Vzory dotazníků Ostatní

Kvalita života - dotazník pro rezidenty

 • 1. Seřaďte odpovědi od nejdůležitější po méně důležitou, podle Vás. *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
 • 2. Jak jste spokojeni s místem kde žijete? *

 • 3. Jak dobře se dá vyjít s lidmi ve Vašem okolí, dle Vašeho názoru? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Myslíte, že se vhodně investovalo do vybavenosti ve Vašem okolí? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Ve kterém okrese bydlíte? *

 • 6. Jakým způsobem obvykle cestujete? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. Jak dlouho žijete ve svém domě? *

 • 8. Zůstanete v této oblasti i nadále, nebo plánujete přestěhování jinam? *

 • 9. Pokud se chcete odstěhovat, tak co je hlavním důvodem?

 • 10. Jak bezpečně se v oblasti cítíte? *

 • 11. Existují nějaké sociální problémy ve Vašem okolí? *

 • 12. Jak jste spokojeni s vybaveností ve Vašem okolí? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi spokojen Velmi nespokojen
  Místní obchod  
  Dobrá dostupnost MHD  
  Místní škola  
  Park a místo pro odpočinek  
  Volnočasová zařízení  
  Zdravotní dostupnost  
  Podpora pro seniory a zdravotně postižené  
 • 13. Pohlaví *

 • 14. Věk *

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani