Vzory dotazníků Ostatní

Dotazník bezpečnost v okolí

 • 1. Cítíte se doma v noci bezpečně? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Cítíte se bezpečně ve Vašem okolí, když jdete večer pěšky? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Myslíte, že kriminalita ve Vašem okolí roste? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Seřaďte prosím následující zločiny podle toho jak Vás znepokojují. Nejvíce znepokojující zločin by měl být na prvním místě, nejméně znepokojující na posledním. *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
 • 5. Máte zkušenost se zločinem? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Máte zkušenost se zločinem, ale nehlásili jste to? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. Pokud je Vaše odpověď na poslední otázku ANO, můžete prosím napsat proč? *

 • 8. Jak jste spokojeni s prací policie ve Vašem okolí? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Máte zkušenost se zločinností mladistvých? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Pokud je Vaše odpověď na poslední otázku ANO, můžete prosím popsat co se stalo? *

 • 11. Jste si vědomi nějakých příležitostí pro vytvoření sousedských hlídek? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Chtěli byste se zapúojit do sousedských hlídek? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani