Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Spokojenost zaměstnanců firmy

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  prosím vyplňte následující průzkum, který nám pomůže odhalit silné i slabé stránky naší společnosti. Data budou použita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.

  Děkujeme!

 • 1. Vyberte své oddělení. *

 • 2. Uveďte jakou pozici ve firmě zastáváte. *

 • 3. Napište jak dlouho pracujete ve firmě. *

  Prosím zadejte číslo.
  q
 • 4. Uveďte míru spokojenosti ze spolupráce s nadřízeným. *

  (Čím více smajlíků, tím větší spokojenost)
  Obecné vztahy
  Kvalita vedoucího
  Kvalita komunikace
  Prokazované uznání
  Zapojení do mého prof. rozvoje
 • 5. Ohodnoťte úroveň celkové spokojenosti z práce se svým nadřízeným. *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojenost
  1 5 5
  Spokojenost
 • 6. Ohodnoťte do jaké míry jsou níže uvedená tvrzení pravdivá. *

  (Čím více palečků, tím jsou pravdivější)
  Můj nadřízený zná dobře mou práci
  Můj nadřízený má reálné požadavky vztahující se k mnou vykonané práci
  Můj nadřízený má čas se mnou pohovořit
  Můj nadřízený poctivě hodnotí moji práci
  Můj nadřízený se stará o můj profesní rozvoj (školení, tréninky)
 • 7. Ohodnoťte úroveň spokojenosti v každé z těchto oblastí. *

  (Prosíme ohodnoťte jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  1 2 3 4 5
  Možnost pracovat na zajímavých projektech  
  Možnost profesního rozvoje  
  Možnost využívat moderní technologie  
  Odměny  
  Velikost odměn  
  Vztahy s kolegy  
  Pružnost pracovní doby  
 • 8. Ohodnoťte další aspekty spojené s Vaší prací. *

  (Prosíme ohodnoťte jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  1 2 3 4 5
  Vedení firmy provádí změny, které jsou dobré i pro mě  
  Mám možnost se dále rozvíjet  
  Jsem pozitivně naladěn ke změnám ve firmě  
  Vyzdvihuji firemní hodnoty mou každodenní prací  
  Moje nápady si vedení cení  
  Mám jasně definovaný kariérní postup  
  Jsem spravedlivě odměněn za svou práci  
 • 9. Ohodnoťte úroveň celkové spokojenosti z práce *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojenost
  1 5 5
  Spokojenost
Upravit tuto šablonu

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani