Vzory dotazníků Business & marketing

Průzkum povědomí o značce

 • 1. Koupili jste v průběhu roku produkt z níže uvedené kategorie? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  Každodenně Několikrát týdně Jednou týdně Několikrát měsíčně Jednou za měsíc Méně než jednou za měsíc Vůbec
  Kategorie 1  
  Kategorie 2  
 • 2. Jaké značky výše zmíněných kategorií produktů Vám přijdou na mysli? *

 • 3. Prosím vyberte z výše zmíněných značek (kategorie produktu), které znáte? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 4. Vyberte prosím tvrzení, které nejlépe vystihuje způsob postupování při nakupování libovolných značek (kategorie produktu). *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Které z níže uvedených tvrzení nejlépe vystihuje způsob postupování při výběru konkrétní značky (kategorie produktu)? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Prosím zamyslete se nad testovanou značkou, jak se Vám líbí? Je pravděpodobné, že v budoucnu koupíte tuto značku až bude potřeba? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
Upravit tuto šablonu

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani