Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Dotazník kultura v zaměstnání

 • 1. Máte pocit, že manažerský tým je transparentní? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Se zavřenými očimi, můžete odříkat hodnoty naší organizace? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Jaká tři slova byste použili k popisu naší kultury? *

 • 4. Na stupnici od 1 do 10, jak pohodlně se cítíte dávat zpětnou vazbu svému nadřízenému? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Cítíte se, že se spolupracovníci navzájem respektují? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Věříte, že žijeme autenticky podle našich organizačních hodnot? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 7. Poskytují naši vedoucí pozitivní pracovní kulturu? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Bavíte se v práci? *

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani