Vzory dotazníků Business & marketing

Dotazník business-to-business (B2B)

 • Vážený obchodní partnere,

  děkujeme za dosavadní projevenou důvěru, které si velmi vážíme. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který pomůže naše služby Vám dále vylepšovat.

  Děkujeme za upřímné odpovědi!

 • 1. Jak dlouho s naší společností spolupracujete? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Je Váš projekt s naší společností momentálně aktivní, nebo byl již dokončený? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Jak dobře náš account manager zpracoval Váš projekt? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. KVALITA SLUŽEB *

  (známkujte stejně jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Jak jste spokojen/a s kvalitou služeb naší společnosti?  
  Když přemýšlíte o kvalitních službách, je naše společnost na prvním místě?  
  Nabízí naše společnost vynikající přidanou hodnotu za peníze?  
  Je naše služba lepší než jsou ostatní od jiných profesionálních společností?  
 • 5. KOMUNIKACE *

  (známkujte stejně jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Jak jste spokojen/a s celkovou komunikací naší společnosti?  
  Zůstávají s Vámi naši zaměstnanci v kontaktu za účelem informovanosti o záležitostech, které Vás mohou ovlivnit?  
  Vynaložil každý z naší společnosti stejné usilí, aby Vám pomohl?  
 • 6. OBCHODNÍ PRAKTIKY *

  (známkujte stejně jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Jak jste spokojen/a se způsobem podnikání?  
  Projevuje naše společnost dostatečný zájem o Vás a Vaši společnost?  
  Je naše společnost dostatečně aktivní a iniciativní?  
  Plní naše společnost řádně své závazky a sliby?  
  Byl možné snadno provést změny smluv nebo objednávky?  
  Jak jste spokojen/a s jednáním s naší společností jako obchodním partnerem?  
 • 7. NACENĚNÍ *

  (známkujte stejně jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Jak jste spokojen/a s postupy, které používáme pro poskytování nabídek?  
  Jsou naše cenové nabídky jsou poskytovány rychle a přesně?  
  Během poskytování nabídky, jsou všechny relevantní informace snadno dostupné?  
 • 8. CELKOVÉ HODNOCENÍ *

  (známkujte stejně jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Jak jste spokojen/a s jednoduchostí podnikání s naší společností?  
  Nakoupil/a byste znovu produkty nebo služby od naší společnosti?  
  Jak jste celkově spokojen/a s naší společností?  
 • 9. Jak pečlivě naše společnost následovala časovou osu Vašeho projektu? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Jak je pravděpodobné, že služeb naší společnosti znovu využijete? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Jaká je pravděpodobnost, že byste služeb naší společnosti doporučil/a svému obchodnímu partnerovi? *

  Určitě nedoporučím

  Určitě doporučím

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani