Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Spokojenost zaměstnanců firmy

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  prosím vyplňte následující průzkum, který nám pomůže odhalit silné i slabé stránky naší společnosti. Data budou použita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.

  Děkujeme!

 • 1. Vyberte své oddělení. *

 • 2. Uveďte jakou pozici ve firmě zastáváte. *

 • 3. Napište jak dlouho pracujete ve firmě. *

  Prosím zadejte číslo.
  q
 • 4. Uveďte míru spokojenosti ze spolupráce s nadřízeným. *

  (Čím více smajlíků, tím větší spokojenost)
  Obecné vztahy ve společnosti
  Úroveň profesní odbornosti nadřízeného
  Kvalita komunikace s nadřízenými
  Nakolik mi nadřízení prokazují uznání / chválí
  Zapojení do mého prof. rozvoje
 • 5. Ohodnoťte úroveň celkové spokojenosti z práce se svým nadřízeným. *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojenost
  1 5 5
  Spokojenost
 • 6. Ohodnoťte do jaké míry jsou níže uvedená tvrzení pravdivá. *

  (Čím více palečků, tím jsou pravdivější)
  Můj nadřízený zná dobře mou práci
  Můj nadřízený má reálné požadavky vztahující se k mnou vykonané práci
  Můj nadřízený má čas se mnou pohovořit
  Můj nadřízený poctivě hodnotí moji práci
  Můj nadřízený se stará o můj profesní rozvoj (školení, tréninky)
 • 7. Ohodnoťte úroveň spokojenosti v každé z těchto oblastí. *

  (Prosíme ohodnoťte jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  1 2 3 4 5
  Odměny  
  Možnost využívat moderní technologie  
  Možnost profesního rozvoje  
  Vztahy s kolegy  
  Pružnost pracovní doby  
  Velikost odměn  
  Možnost pracovat na zajímavých projektech  
 • 8. Ohodnoťte další aspekty spojené s Vaší prací. *

  (Prosíme ohodnoťte jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  1 2 3 4 5
  Vedení firmy provádí změny, které jsou dobré i pro mě  
  Jsem pozitivně naladěn ke změnám ve firmě  
  Vyzdvihuji firemní hodnoty mou každodenní prací  
  Mám jasně definovaný kariérní postup  
  Moje nápady si vedení cení  
  Jsem spravedlivě odměněn za svou práci  
  Mám možnost se dále rozvíjet  
 • 9. Ohodnoťte úroveň celkové spokojenosti z práce *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojenost
  1 5 5
  Spokojenost
Vytvořit dotazník

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani