Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Dotazník pracovní stres

Produktivitu a spokojenost s prací ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z nich je stres. Ve většině profesí se nedokážeme vyhnout stresovým situacím, které nám způsobují, například při provádění nových úkolů, kontaktů s klienty atd.

Existuje však hranice mezi normální, zdravou úrovní stresu a trvalým stavem, který negativně ovlivňuje naše zdraví nebo pohodu. Proveďte stresový průzkum a zjistěte, zda vaši zaměstnanci zažívají nadměrný stres, jaké jsou příčiny a jaké změny by měly být provedeny.

 • 1. Máte rád/a svou práci? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Cítíte se před zahájením práce stresován/a? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Všiml/a jste si některého z níže uvedených příznaků stresu? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 4. Níže jsou uvedeny některé situace a úkoly, které mohou na pracovišti způsobit stres. Uveďte, do jaké míry jsou pro vás stresující. *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Vůbec není stresující Trochu stresující Středně stresující / někdy může být stresující Stresující Velmi stresující
  Krátký čas na dokončení konkrétního úkolu  
  Potřeba spolupracovat s ostatními zaměstnanci  
  Kontakt se zákazníkem  
  Veřejné vystoupení  
  Učení se nových dovedností  
  Znalostní testy  
  Schůzky s vedoucím  
  Periodické hodnocení zaměstnanců  
  Nutnost vykonávat úkoly samostatně  
  Dělání několika věcí najednou  
  Týmová atmosféra  
  Přesčas  
  Žádné přestávky v práci  
  Braní si práce domů  
  Žádná možnost vzdálené práce  
  Pracovní prostředí  
  Množství práce  
  Jiné (jaké?)
 • 5. Jak dlouho jste (byl/a) tomuto stresu vystaven/a? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Jak se vypořádáváte se stresem v práci? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 7. Souvisí stres nebo nervozita během vaší práce s následujícím: *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Ano Ne Nedokáži definovat
  Typ zaměstnání (typ smlouvy)  
  Možnost vlastního rozvoje a zvyšování kvalifikace  
  Odměna  
  Čas ukončení smlouvy  
  Ekonomická situace zaměstnavatele  
  Předčasná výplata odměn  
  Cesta kariérního postupu  
  Dostupnost nástrojů pro usnadnění práce  
  Bonusový systém  
  Jiné (jaké?)
 • 8. Kdo je podle vás hlavním zdrojem stresu při práci? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Jak byste ohodnotil/a úroveň vašeho stresu? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Setkal/a jste se s nějakými aktivitami zaměřenými na snížení úrovně stresu ve vaší společnosti? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Jaký je podle vašeho názoru váš soukromý a profesní život? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Na jaké pozici pracujete? *

 • 13. Jak dlouho pracujete ve společnosti? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 14. Jaké jsou pozitivní aspekty Vaší práce? *

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani