Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Dotazník mobbing v zaměstnání

Ohrožení zaměstnanců, zesměšňování, fyzické týrání, obtěžování, podrývání autorit - to jsou jen některé příklady chování kvalifikovaného jako mobbing na pracovišti, což je podle české legislativy zločin.

Jste si jisti, že se Vás Vaši zaměstnanci netýkají? Nedovolte, aby se takové chování odehrávalo ve Vaší společnosti - proveďte průzkum o mobbingu v zaměstnání, abyste zjistili rušivé symptomy a včas reagovali na prevenci kriminality.

 • 1. Atmosféru na pracovišti byste popsali jako: *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Se zaměstnanci na pracovišti je zacházeno: *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Všimli jste si někdy známky diskriminace zaměstnanců při práci? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Víte, co znamená pojem mobbing v zaměstnání? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Na jaké druhy mobbingového chování jste na svém pracovišti narazili a jak často se konali? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Nikdy Zřídka Často Velmi často Každý den
  Podkopávání autority / zesměšňování zaměstnance v přítomnosti týmu  
  Úmyslné svěřování velmi obtížných nebo nemožných úkolů  
  Ignorování myšlenek a podnětů zaměstnance  
  Obcházení zaměstnance v rozhodovacích procesech  
  Záměrné přidělování zásluh ostatním zaměstnancům  
  Urážky / urážky směřované na zaměstnance  
  Hrozby / zastrašování zaměstnance  
  Izolování zaměstnance od týmu  
  Sexuální předsudky o zaměstnanci  
 • 6. Který z výše uvedených příkladů mobbingů se Vás osobně týkal? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 7. Pokud jste zažili mobbing v práci, kdo byl pachatelem takových aktivit?

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 8. Jaké jsou podle Vás důvody vyskytování mobbingu na Vašem pracovišti? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 9. Jaká byla Vaše reakce na mobbing týkajícího se jiného zaměstnance? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Pokud jste nereagovali na příznaky mobbingu u jiného zaměstnance, jaký byl důvod? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 11. Reagovali jste na mobbing ke své osobě? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Jaké byly důvody, proč jste nereagovali na mobbing proti Vaší osobě?

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 13. Jak dlouho pracujete ve své současné společnosti? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 14. Kolik lidí je zaměstnáno na Vašem pracovišti? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani