Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

360 Degree Feedback (360° zpětná vazba - obecná)

 • Vážený kolego,

  Pomozte Vašemu nadřízenému, kolegům a podřízeným lépe pracovat.

  Děkujeme!

 • 1. Jaké je Vaše křestní jméno? *

 • 2. A jaké je Vaše příjmení? *

 • 3. V jakém oddělení pracujete? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. [ANS_1], kolik lidí je ve Vašem týmu? *

  Započítejte sebe, své nadřízené a všechny své kolegy a podřízené (jsou-li) ve Vašem nejbližším pracovním kruhu v rámci oddělení.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Jaká je Vaše pozice uvnitř společnosti? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Jaký je název Vaší pozice? *

 • Děkujeme Vám, [ANS_1].

  Před hodnocením Vašeho týmu Vás nejprve požádáme, abyste zhodnotili své pracovní výkony u následujících položek.

  Toto sebehodnocení bude zahrnuto do Vaší závěrečné 360 stupňové zprávy, abyste mohli se svým nadřízeným lépe diskutovat o svém růstu a vývoji v rámci společnosti.

 • Sebehodnocení

  Ohodnoťte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků.

 • 7. Kvalita práce *

  Plním svoji práci důkladně, pečlivě a dle zavedených procesů a postupů.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Znalost práce *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Produktivita *

  Důsledně pracuji na dohodnutých časových rámcích a specifikacích. Málokdy, pokud vůbec, minu termín nebo nedodržím deadline projektu.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Komunikační dovednosti *

  Komunikuji jasně a pravidelně poskytuji a požaduji zpětnou vazbu.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Kreativita *

  Jsem kreativní a otevřený novým nápadům.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Oddanost *

  Jsem oddaný a vášnivý ke své práci a společnosti.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 13. Plnění cílů *

  Důsledně plním své individuální cíle a překonávám očekávání týmu.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 14. [ANS_1], jak byste celkově hodnotili výkonnost své práce? *

  Jsem kreativní a otevřený novým nápadům.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 15. Jaké jsou Vaše nejsilnější stránky? *

  Ujistěte se, že také zmíníte své nejvýznamnější úspěchy od posledního hodnocení výkonnosti.
 • 16. A jaké jsou Vaše nejslabší stránky? *

  Nezapomeňte také popsat, jak byste mohli být efektivnější v práci, a uveďte seznam všech aktivit nebo zdrojů odborného rozvoje, ke kterým byste chtěli mít přístup.
 • Děkujeme, [ANS_1].

  Nyní Vás požádáme, abyste ohodnotili svého nadřízeného.

 • 17. Jaké je jméno Vašeho nadřízeného? *

 • 18. A jaké je příjmení Vašeho nadřízeného? *

 • Ohodnoťte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků.

  Udělejte si čas, abyste odpověděli co nejlépe. Vaše hodnocení bude zahrnuto v závěrečné 360 stupňové zprávě o [ANS_17].

 • 19. Kvalita práce *

  Práce [ANS_17] je plněna důkladně a pečlivě, správně dle zavedených procesů a postupů.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 20. Znalost práce *

  Jako manažer má [ANS_17] plné pochopení své role a odpovědnosti za oddělení. [ANS_17] je odborník a odborně vykonává odpovědnost za práci.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 21. Organizační dovednosti *

  [ANS_17] důsledně koordinuje a dodává projekty podle dohodnutých časových rámců a specifikací.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 22. Vůdčí schopnosti *

  [ANS_17] dělá dobré rozhodnutí a důvěřuje týmu při delegování úkolů. Tým pracuje na vysokém standardu a soudržně směřuje k cílům oddělení.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 23. Komunikační dovednosti *

  [ANS_17] komunikuje jasně a pravidelně dává a poskytuje zpětnou vazbu.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 24. Kreativita *

  [ANS_17] je rychlý a kreativní při řešení problémů.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 25. Oddanost *

  [ANS_17] je oddaný a vášnivý.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 26. [ANS_1], jak byste celkově hodnotili výkonnost a schopnost řízení práce [ANS_17]? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 27. Jaké jsou nejsilnější stránky [ANS_17]? *

  Ujistěte se, že uvedete nejvýznamnější manažerské úspěchy [ANS_17].
 • 28. A jaké jsou nejslabší stránky [ANS_17]? *

  Nezapomeňte také popsat, jak může být [ANS_17] efektivnější v práci a lepší vedoucí týmu.
 • 29. [ANS_1], doporučujeme zhodnotit také své kolegy. *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 30. Jaké je křestní jméno Vašeho kolegy? *

 • 31. A jaké je příjmení Vašeho kolegy? *

 • Stejně jako předtím, prosím ohodnoťte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení.

 • 32. Kvalita práce *

  [ANS_30] plní svoji práci důkladně, pečlivě a dle zavedených procesů a postupů.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 33. Znalost práce *

  [ANS_30] má plné pochopení své role a odpovědnosti za oddělení. [ANS_30] je odborník a odborně vykonává odpovědnost za práci.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 34. Produktivita *

  [ANS_30] důsledně pracuje na dohodnutých časových rámcích a specifikacích. [ANS_30] málokdy, pokud vůbec, mine termín nebo nedodrží deadline projektu.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 35. Komunikační dovednosti *

  [ANS_30] komunikuje jasně a pravidelně dává a poskytuje zpětnou vazbu.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 36. Kreativita *

  [ANS_30] je rychlý a kreativní při řešení problémů.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 37. Oddanost *

  [ANS_30] je oddaný a vášnivý.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 38. Plnění cílů *

  [ANS_30] důsledně plní své individuální cíle a překonává očekávání týmu.
  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 39. [ANS_1], jak byste celkově hodnotili výkonnost práce [ANS_17]? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 40. Jaké jsou nejsilnější stránky [ANS_30]? *

  Ujistěte se, že uvedete nejvýznamnější úspěchy [ANS_30].
 • 41. A jaké jsou nejslabší stránky [ANS_30]? *

  Rovněž popište, jak může být [ANS_30] efektivnější v práci a navrhněte veškeré činnosti v oblasti profesního rozvoje nebo konkrétní školení, které by podle Vašeho názoru [ANS_30] prospělo.
ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani