Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Spokojenost zaměstnanců firmy

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  prosím vyplňte následující průzkum, který nám pomůže odhalit silné i slabé stránky naší společnosti. Data budou použita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.

  Děkujeme!

 • 1. Vyberte své oddělení. *

 • 2. Uveďte jakou pozici ve firmě zastáváte. *

 • 3. Napište jak dlouho pracujete ve firmě. *

  Prosím zadejte číslo.
  q
 • 4. Uveďte míru spokojenosti ze spolupráce s nadřízeným. *

  (Čím více smajlíků, tím větší spokojenost)
  Obecné vztahy ve společnosti
  Úroveň profesní odbornosti nadřízeného
  Kvalita komunikace s nadřízenými
  Nakolik mi nadřízení prokazují uznání / chválí
  Zapojení do mého prof. rozvoje
 • 5. Ohodnoťte úroveň celkové spokojenosti z práce se svým nadřízeným. *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojenost
  1 5 5

  Spokojenost
 • 6. Ohodnoťte do jaké míry jsou níže uvedená tvrzení pravdivá. *

  (Čím více palečků, tím jsou pravdivější)
  Můj nadřízený zná dobře mou práci
  Můj nadřízený má reálné požadavky vztahující se k mnou vykonané práci
  Můj nadřízený má čas se mnou pohovořit
  Můj nadřízený poctivě hodnotí moji práci
  Můj nadřízený se stará o můj profesní rozvoj (školení, tréninky)
 • 7. Ohodnoťte úroveň spokojenosti v každé z těchto oblastí. *

  (Prosíme ohodnoťte jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Možnost využívat moderní technologie  
  Možnost profesního rozvoje  
  Možnost pracovat na zajímavých projektech  
  Odměny  
  Pružnost pracovní doby  
  Velikost odměn  
  Vztahy s kolegy  
 • 8. Ohodnoťte další aspekty spojené s Vaší prací. *

  (Prosíme ohodnoťte jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Mám jasně definovaný kariérní postup  
  Jsem spravedlivě odměněn za svou práci  
  Vedení firmy provádí změny, které jsou dobré i pro mě  
  Mám možnost se dále rozvíjet  
  Vyzdvihuji firemní hodnoty mou každodenní prací  
  Moje nápady si vedení cení  
  Jsem pozitivně naladěn ke změnám ve firmě  
 • 9. Ohodnoťte úroveň celkové spokojenosti z práce *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojenost
  1 5 5

  Spokojenost
ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani