Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Dotazník kariérní postup a rozvoj

 • 1. Vyberte z následujících možností: *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi nespokojen Spíše nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Neutrální Neznám odpověď
  Vedoucí se snaží identifikovat Vaše slabé a silné stránky  
  Kvalita a orientace odborné přípravy Vás připravuje na další pozici ve společnosti  
  Zaučují Vás starší a zkušenější kolegové  
  Vedení podporuje moje úsilí, abych zlepšil/a svoje slabé stránky  
  Aktuální hodnocení výkonu procesu  
  Zaměstnanecké hodnocení  
  Je zde konzistentní a spravedlivý systém odměn  
  Zpětná vazba od zákazníků  
  Viditelnost vrcholového managmentu  
  Dostatečný projev uznání  
  Tlak kolegů  
  Osobní pocit z vykonané práce  
  Profesní vzdělávání a možnost růstu  
  Možnost kariérního postupu  
  Základní kompenzace  
  Bonusové a motivační programy  
 • 2. Vyberte tři školící oblasti, které jsou důležité pro Váš rozvoj v průběhu dvou let: *

  Můžete vybrat několik odpovědí.

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani