Vzory dotazníků Ostatní

Užívání zařízení/prostoru pro trávení volného času

 • 1. Jak často se věnujete níže uvedeným aktivitám? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  Jednou týdně Jednou měsíčně Jednou za půl roku Jednou ročně Nikdy
  Knihovna  
  Muzeum/Umělecká galerie  
  Divadlo/Koncert  
  Sportování  
  Návštěvy parku/přírody  
 • 2. Jak byste ohodnitili níže uvedené aktivity? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  Velmi spokojen Spíše spokojen Ani spokojen/nespokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen
  Knihovna  
  Muzeum/Umělecká galerie  
  Divadlo/Koncert  
  Sportování  
  Návštěvy parku/přírody  
 • 3. Jaké další služby/aktivity byste rádi viděli ve Vašem okolí? *

 • 4. Navštívíte při možné nejbližší příležitosti události uvedené níže? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  Ano Ne Někdy
  Farmářské trhy  
  Cirkus/Veletrh  
  Kočovné divadelní představení  
  Zpívání Vánočních koled v kostele  
Upravit tuto šablonu

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani