Průvodce - Tvorba dotazníku

Rozšířená makra ANS_

Při vytváření dotazníku, v obsahu e-mailové pozvánky nebo e-mailové zprávy, která je odeslána po provedeném vyplnění, můžete tento obsah nebo informace automaticky personalizovat. Netquest platforma Vám také umožňuje nastavit zprávy a informace, které se zobrazují v závislosti na reakcích poskytnutých respondenty.

Chcete-li zadat personalizované informace, použijte funkci dynamického obsahu (makro). V tomto článku naleznete informace o dostupných makrech a informacích o tom, kde jsou dostupné a jak je používat. Tento článek se zaměří na jedno z maker – rozšířená makra ANS_.

Jak vložit dynamický obsah pomocí makra ANS_?

Dynamický obsah lze vložit velmi jednoduchým způsobem. Existují dva způsoby: pomocí pokročilého editoru a výběrem správného prvku z rozbalovací nabídky „Dynamický obsah“.

Další možností je vložení názvu makra přímo do obsahu (zprávy), např. [ANS_ID_12998] nebo [ANS_ID_1233.1]. Tato volba je užitečná zejména v případě, kdy na daném místě (na které chcete vložit makra) není možnost pokročilé úpravy obsahu (např. obsah otázky).

Pomocí makra ANS_ je možné dynamicky vkládat obsah otázky, obsah odpovědi uvedené na předchozí stránce nebo obsah odpovědi, kterou respondent uvedl ve vyplněném dotazníku. V současné době je k dispozici makro ANS_ pro následující typy otázek: otázka s jednou možností výběru, formulář, roletka, otevřená odpověď, e-mailová otázka, a otázky na číslo a datum.

ANS_ by mělo být vloženo pomocí rozbalovacího seznamu „Dynamický obsah“ v rozšířeném editoru (zobrazen na obrázku výše).

Poznámka: makro typu ANS_ID_ * nefunguje ve widgetu

Jak můžete použít makra ANS_

V závislosti na typu makra:

ANS_ * – umožňuje nastavit vybranou odpověď v otázkách, odpovědích, alertů nebo reportů.

ANSC _ * – jak je uvedeno výše, ale v případě otázek s více volbami jsou odpovědi rozděleny vertikálním znaménkem „|“ místo čárky.  

ANSH_ * – provádí stejné funkce jako dvě výše uvedené, ale odpovědi na otázky s více volbami jsou v tomto případě děleny novým řádkem (<br>).

ANSX_ * – umožňuje vložit odpovědi na alert typu Webhook a nastavit přesměrování na adresu URL po dokončení průzkumu. Makro pak nahrazuje odpověď bez českých znaků, mezery jsou nahrazeny znaky podtržítka (_).

ANSU_ * – jak je uvedeno výše, ale navíc je odpověď předána prostřednictvím funkce urlencode – pro odeslání odpovědi jako parametru GET do adresy URL.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď