Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Hodnocení 360 - průzkum manažerských kompetencí

Komplexní 360stupňové hodnocení společnosti se skládá ze tří dotazníků, které zkoumají konkrétní oblasti činnosti: vedoucí kompetence, organizační hodnoty a manažerské kompetence. Cílem této studie je posílit a sledovat standardy chování osob na vedoucích pozicích v dané společnosti.

Průzkum byl postaven na třech základních oblastech řízení: na trhu, na lidech a na společnosti. Zkoumá postoj manažerů k trhu a klientům, způsob, jakým motivují své podřízené a umožňuje jim kontrolovat, jak vysoká je jejich provozní efektivita.

 • Níže naleznete demo verzi dotazníku hodnocení 360. Plnou verzi Vám rádi poskytneme ve spolupráci s našimi partnery Fluent Partners. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

   

  Tento výzkum je zaměřen na posílení a monitorování standardů manažerského chování. Je postaven na základních oblastech řízení - orientaci na trh a zákazníka, motivaci a angažovanosti zaměstnanců, ale i provozní efektivnosti.

  Studie zahrnuje tři oblasti a šest kompetencí. Mohou být použity pro všechny manažerské pozice. Skládá se z následujících kompetencí:

  I. TRH
  1. Strategické / dlouhodobé aktivity
  2. Zaměření na zákazníka (externí)

  II. LIDÉ
  3. Řízení lidí
  4. Interní spolupráce

  III. SPOLEČNOST
  5. Dosažení výsledků
  6. Podnikání / řízení podniku

 • TRH

 • Strategické / dlouhodobé aktivity *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  Je obeznámen/a s aktuální změnami a trendy na trhu  
  Jasně prezentuje dlouhodobé směr vývoje společnosti podřízeným  
  Podporuje legitimitu práce pro společný cíl mezi zaměstnanci  
  Neustále hledá příležitosti pro zvýšení efektivity provozu společnosti z dlouhodobého hlediska  
  Jeho/její rozhodnutí jsou trvalá  
 • Zaměření na zákazníka (externí) *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • LIDÉ

 • Řízení lidí *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  Zajišťuje, že jeho/její tým má jasné cíle, role a odpovědnosti  
  Dovedně deleguje úkoly a zároveň poskytuje prostor pro podněty zaměstnanců  
  Vytváří pozitivní energii a pocit sounáležitosti zaměstnanců s týmem  
  Oceňuje úspěchy a úspěchy členů týmu  
  Zajímá se o rozvoj kompetencí podřízených zaměstnanců  
  Poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu  
 • Interní spolupráce *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • SPOLEČNOST

 • Dosažení výsledků *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  Zaměřuje se na realizaci výsledků  
  Za svá rozhodnutí nese plnou odpovědnost  
  Dosahuje výsledků díky promyšlenému a důslednému jednání  
  Motivuje Váš tým na základě silných schopnosti členů  
  Jeho energie a nadšení inspiruje ostatní k dosažení úspěchu  
 • Podnikání / řízení podniku *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • Jmenujte 2-3 silné stránky zkoumané osoby. *

 • Co by měla zkoumaná osoba dělat častěji, aby se stal/a lepším managerem? *

 • Co by měla zkoumaná osoba přestat dělat, aby se stal/a lepším managerem? *

 • Co by měla zkoumaná osoba začít dělat, aby se stal/a lepším managerem? *

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani