Vzory dotazníků Business & marketing

Vliv reklamy na spotřebitele

Nelze nesouhlasit s tím, že reklama má obrovský dopad na chování a rozhodnutí spotřebitelů. Můžete prozkoumat velikost a typ dopadu televizní nebo internetové reklamy na chování lidí, kteří nakupují produkty nebo využívají služeb.

Průzkum může společnost využít k vytvoření nejefektivnějších marketingových sdělení. Je to také nástroj v rukou producentů reklamy. Dotazník je na druhé straně cenným zdrojem informací i pro psychology a sociology, kteří studují chování konkrétních skupin respondentů v souvislosti s reklamními sděleními.

 • 1. Jak často se setkáváte s reklamními sděleními? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. S jaký druhem reklamy se setkáváte nejčastěji? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Uveďte prosím, jaký druh reklamy je pro Vás nejužitečnější při rozhodování o nákupu? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Zcela neužitečná Zřídka užitečná Středně užitečná Užitečná Velmi užitečná
  Internetová  
  Rádiová  
  Televizní  
  Billboardy / plakáty  
  Létáky  
  V kině  
  Z poštovní schránky  
 • 4. Jak často po zhlédnutí / poslechu této reklamy produkt kupujete? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Sledujete / posloucháte rád/a reklamu? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Pokud ano, z jakého odvětví jsou Vaše oblíbené? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 7. Do jaké míry má reklama vliv na...: *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Vůbec V malém rozsahu Průměrnou Do značné míry
  Povědomí o značce  
  Koupi inzerovaného produktu  
  Cenu produktu  
  Lepší pozici mezi konkurencí  
  Atraktivitu značky  
  Nechuť vůči značce  
 • 8. Sledujete nebo posloucháte reklamy až do konce? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Pokud nechcete sledovat nebo poslouchat reklamy až do konce, co je hlavním důvodem? *

 • 10. Délku trvání reklam průměrně byste hodnotil/a jako? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Jaké aspekty reklamy považujete za nejdůležitější? Prosím seřaďte je od nejatraktivnějších po nejméně zajímavé. *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani