník, pamatujme na to, aby otázky, které mají navazovat na předchozí odpovědi respondenta, byly na oddělených stránkách.

2. Pro náš příklad to bude otázka s více možnostmi výběru na téma jak náš respondent tráví volný čas.
Příklad otázky níže:

23. Následně přidáme tři prohlubující otázky, kdy každá z nich navazuje na udělenou odpověď. Ty otázky jsou důležité, každá se musí nacházet na samostatné stránce.

3 454. Když už máme dotazník připravený, můžeme přejít k definování pravidel zobrazení stránek.

5. Nad každou stránkou obsahující otázku, se vedle čísla stránky (1) nachází tlačítko „Pravidla zobrazení“ (4) – klikněte.

66. Otevře se menu „Pravidla zobrazení“, ve kterém nastavíte požadovaná pravidla.

7. V první řadě pomocí roletky vyberte základní otázku, ke které má stránka – otázka navazovat. V našem případě bude základní otázkou – „Jak trávíte volný čas?“(5).

78. Následně z roletky vyberte odpověď, která navazuje na odpovědi udělené v základní otázce – v našem případě je to odpověď „Sleduji TV“ (6). Protože otázka navazuje na dříve udělenou otázku, odpověď zní „Jaké programy v TV sledujete?“.

9. Z poslední roletky vyberte jestli se má stránka zobrazit po vybrání dříve udělené odpovědi, nebo opačně, v momentě kdy není odpověď vybraná (7) – v našem případě se výběr týká vybrané odpovědi.

10. Vytvořená pravidla můžete kdykoliv přidávat, nebo mazat.

11. Nakonec vyberte, jestli má být pravidlo aplikováno v případě splnění jedné podmínky, nebo všech (8) – vyberte odpovídající políčko.

12. Uložte nastavení, aby provedené změny byly uloženy (9), nebo vše zrušte (10).

13. Postupujte analogicky u ostatních otázek, abyste nakonfigurovali zobrazování otázek na detaily aktivního trávení volného času a detaily trávení času s rodinou.

Na co pamatovat

  • Na stránce, opírající se o pravidla, můžete umístit více otázek než jednu a všechny budou zobrazeny shodně nadefinovanými pravidly (tzv. blok prohlubujících otázek).
  • Pravidlo může být nakonfigurované na základě otázek, které jsou umístěny na předchozích stránkách dotazníku.
  • Můžete přidat několik podmínek, které budou spojené operátorem | (musí být splněny všechny podmínky), nebo OR (stačí splnit jednu z podmínek).

Pravidla zobrazení jsou dostupná výhradně v účtu typu Enterprise.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď