Vzory dotazníků Vzdělávání a škola

Dotazník pro rodiče

 • 1. Mají se podle Vás rodiče více angažovat v životě školy? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Ptají se Vás učitelé jestli se chcete více angažovat v životě školy? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Jakou formu spolupráce se školou můžete využít? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Účastníte se školních schůzek s ostatními rodiči? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Četnost školních schůzek je podle Vás *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Jaké informace získáváte na školních schůzkách? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. Jak hodnotíte organizaci těchto setkání? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Účastníte se individuálních schůzek organizovaných školou? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. V jaké situaci se účastníte těchto schůzek? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Jaká témata jsou diskutovaná na těchto schůzkách? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Jakým způsobem se školou spolupracujete? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi rád/a Spíše rád/a Spíše nerad/a Rozhodně nerad/a Nespolupracuji
  Účast na třídních oslavách  
  Účast na školních oslavách  
  Společná práce pro třídu, nebo školu  
  Finanční podpora školy  
  Dozor během výletů  
  Vyjadřování se k dokumentům a plánům školy  
 • 12. Pohlaví *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 13. Váš věk (v letech) *

  q
 • 14. Místo bydliště *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 15. Nejvyšší dosažené vzdělání? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 16. Zadejte prosím Váš nynější profesní stav. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 17. Zadejte prosím průměrný měsíční čistý příjem na hlavu v domácnosti. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani