Vzory dotazníků Business & marketing

Průzkum efektivita reklamy

 • 1. Jakou formu reklamy nejvíce preferujete (ke koukání, čtení, nebo poslechu)? *

 • 2. Viděli jste někdy reklamu na tento produkt/tuto službu? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Znáte tento produkt/tuto službu? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Jestli jste viděli/slyšeli reklamu na tento produkt/tuto službu, vyberte prosím médium, na kterém jste reklamu viděli/slyšeli. *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 5. Jestliže jste viděli reklamu na tento produkt již dříve, byla to stejná reklama jako výše uvedená? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Jak se Vám líbí úroveň motivace k nákupu výrobku? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nemotivující
  100
  Motivující
 • 7. Která z následujících vlastností nejlépe vystihuje sdělení reklamy? *

  Můžete vybrat pouze 5 odpovědí.
 • 8. Jak hodnotíte tuto reklamu v porovnání s ostatními, týkající se tohoto produktu/této služby? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Pohlaví *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Váš věk (v letech) *

  Prosím zadejte číslo. Minimální hodnota je 15 a maximální hodnota je 99.
  q
 • 11. Místo bydliště *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Nejvyšší dosažené vzdělání? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 13. Zadejte prosím Váš nynější profesní stav. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 14. Zadejte prosím průměrný čistý příjem na hlavu v domácnosti. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
Upravit tuto šablonu

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani