Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Hodnocení nadřízeného

Vztahy mezi nadřízeným a zaměstnanci mají velký význam nejen pro ně samotné, ale také pro celou společnost. Je na na jejich rozhodnutí, zda nejtalentovanější členové týmu zůstanou nebo odejdou ke konkurenci.

Díky připravenému dotazníku rychle zkontrolujete nejen jak váš tým hodnotí vztahy se svým nadřízeným, ale také jak hodnotí jejich kompetence a dovednosti. Online průzkum vám pomůže shromáždit zpětnou vazbu od celého týmu na jednom místě a podniknout kroky ke zlepšení spolupráce a vzájemné důvěry mezi zaměstnanci.

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  následující dotazník je určen k posouzení vztahu, který jste jako zaměstnanec společnosti X navázali s vaším přímým nadřízeným. V průzkumu budou také položeny otázky týkající se hodnocení práce nadřízeného.

  Průzkum je zcela anonymní - identifikace zaměstnanců bude možná pouze na úrovni oddělení. Vyplnění průzkumu nebude trvat déle než 10 minut.

  Děkujeme za vaše upřímné odpovědi.

  HR tým

 • Část I týkající se hodnocení vedoucího

 • 1. Uveďte, prosím, minimální požadovanou úroveň vzdělání, kterou by měl nadřízený podle vašeho názoru mít. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Ohodnoťte následující tvrzení ve vztahu ke svému nadřízenému. *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi souhlasí Spíše souhlasí Nevím / neutrální Spíše nesouhlasí Velmi nesouhlasí
  Je přístupný/á  
  Je dostupný/á pro každého  
  Často poskytuje zpětnou vazbu k mé práci  
  Můj výkon je po zpětné vazbě lepší  
  Poskytuje efektivní školení  
  Je důsledný/á při odměňování  
  Je důsledný/á při trestání  
  Činí rozumná rozhodnutí  
  Dobře deleguje úkoly  
 • 3. Kolik času si bere na svá rozhodnutí? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Ohodnoťte další následující tvrzení ve vztahu ke svému nadřízenému. *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi souhlasí Spíše souhlasí Nevím / neutrální Spíše nesouhlasí Velmi nesouhlasí
  Naslouchá názorům zaměstnanců  
  Má reálná očekávání  
  Reaguje dobře na chyby  
  Vhodně zvládá složité situace  
  Je spolehlivý/á  
  Pracuje efektivně  
  Má mezilidské dovednosti  
  Má dobré vztahy s ostatními zaměstnanci  
  Má znalosti týkající se zastávané pozice  
 • 5. Který ze stylů řízení uvedených v předchozích otázkách výše nejlépe vyhovuje vašemu manažerovi? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Kterých vlastností jste si všiml/a na svém nadřízeném? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • Část II týkající se posouzení vztahu s nadřízeným

 • 7. Jak s vámi váš nadřízený komunikuje nejčastěji? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Jaké komunikační kanály vám nejlépe vyhovují při kontaktu s nadřízeným při každodenním plnění vašich povinností? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi mi to vyhovuje Je to v pořádku Ani odpovídá, ani neodpovídá Nevyhovuje mi to Velmi mi to nevyhovuje
  E-mail  
  Telefon  
  Přímý kontakt (rozhovor)  
  Kontakt prostřednictvím ostatních zaměstnanců  
  Videokonference  
  Schůzka (kontakt ve skupině)  
  Skupinový chat / fórum  
 • 9. Řídí podle vás vedoucí týmu tým správným způsobem? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Co vás přiměje k ohodnocení kompetencí manažera jako dobrého? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Co vás přiměje k ohodnocení kompetencí manažera jako špatného? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Jak hodnotíte svůj vztah s nadřízeným? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 13. Máte pocit, že se můžete obrátit na svého nadřízeného s problémem spojeným s prací? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 14. Máte pocit, že se můžete obrátit na svého nadřízeného s problémem spojeným s vaším soukromým životem? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 15. Uveďte prosím 3 oblasti, o kterých se domníváte, že v nich váš nadřízený vyniká:

 • 16. Uveďte prosím 3 oblasti, o kterých se domníváte, že by se v nich měl váš nadřízený zlepšit:

 • 17. Jaká je pravděpodobnost, že byste práci se svým nadřízeným doporučil/a dalším osobám? *

  Určitě nedoporučím

  Určitě doporučím

 • 18. Je zde něco jiného, co byste nám rád/a sdělil/a ke svému nadřízenému?

 • 19. V jakém oddělení pracujete? *

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani