Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Hodnocení angažovanosti zaměstnanců

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  prosím vyplňte následující průzkum, který nám pomůže odhalit silné i slabé stránky naší společnosti a důvody Vaší angažovanosti. Data budou použita pouze v agregované podobě a jsou přísně důvěrná.

  Děkujeme!

 • 1. Vyberte své oddělení. *

 • 2. Uveďte jakou pozici ve firmě zastáváte. *

 • 3. Napište jak dlouho pracujete ve firmě. *

  Prosím zadejte číslo.
  q
 • 4. Ohodnotťe následující tvrzení. *

  (Čím více palečků, tím lépe)
  Znám cíl své práce
  Znám své povinnosti
  Znám cíle a hodnoty firmy
 • 5. Ohodnoťte svoji spokojenost vzhledem k následujícím tvrzením. *

  (Čím více smajlíků, tím lépe)
  Cítím, že jsem důležitou součástí firmy
  Průběžně jsem informován o tom co se ve firmě děje
  Odměny, které dostávám jsou adekvátní k mé práci
  Dělím se o své znalosti se spolupracovníky
  Mám příležitost se naučit něco nového od mých nadřízených
  Můj nadřízený si váží mé vykonané práce
  Pravidelně se mi zvyšuje mzda
  Moji nadřízení mi dobře organizují práci
  Představím své nápady a návrhy, pokud mohu něco změnit
  Ve firmě panuje přátelská atmosféra
  Cítím, že mám možnost dalšího rozvoje
  Můj nadřízený mi vždy jasně vysvětlí co čeká od mé práce
  Nadřízený se snaží naslouchat mým potřebám
  Ve firmě funguje mezi zaměstnanci dobrá komunikace
 • 6. Které z níže uvedených bodů mají vliv na Vaší motivaci k práci? *

  (Prosíme ohodnoťte jako ve škole)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  1 2 3 4 5
  Odpovídající základní plat  
  Dobré podmínky k práci  
  Dobrá komunikace uvnitř firmy  
  Kvalita řízení firmy  
  Možnost dalšího rozvoje  
  Program školení a kurzů  
  Pravidelné zvyšování základního platu  
  Atmosféra důvěry a kolegiality  
  Atraktivní doplňky k základní mzdě  
  Dobrá organizace práce nadřízenými  
 • 7. Prosím ohodnoťte následující *

  (Čím více smajlíků, tím lépe)
  Spokojenost s prací
  Úroveň zapojení do práce
 • 8. Je zde něco jiného, co byste nám chtěli sdělit? *

ikona

Dobré vědět:

Myslíte si, že jste zaměstnavatel, kterého by Vaši zaměstnanci doporučili svým přátelům? Většina společností nezná odpověď na tuto otázku a neví, jaké nálady panují mezi jejich zaměstnanci. To může být příčinou nejen špatné atmosféry ve společnosti - v nejhorším případě to povede k odchodu důvěryhodných zaměstnanců nebo ke vzniku špatné firemní image.
Nedovolte, aby k tomuto došlo - prozkoumejte náladu zaměstnanců pomocí dotazníku, který jsme připravili, vyvozte závěry a proveďte změny, aby každý pracovník lépe pracoval.

Upravit tuto šablonu

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani