Průvodce - Distribuce dotazníku

Údaje respondenta v částech dotazníku a v pozvánce k vyplnění

Vlastníte-li již databázi kontaktů s jejich dodatečnými údaji (Podívejte se jak), můžete vytvořit dotazník, ve kterém můžete využít svůj adresář v sekci „Kontakty“.

Tato funkce umožňuje vytváření dynamických částí dotazníku. V části dotazníku se můžete na respondenty obracet jako na Pána/Paní, nebo jménem. Systém se postará o to, aby každý respondent obdržel odpovídající část. Vy musíte pouze vytvořit šablonu s údaji takové komunikace, které se budou nahrazovat.

Výhodou použití tohoto mechanismu je, že budou mít Vaši respondenti pocit výjimečného zacházení. To ale není jediný případ použití, příkladů je mnoho. Píšeme o nich na našem blogu v článku Personalizované dotazníky.

Náš mechanismus funguje podobně jako u hromadné korespondence v MS Word.

Jak vytvořit pozvánku?

 1. Pro kompletní personalizaci dotazníku, nebo pozvánky k vyplnění dotazníku, musíte na začátku ke kontaktům přidat štítky. Jestliže jste to ještě neudělali, podrobné instrukce naleznete zde.
 2. Pro potřeby tohoto příkladu poslouží štítky zobrazené níže.
 3. 1

 4. Po přidání respondentů ze své databáze kontaktů (Podívejte se jak), klikněte na hlavní záložku „Vytvoření“ (1).
 5. Následně klikněte na odkaz „Nastavení dotazníku“ (2).
 6. 2

 7. Následně v části Bezpečnost nastavte nejvyšší stupeň zabezpečení (3) společně se zapnutou identifikací respondentů (4).
 8. Vlastnosti kódů tokenů nastavte podle vlastních potřeb (5), v tomto případě to nemáme žádný vliv.
 9. 3

 10. V další části přejděte do hlavní záložky „Sběr“ (6) a následně vyberte tlačítko „E-mailová distribuce“ (7).
 11. 4

 12. Na příkladu níže je vidět jak vypadá použití štítků.
 13. V další části klikněte na tlačítko „Nová pozvánka“ (8) a dále pokračujte dle pokynů.
 14. 5

 15. Dojděte do místa, kde upravujete Vaši pozvánku.
 16. Na začátku nastavte má-li být odesílatel Netquest.cz (9).
 17. Rozhodnete-li se poslat pozvánku z vlastní e-mailové adresy, označte volný checkbox (10).
 18. Následně zadejte název předmětu pozvánky, kterou respondent obdrží do své e-mailové schránky – automaticky je to „Pozvánka k vyplnění dotazníku“ (11).
 19. Standardní „Zpráva“ vypadá jako v bodu (12).
 20. 6

 21. Pro personalizaci své pozvánky v části „Zpráva“, přidejte do textu svoje štítky, které jste dříve vytvořili v kontaktech.
 22. V příkladu níže to jsou štítky: Jméno, Přijmení, Název a Čas.
 23. 7

 24. Níže je vidět náhled konečné podoby zprávy. Jestliže byly tečky nahrazeny správným způsobem, text bude nahrazen zadanými údaji.
 25. 8

Jak vytvořit dotazník s údaji respondenta?

 1. V tom případě musí být Váš seznam respondentů definován stejným způsobem, jako v případě personalizované pozvánky. Pokud jste z toho ještě nic nevykonali, proveďte kroky z bodů 1 – 6 uvedené předchozím příkladu.
 2. Obdobně jako v případě pozvánky, i v dotazníku můžete využít své štítky. Stačí zadat názvy štítků v hranatých závorkách na odpovídající místo. Např. [JMENO], vyvolává ve Vás [NAZEV] nějaké pozitivní emoce?
 3. 9

 4. Pro našeho příkladového p. Nováka s příkladovým názvem hotelu „Bílý dům“ se vše zobrazí jako na níže uvedeném obrázku.
 5. 10

Na co pamatovat?

 • Pro vytvoření dynamické části dotazníku a pozvánky k vyplnění dotazníku musíte nastavit nejvyšší stupeň zabezpečení.
 • Dynamické štítky se objeví, pokud jste je přidali ke kontaktům.
 • Speciální znaky štítků neobsahují diakritiku, píší se velkými písmeny, jako mezeru používáme _

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď