Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Dotazník komunikace v rámci společnosti

 • 1. Prosíme poskytněte nám Váš názor k následujícím větám. Děkujeme. *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Velmi nespokojený Spíše nespokojený Nerozhodnutý Spíše spokojený Velmi spokojený
  Jsem dobře informován o plánech a pokroku mé pracovní skupiny.  
  Jsem dobře informován o plánech a pokroku společnosti  
  Existují možnosti, které mi umožňují vyjádřit své názory vrcholovému vedení.  
  V mé skupině je dobrá komunikace.  
  Existuje dobrá komunikace mezi lidmi v různých oblastech společnosti.  
  Vrcholné vedení mě dobře informuje o tom, co se ve firmě děje.  
  Vezmeme-li v úvahu vše, jak jste spokojeni s množstvím kvality komunikace ve společnosti?  

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani