Vzory dotazníků Vzdělávání a škola

Dotazník uplatnění absolventů

 • 1. S jakým výsledkem jste ukončili studia? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Kromě výše uvedeného studia jste dokončili ještě jiné studium (jiný obor, jiná škola)? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Máte zaměstnání, které se váže k vystudovanému oboru? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Jste profesně aktivní? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Do jaké míry používáte v zaměstnání znalosti získané ve škole? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Moc ne
  100

  Hodně
 • 6. Jakou pozici zastáváte? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. Do jaké kategorie spadá Vaše firma? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Do jakého odvětví Vaše firma patří? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Jste spokojeni se svou pracovní situací? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojený
  100

  Velmi spokojený
 • 10. Pohlaví *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Váš věk (v letech) *

  q
 • 12. Místo bydliště *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 13. Zadejte prosím průměrný měsíční čistý příjem na hlavu v domácnosti. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani