Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Hodnocení angažovanosti zaměstnanců

Mezi dotazníky speciálně určenými pro personální oddělení má velký význam angažovanost zaměstnanců. Proč? Vzhledem k tomu, že nezúčastnění nebo nespokojení lidé v týmu mohou mít negativní dopad na atmosféru celé společnosti.

Proto vždy stojí za to zjistit, jaké faktory ovlivňují angažovanost zaměstnance (např. pocit ocenění, odměňování, poslání společnosti). Náš průzkum je pro to ideální - můžete jej rychle provádět i na velké skupině zaměstnanců.

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  prosím vyplňte následující průzkum, který nám pomůže odhalit silné i slabé stránky naší společnosti a důvody Vaší angažovanosti.

  Data budou použita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.

  Děkujeme!

 • 1. Vyberte své oddělení. *

 • 2. Uveďte jakou pozici ve firmě zastáváte. *

 • 3. Napište jak dlouho pracujete ve firmě. *

  Prosím zadejte číslo.
  q
 • 4. Ohodnotťe následující tvrzení. *

  1 je velmi nízká úroveň znalostí a 5 velmi vysoké znalosti.
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Znám cíl své práce  
  Znám své povinnosti  
  Znám cíle a hodnoty společnosti  
 • 5. Ohodnoťte svoji spokojenost vzhledem k následujícím tvrzením. *

  1 je silný nesouhlas a 5 naprostý souhlas
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Moji nadřízení dobře organizují moji práci  
  Můj nadřízený mi vždy jasně vysvětlí co čeká od mé práce  
  Moji nadřízení respektují práci, kterou dělám  
  Mám pocit, že jsem důležitou součástí této společnosti  
  Práce, kterou dělám, je důležitá  
  Nadřízený se snaží naslouchat mým potřebám  
  V případě osobních problémů se mohu spolehnout na své nadřízené a kolegy  
  Můj vedoucí jasně definuje očekávání pro mou práci  
  Nadřízení mají důvěru v má rozhodnutí  
  Mám pocit, že v této společnosti mám příležitost se profesionálně rozvíjet  
  Jsem informován/a o tom, co se ve společnosti děje  
  Společnost má dobrou komunikaci mezi zaměstnanci  
  Společnost má atmosféru důvěry a přátelství  
  Mám příležitost naučit se něco od svých nadřízených  
  Své nápady a návrhy prezentuji, když je možné něco zlepšit  
  Sdílím své znalosti s ostatními kolegy  
  Odměna, kterou obdržím, je přiměřená rozsahu mých povinností  
  Mám pravidelné zvýšení základního platu  
  Frekvence obdržených premií a bonusů je pro mě uspokojivá  
  Moje osobní hodnoty jsou v souladu s hodnotami a cíli společnosti  
  Společnost organizuje nefinanční pobídkové programy  
  Hodnocení zaměstnanců se provádí spolehlivě  
  Cítím, že společnost je dobře řízena  
  Podmínky, za kterých pracují, jsou vhodné  
  Průběžně jsem informován/a o tom co se ve firmě děje  
  Cítím, že mám možnost dalšího rozvoje  
  Ve firmě funguje mezi zaměstnanci dobrá komunikace  
 • 6. Které z níže uvedených bodů mají vliv na Vaší motivaci k práci? *

  1 je silný nesouhlas a 5 naprostý souhlas
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Program školení a kurzů  
  Inovace společnosti  
  Jasná očekávání od mé práce  
  Dobrá organizace práce nadřízenými  
  Pocit důležitosti ve společnosti  
  Nefinanční pobídkové programy  
  Dobré pracovní podmínky  
  Odpovídající základní plat  
  Nezávislost při rozhodování  
  Dobrá komunikace uvnitř organizace  
  Pravidelné zvyšování základního platu  
  Příležitosti pro profesní rozvoj  
  Spravedlivé odměňování všech zaměstnanců  
  Respekt k mé práci  
  Kvalita řízení firmy  
  Kvalita managementu ve firmě  
  Dobrá komunikace uvnitř firmy  
  Spokojenost zákazníků  
  Možnost dalšího rozvoje  
  Atmosféra důvěry a kolegiality  
  Spolehlivé hodnocení zaměstnanců  
  Atraktivní příplatky k základní mzdě  
  Dobré finanční výsledky ve společnosti  
  Přenos znalostí od manažerů a nadřízených  
  Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem  
  Poslání, účel a hodnoty společnosti  
 • 7. Prosím ohodnoťte následující *

  1 je silný nesouhlas a 10 naprostý souhlas
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Spokojenost s prací  
  Úroveň zapojení do práce  
 • 8. Pohlaví *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Jak je moc pravděpodobné, že naši společnosti doporučíte jako zaměstnavatele svým přátelům? *

  Určitě nedoporučím

  Určitě doporučím

 • 10. A nakonec: Je zde něco jiného, co byste nám chtěl/a sdělit? *

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani