Průvodce - Znalostní testy a psychologické testy

Limit vyplnění

Pokud Vám záleží, aby dotazník, nebo test byl vyplněn v určitém čase, tak použijte funkci „Časový limit vyplnění“. Zde můžete nastavit limit jak pro celý dotazník, tak pro jednotlivé stránky. Kromě toho je možné nastavit limit jak pro jednotlivé stránky, tak pro vybraný rozsah stránek.

Funkce se hodí např. při vědomostních testech, konkurzech, e-learningových kurzech, ve školách, kdy respondent má určeno, kolik času může strávit jednou otázkou/stránkou, nebo celým testem.

V případě stránky s časovým limitem, obsahuje časomíru odpočítávající zbylý čas na vybrání odpovědi.

1V případě, kdy se na stránce nachází několik otázek a limit pro vyplnění uplyne, již udělené odpovědi se uloží a zobrazí se další stránka (pokud je nastaven limit pro každou stránku), nebo bude dotazník ukončen (pokud je limit nastaven pro celý dotazník).

Jak nastavit časový limit vyplnění pro celý dotazník?

  • Po ukončení přidávání otázek, klikněte na „Nastavení dotazníku“ (2) v záložce „Vytvoření“ (1).

2

  • Přejděte k části „Časový limit vyplnění“ (3) a vyberte checkbox „Nastavit časový limit vyplnění“ (4).

3

  • Vyberte možnost „Pro celý dotazník“ (5) a následně vyberte, jestli má být limit počítán pro každou stránku dotazníku, nebo bude pro všechny spojený pro všechny stránky (6). Na závěr zadejte časový limit ve vteřinách (7), např. 3600 vteřin – 1 hodina. V případě vybrání časového limitu pro určitý rozsah stránek, je možné formulovat informaci, která bude respondentovi zobrazena po uplynutí časového limitu (8).

4

  • Nakonec sjeďte na spodek stránky a uložte provedené změny (9).

5Jak nastavit limit pro vybraný rozsah stránek?

Jestliže se Váš dotazník skládá z několika stran, ale pouze některé části jsou testovací (na ostatních je např. vstup, nebo zakončení), tak se v takovém případě dá limit nastavit pouze na stránky s testem a ne na celý dotazník.

  • Po skončení přidávání otázek klikněte na „Nastavení dotazníku“ (2) v záložce „Vytvoření“ (1).

2

  • Přejděte k části „Časový limit vyplnění (3) a vyberte možnost „Nastavit časový limit vyplnění“ (4).

3

  • Vyberte možnost „Pro vybraný rozsah stránek“ a následně z roletky vyberte požadovaný rozsah, na který se bude limit vztahovat (5). Pokud má být limit počítán pro každou stránku zvlášť, vyberte možnost „Počítáno pro každou stránku odděleně“ (6). Díky tomu bude mít každá stránka svůj vlastní časový limit. Na závěr zadejte požadovaný limit v sekundách (7), např. 3600 sekund je 1 hodina.6
  • Pak běžte na konec stránky a provedené změny uložte (8).

7

Na co pamatovat?

  • Pamatujte, abyste nastavili odpovídající časový limit počtu a složitosti otázek. V případě otevřených otázek můžou respondenti potřebovat více času na zformulování odpovědi více času než v případě otázky se seznamem odpovědí. Vyplatí se takový test nejdříve před spuštěním vyzkoušet, abyste zjistili jestli nejsou časové limity moc krátké.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď