Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Dotazník Employee Engagement (angažovanost zaměstnanců)

 • 1. Jak je moc pravděpodobné, že naši společnosti doporučíte jako zaměstnavatele svým přátelům? *

  Určitě nedoporučím

  Určitě doporučím

 • 2. Prosím sdělte nám, co způsobuje fakt, že nejste ochotni nás doporučit svým přítelům? *

 • 3. Co by se mělo změnit, aby se Váš pocit doporučení zlepšil? *

 • 4. Prosím sdělte nám, co způsobuje fakt, že jste ochotni nás doporučit svým přítelům? *

 • 5. Jak spokojeni nebo nespokojeni jste s následujícími aspekty práce v naší společnosti? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na řádku.
  Velmi nespokojen/a Nespokojen/a Průměrně Šťastný/á Velmi šťastný/á
  Odměňování  
  Spolupráce s nadřízenými  
  Vztah s kolegy  
  Odpovědnosti  
  Způsob, jakým je organizace řízena  
  Možnost vývoje  
  Odvětví  
ikona

Dobré vědět:

Myslíte si, že jste zaměstnavatel, kterého by Vaši zaměstnanci doporučili svým přátelům? Většina společností nezná odpověď na tuto otázku a neví, jaké nálady panují mezi jejich zaměstnanci. To může být příčinou nejen špatné atmosféry ve společnosti - v nejhorším případě to povede k odchodu důvěryhodných zaměstnanců nebo ke vzniku špatné firemní image.
Nedovolte, aby k tomuto došlo - prozkoumejte náladu zaměstnanců pomocí dotazníku, který jsme připravili, vyvozte závěry a proveďte změny, aby každý pracovník lépe pracoval.

Upravit tuto šablonu

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani