Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Průzkum spokojenosti s IT

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který nám pomůže odhalit silné či slabé stránky našeho IT oddělení.
  Vaše názory pomohou vylepšit naše procesy a zlepšit služby do budoucna.

  Děkujeme!

 • 1. Jak jste zahájil/a komunikaci s naší technickou podporou? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Uveďte, jak spokojen/a jste byl/a s... *

  (svůj výběr můžete dodatečně zdůvodnit)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Nespokojen/a Spíše nespokojen/a Neutrální Spíše spokojen/a Spokojen/a Nejsem si jistý/á
  Se schopností IT porozumět Vašemu problému  
  Se znalostmi IT o produktu  
  Se schopností IT odpovědět na Vaše otázky  
  S úrovní zkušeností IT  
  S časem, který IT potřebovalo na vyřešení problému  
  S časem, který IT potřebovalo na zodpovězení Vašeho problému  
  S celkovou schopností IT vyřešit problém  
  S informovaností mě o průběhu řešení problému  
 • 3. Kolik IT osob jste musel/a kontaktovat pro vyřešení problému? *

 • 4. Považujete podaný podnět za vyřešený? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Splnily služby našeho IT Vaše očekávání? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Určitě ne
  1 5 5

  Určitě ano
 • 6. Je kvalita našeho IT na úrovni konkurenčních firem? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. Na základě Vašich zkušeností, jaká je pravděpodobnost, že byste nás doporučil/a známému nebo kolegovi? *

  Určitě nedoporučím

  Určitě doporučím

 • 8. Máte-li nějaké připomínky či nápady na zlepšení našich služeb, prosíme napište nám je do pole níže. *

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani