Vzory dotazníků Ostatní

Dotazník spokojenost s událostí

 • 1. Jak jste se dozvěděli o události? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Proč jste se zúčastnili naší události? Vyberte všechny platné odpovědi. *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 3. Jak jste byli spokojeni s událostí? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Jak důležité jsou pro Vás následující faktory? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi nedůležité Spíše nedůležité Neutrální Spíše důležité Velmi důležité
  Cena  
  Místo konání  
  Program  
  Snadnost dopravy a parkování  
  Délka události  
  Témata  
 • 5. Jak moc je pravděpodobné, že naši událost opět navštívíte? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Jak moc je pravděpodobné, že naši událost doporučíte přátelům, nebo kolegům? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. O které naší další události víte? Vyberte všechny možné odpovědi. *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 8. Jak moc se zajímáte o následující události? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi se zajímám Spíše se zajímám Neutrální Spíše se nezajímám Velmi se nezajímám
  Událost 1  
  Událost 2  
  Událost 3  
  Událost 4  
  Událost 5  
 • 9. Máte nějaké připomínky k našim nabízeným událostem? *

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani