Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Hodnocení školení / tréninku / kurzu

 • Vážený kolego / vážená kolegyně,

  prosíme ohodnoťte svoji účast na školení vyplněním následujícího dotazníku.

  Vaše podněty pomohou vylepšit školení v budoucnu.

  Děkujeme!

 • 1. Zadejte prosím následující údaje.

 • 2. Zadejte datum absolvovaného školení: *

  Prosím vyberte datum.
  y
 • 3. Prosím uveďte jak spokojen/a jste byl/a s obsahem kurzu vzhledem k následujícím: *

  (každou část můžete dodatečně okomentovat)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi spokojen/a Spokojen/a Nevím Nespokojen/a Velmi nespokojen/a Nejsem si jistý/á
  Relevantnost školení pro moji osobu  
  Školení obsahovalo jasné informace  
  Obsah byl praktický a použitelný pro mé pracoviště  
  Školení mělo řadu užitečných podpůrných formátů (videa, infografiky, podcasty, aj.)  
  Školení zlepší mé znalosti a dovednosti v příslušném předmětu  
  Prezentované případové studie mi pomohli lépe pochopit témata  
  Použité externí zdroje a odkazy byly užitečné  
 • 4. Prosím uveďte jak spokojen/a jste byl/a se školením vzhledem k Vašim očekáváním a strávenému času. *

  (každou část můžete dodatečně okomentovat)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi spokojen/a Spokojen/a Nevím Nespokojen/a Velmi nespokojen/a Nejsem si jistý/á
  Školení zahrnovalo vše, co jste očekával/a  
  Naučil/a jste se vše, co se od Vás očekává  
  Úroveň obtížnosti školení byla dle Vašeho očekávání  
  Čas strávený školením byl v souladu s Vašim očekáváním  
  Tempo školení bylo adekvátní  
  Školení bylo věnováno dostatek času  
 • 5. Prosím uveďte jak spokojen/a jste byl/a se školitelem vzhledem k následujícím: *

  (každou část můžete dodatečně okomentovat)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi spokojen/a Spokojen/a Nevím Nespokojen/a Velmi nespokojen/a Nejsem si jistý/á
  Připravenost školitele  
  Výklad a prezentace školících materiálů  
  Srozumitelnost školitele  
  Schopnost zodpovídání dotazů  
  Znalosti a profesionalita  
 • 6. Máte nějaké další připomínky ke školiteli?

 • 7. Prosím uveďte jaké jsou Vaše celkové dojmy ze školení. *

  (každou část můžete dodatečně okomentovat)
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi spokojen/a Spokojen/a Nevím Nespokojen/a Velmi nespokojen/a Nejsem si jistý/á
  Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu školení?  
  Jak byste ohodnotil/a pracovní náplň školení?  
  Jak byste ohodnotil/a svůj celkový požitek ze školení?  
  Jak byste ohodnotil/a organizaci školení?  
  Jak byste ohodnotil/a místo školení?  
  Jak byste ohodnotil/a datum a čas školení  
 • 8. Rozumí naše společnost školícím potřebám Vašeho oddělení? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Jak bychom mohli vylepšit kvalitu našich školících služeb v budoucnu / Je zde něco, co Vám chybělo? *

 • 10. Seřadte následující témata dle zábavnosti. *

  (nejvyšší = nejzábavnější)
  Kliknutím aktivujete otázku.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
 • 11. Jaká je pravděpodobnost, že byste naše školící služby doporučil/a kolegům nebo kontaktům ve Vašem oboru? *

  Určitě nedoporučím

  Určitě doporučím

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani