Průvodce - Tvorba dotazníku

Výsledky testu a zpětná vazba pro respondenta po vyplnění dotazníku

Tato funkce je vhodná např. v případě vytváření vědomostních testů. Umožňuje respondentovi poznat úroveň jeho znalostí na dané téma.  Respondentovi můžeme zobrazit výsledky testu společně s jejich interpretací, např. „Výsledek testu: 48/50. Gratulujeme! Skvělý výsledek.“

O tématu testů a zpětné vazbě jsme psali na na našem blogu:

Jak respondentovi zobrazit výsledky po skončení dotazníku?

 1. Nejprve nastavte typ dotazníku jako „Test“. Za tímto účelem klikněte na hlavní záložku „Vytváření“(1) a následně na odkaz „Nastavení dotazníku“ (2).
 2. 1

 3. V nabídce „Typ“ (3), vyberte „Test“ (4).
 4. V nabídce „Po vyplnění“ (5), vyberte „Zobrazit výsledek testu po vyplnění dotazníku“ (6), pokud chcete zobrazit bodový výsledek, nebo vyberte „Zobrazit zpětnou vazbu po vyplnění dotazníku (zapne modul Zpětná vazba)“ (7), pokud chcete respondentovi interpretovat jeho výsledek. Můžete vybrat jednu, nebo obě funkce.
 5. 2

 6. Provedené změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit“ (8).
 7. 3

 8. Znovu klikněte na hlavní záložku „Vytváření“ (9) a následně na odkaz „Zpětná vazba“ (10).
 9. 4

 10. Je-li je test rozdělen na témata zkoumající různé oblasti, pomocí tlačítka „Přidat novou vlastnost“ (11), vytvořte potřebný počet vlastností (např. věda, morálka, atd.).
 11. 5

 12. Zadejte název vytvářené vlastnosti (12) a označte odpovědi v konkrétních otázkách vztahující se k vytvořené vlastnosti (13).
 13. Uložte vlastnost a vraťte se do nabídky „Zpětná vazba“ (14), nebo klikněte na tlačítko „Uložit a přidat následující“ (15), pro uzavření seznamu vytvářených vlastností.
 14. 6

 15. V hlavní nabídce týkající se zpětné vazby, klikněte na tlačítko „Přidat novou informaci“ (16).
 16. 7

 17. Pojmenujte vytvořenou informaci (např. Výsledek znalostí) v poli formuláře (17).
 18. Popište podmínky jaké musí splňovat vlastnost, abyste mohli respondentovi zobrazit zpětnou vazbu: v poli (18) vybereme název vlastnosti (např. Znalosti), v poli (19) – podmínka pro výsledek této vlastnosti (průměr nebo součet), v poli (20) – podmínka větší/menší/rovno, v poli (21) – popište jestli se výsledek má týkat absolutní hodnoty, nebo hodnotě vlastností, místo toho v poli (22) – jaká to má být vlastnost.
 19. Pro přidání další podmínky klikněte na tlačítko (23), dále postupujte jako v předchozím kroku.
 20. Do pole formuláře (24) zapište zpětnou vazbu, která má být zobrazena respondentovi po splnění dříve popsané podmínky týkající se ním získaných výsledků.
 21. Klikněte na tlačítko „Uložit“ (25),pro potvrzení změny a vraťte se do seznamu, nebo klikněte na tlačítko „Uložit a přidat další“ (26) pro vytvoření seznamu nových podmínek pro jiné vlastnosti.
 22. Pro zrušení provedené změny a navrácení se do nabídky týkající se zpětné vazby, klikněte na tlačítko „Zpět na seznam“ (27).

8

Na co pamatovat?

 • Zobrazení výsledků respondentovi je možné pouze v případě, že dotazník je TEST a ne klasickým dotazníkem.
 • Můžete vytvořit test zkoumající několik vlastností a pro každou z nich vytvořit interpretaci.
 • Funkce je dostupná pouze v případě, že jsme odpovědím přidělili body (Podívejte jak).

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď