Vzory dotazníků Ostatní

Dotazník plánování rozvoje v místě bydliště

 • 1. Vyberte prosím lokalitu, ve které bydlíte. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Kdy jste tady začali žít? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Profesní stav? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Jak cestujete do zaměstnání? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Zodpovězte prosím jak hodnotíte následující body. *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Dobře Ani dobře/špatně Špatně Nevím
  Jak hodnotíte parkování ve Vašem okolí?  
  Jak hodnotíte veřejné osvětlení ve Vašem okolí?  
  Jak hodnotíte možnost třídění odpadu ve Vašem okolí?  
  Jak hodnotíte čistotu ulic ve Všem okolí?  
 • 6. Jste spokojeni se způsobem jakým město utrácí své peníze? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. Jak moc jsou si místní zastupitelé vědomi problémů a potřeb ve Vašeho okolí? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Co, pokud by to bylo možné, byste podpořili ve Vašem okolí? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani